Rezervácie

Rodinné, zdravotné,pracovné a iné konštelácie

Srdečne Vás pozývame...

 

"Nemôžeme žiť len pre seba... Tisíce vlákien nás pútajú k tým, čo ešte žijú i k tým, čo patria k minulým i budúcim generáciám.“ (Violet Georgeová)


ČAS: 18.09. 2019, streda, 15:00 – 21:00
MIESTO KONANIA: Anaháta o.z., Hviezdoslavova 22, vo dvore plavárne, Zvolen, SÁLA LES, 3. poschodie
CENA: 45,- € (v cene je zahrnuté lektorné, prenájom priestorov a občerstvenie)
PREVEDIE VÁS: Jana Viteková
registrácia nutná do 15.09.2019 TU

V živote sme súčasťou rôznych systémov. Tým základným, ktorý nás ovplyvňuje je rodina. S rodinou z ktorej pochádzame, alebo ktorú tvoríme, sme spojení skrz celé generácie. Formuje naše videnie sveta, to ako cítime, myslíme, konáme.


Zážitkový seminár stavania konštelácií vychádza z metódy nemeckéhoterapeuta Berta Hellingera, ktorý hľadal cesty ako uviesť narušené rodinné systémy do opätovnej rovnováhy a riešiť tak ťažkosti v súčasnosti. Metóda stavania konštelácii, systémov pomáha nájsť aký vplyv na nás majú osudy ostatných členov rodiny. Pomáha odkryť skryté dynamiky v systéme, skryté lojality ktoré ovplyvňujú dianie v rodine, inom systéme.


Ak ste zvedaví a chcete lepšie porozumieť sebe, svojmu okoliu a systému, do ktorého patríte, príďte si "postaviť” svoj vlastný systém alebo zažiť rolu v systéme iného človeka. Pripravili sme pre vás celodenný workshop, kde môžete využiť čas a "pole" v skupine na prácu s vašimi témami a systémami. Budeme spolu s vami stavať systémy a pracovať na témach, ktoré prinesiete. Príďte si užiť rolu klienta a priestor pre seba v bezpečnom prostredí, kde vás bude sprevádzať naša skúsená kolegyňa.

Môžete pre seba získať vhľady a inšpirácie a ...:
- vidieť ako systém rodiny, firmy alebo inej skupiny momentálne funguje
- zoznámiť sa so skrytou dynamikou v systéme, ktorá spája jednotlivca so systémom
-preskúmať rôzne zapletenia a skryté lojality v rodinnom alebo inom systéme
-spoznať vzťahy a prvky, ktoré môžu v systéme pôsobiť už po niekoľko generácií
-posilniť seba a svoj systém tak, aby v ňom bolo viac harmónie a rovnováhy
-overiť si, ako môžete byť zaradený do svojho systému tak, aby ste sa mohli slobodne rozvíjať 

Vychádzame z toho, že každý v systéme má svoje miesto, ktoré mu prináleží. Ak ho poznáme a žijeme, posilňuje nás to na ceste našim životom.

Workshop povedie Jana Viteková. 
Som lektorka, terapeutka, koučka...žena, rozprávačka, matka, manželka, kamarátka.:) Vo svojej 20-ročnej praxi využívam rôzne prístupy: Rodinné a organizačné konštelácie (B.Hellinger), Proces-orientovaný prístup (A.Mindell), Skupinová dynamika (K.Lewin), NLP (R.Bandler), rodovo-citlivý prístup a pozitívnu komunikáciu. Absolvovala som výcvik rodinných a systemických konštelácií pod vedením Zlaty Šramovej a Ivana Verneho.


Na workshop je potrebné sa prihlásiť do 15. 09. 2019, minimálny počet účastníkov je 7 (tento minimálny počet je potrebný pre lepšiu dynamiku), keď sa do tohto termínu nenazbiera potrebné množstvo ľudí, workshop bude zrušený. Budeme Vás o tom informovať mailom a plnú sumu za workshop Vám vrátime. Plná suma je nevratná v prípade, že worskhop sa bude konať a Vy sa po termíne 15.09. rozhodnete neprísť. Opatrenia sú urobené pre lepšiu organizáciu. Miesto si rezervujete uhradením plnej sumy 45 € na číslo účtu:

IBAN: SK29 0900 0000 0051 1132 6890,

VS: 18092019, do poznámky napíšte svoje meno 


Tešíme sa na vás všetkých, nováčikov aj starých známych.


Workshopu sa možete zúčastniť aj keď si nebudete stavať svoj vlastný systém.