Rezervácie

Channelovanie svojho vlastného života


 
Je jednodňový intenzívny kurz v ktorom sa bližšie oboznámite s praktickými postupmi,  ktoré zohrávajú obrovskú úlohu pri manifestovaní väčšej rovnováhy, uspokojenia a harmónie vo vašom osobnom živote. 
Všetci máme channel/kanál a veľa informácií k nám prichádza práve cez tento channel/kanál, a tak že inými slovami všetci channelujeme. Väčšina z nás však si tento fakt vôbec neuvedomuje a tak vôbec nedáva do súvisu svoj život s touto skutočnosťou.  

ZRUŠENÉ

Počas kurzu sa dozviete:
•         O úlohe centrálneho kanálu a spôsobe ako ho očistiť
•         Ako rozoznať signály každodenného života na ceste k channelovaniu prosperity, lásky, úspechu, sily a harmónie
 
Pre koho je kurz vhodný?
Kurz je vhodný pre každého kto je úprimne rozhodnutý zobrať do vlastných rúk zodpovednosť za svoj spokojnejší a šťastnejší život.

PLATOBNÉ PODMIENKY:
Účastnícky poplatok 80,- EUR  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu
organizátora v tvare IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 30102019
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko
Platba priamo na mieste nie je možná.


STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 25.10.2019  je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 25.10.2019 je poplatok nevratný a nie  je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie.

Kto je Berdhanya Swami Tierra a jej tím.
Berdhanya Swami Tierra je spirituálnou učiteľkou, autorkou kníh a mystičkou, ktorá sa narodila v štáte Kolumbia v Južnej Amerike a študovala na Univerzite Incca v Bogote. Berdhanya Swami Tierra sa oddala púti, na ktorej pomáha otvárať cestu pre tých, ktorí sa úprimne zaujímajú o svoj osobný rast, sebapoznanie a sebaovládanie. Berdhanya podporuje zobudenie vnútorného sveta a získanie osobnej slobody cez meditáciu, mystické učenie, sebapozorovanie a skúmanie. Jej učenie sa rozrástlo do medzinárodného publika, ktoré priviedlo v tomto smere vzdelanie a sebauvedomenie nie len pre jednotlivcov ale i pre komunity. Jej učenie zahŕňa/obsahuje v sebe hĺbku a zároveň jednoduchosť, ktorá pomohla nespočetnému množstvu ľudí na celom svete nájsť vnútorný pokoj a väčšie naplnenie ich života. V jadre jej učenia leží transformácia vedomia a spirituálne prebudenie, ktoré vidí,ako ďalší krok vo vývoji ľudstva. Je autorkou desiatich kníh, ktorej posledná je “Svet vo vnútri”. Berdhanya žije v neveľkom mestečku Wakefield, v Kanadskom Quebecu, kde vyučuje a zároveň neustále cestuje po svete, kde usporadúva workshopy, víkendové kurzy a putovné cesty.

Kto je Matthew (liečiteľ)
Matthew je rodený intuitívny liečiteľ, s pevnými rukami a súcitným srdcom. Jeho prítomnosť je vyžarovaním pokory, odvahy a osvietenia. Jeho rozsiahle skúsenosti s
rôznymi spôsobmi liečenia sú len ozdobami jeho tvorivej a vášnivej práce. Matthew Cosgrove bude poskytovať šamanistické rituály a privátne sedenia. Matthew je keltským šamanom s 30 ročnou praxou v liečiteľstve a rituáloch. Zároveň je autorom kníh, liečiteľom a spoločníkom Berdhanyinho učenia.
Viac o Matthewovi si prečítajte na tejto stránke:
http://www.berdhanya.com/private-meetings/

Kto je Mária (asistent)
Mária Ondrášik sa narodila na strednom Slovensku a spolu s jej rodičmi a súrodencami sa neskôr presťahovala do neveľkej dedinky pod horami na západnom
Slovensku. Jej životná cesta ju priviedla do Spojených Štátov, kde ju jej životne slasti a strasti posunuli k hlbšiemu bádaniu o podstate života a skutočnej pravde. Jej hľadanie sa naplnilo keď sa pred jedenástimi rokmi stala súčasťou Berdhanyinho študijneho programu, ktorého súčasťou je do dnes. V priebehu týchto rokov sa v Berdhanyinej komunite stala členkou “Council of Earth”a rozšírila svoje znalosti v oblasti liečiteľstva, jogy, Ayurvedy a seba poznaní. Mária je stelesnením súcitu a odpustenia. Tak tiež spolupracuje v rozsievaní a budovaní anjelskej siete pomocou špecifického druhu pyramíd. Za jej spirituálny rast hlboko vďačí svojej učiteľke, a je pre ňu úprimnou cťou podieľať sa na šírení tohto učenia v jej rodnej zemi.

Účastník sa zaväzuje, že nebude vyhotovovať z priebehu kurzu, z prednášok školiteľa žiadne audio alebo video záznamy. Kurz Channelovanie svojho vlastného života je duševným vlastníctvom školiteľa a akékoľvek kopírovanie je zakázané.