Rezervácie

Správne miesto - zdroj tvojej sily - Rodinné konštelácie

Správne miesto - zdroj tvojej sily -
Rodinné konštelácie

 

 "Máme v sebe veľa príbehov. Každý z nich je vláknom v tapisérii nášho života a stojí za našu pozornosť.“ 
(Gabrielle Roth)

 

Srdečne Vás pozývame na zážitkový workshop Správne miesto – zdroj tvojej sily – Rodinné konšetelácie

 

ČAS: 11.05.2024, sobota, 10:00 – 19:00
MIESTO KONANIA:  Anaháta o.z., P.O.Hviezdoslavova 26, Zvolen
CENA: 69,- € (v cene je zahrnuté lektorné, prenájom priestorov a drobné občerstvenie)
Platobné a storno podmienky nájdeš nižšie
KONŠTELÁCIE VEDIE : Jana Viteková

Registrácia
Minimálny počet účastníkov je 9 osôb

Tento workshop je príležitosťou pre každého, kto chce vnímať svoju súčasnú životnú situáciu a hľadať jej dobré riešenie. Workshopu je možné sa aktívne zúčastniť aj bez toho, že by ste si stavali svoj vlastný systém. V takomto prípade si zúčastnení veľa odnášajú z práce na systémoch ostatných účastníkov.

V živote sme súčasťou rôznych systémov. Tým základným, ktorý nás rôznym spôsobom ovplyvňuje je rodina. S rodinou z ktorej pochádzame, alebo ktorú tvoríme, sme spojení skrz celé generácie. Formuje naše videnie sveta, to ako cítime, myslíme, konáme.

Systemické konštelácie sú zážitkovou metódou, ktorá vychádza z práce Berta Hellingera, ktorý hľadal cesty ako uvádzať narušené a nefunkčné rodinné systémy opäť do rovnováhy. V rámci rodiny z ktorej pochádzame, alebo ktorú vytvárame, sme prepojení aj s minulými generáciami. Toto prepojenie  zásadne formuje naše videnie sveta, to ako sa správame, myslíme, cítime. Pomocou tejto metódy sa odkrývajú rôzne zapletenia s osudmi členov našej pôvodnej rodiny a rodu a to aký vplyv na nás majú. Akonáhle je zapletenie evidentné a uznané, je možné sa z neho vymaniť a začať žiť inak. 

Riešenie pre daný systém sa vytvára postupným prestavaním systému a  tak nachádzame jeho vnútorný poriadok, rovnováhu.
Každý člen systému nachádza svoje “správne” miesto, ktoré mu naozaj patrí. 
Ak toto svoje  miesto v systéme poznáme a žijeme, dáva nám svoju silu na ceste našim životom.

Táto metóda rovnako umožňuje pracovať aj so snami, s telesnými symptómami, pracovnými organizáciami – so všetkým, kde existuje systém prvkov/častí/rôl, ktoré sa nachádzajú v rámci daného systému. Využíva pri tom ich priestorové usporiadanie a umožňuje uvidieť tieto prvky vo vzájomných vzťahoch a dynamikách.


O metóde systemických konštelácií sa môžete dočitať viac na TOMTO linku

 

JANA VITEKOVÁ

Som lektorka, facilitátorka, koučka, terapeutka, psychologička, učiteľka, stará mama, mama, dcéra, rozprávačka príbehov. Vo svojej práci s ľuďmi už 24 rokov vyhľadávam, skúmam, vytváram a realizujem  priestor, ktorý poskytuje ľudom možnosti vidieť, počuť, cítiť a pracovať s inakosťou, bohatstvom, pestrosťou svojho ľudského potenciálu. Počas svojej praxe som absolvovala rad špecializovaných výcvikov a seminárov z  procesorientovanej psychológie, NLP, NLP koučingu, systemiky, vedomého biznisu,kariérneho poradenstva, osobného rozvoja a vedenia rastových skupín. Milujem tento vzácny priestor spoločného rastu a učenia. Dáva mi do života živú vodu a možnosť žiť svoje sny.

Vo svojej práci a v živote čerpám inšpiráciu a ponaučenia z rozprávok, mýtov a príbehov. Nádych a nadhľad nachádzam v pobyte v prírode.  Veľa sa učím zo stavania rodinných konštelácií, z rozhovorov s mojimi klientmi, s priateľmi. Svoje talenty, zručnosti, rozvíjam dlhodobou spoluprácou a učením sa s mojimi vzácnymi učiteľmi tu na Slovensku a v zahraničí. Potešenie nachádzam v knihách, poézii, pokoji domova,  tvorbe koláží, abanáži, tanci 5 rytmov a dnes aktuálne s láskou v staromaterstve.