Rezervácie

Náš team

                                                                     

Volám sa Marcela Susira Ďurčová, založila som centrum Anaháta, kde spolu s Mirkou poskytujeme priestor na celostný rozvoj človeka. V centre vediem skupinové hodiny jogy, na ktorých vediem ľudí k vnímaniu tela, k pozorovaniu dychu a prepájaniu dychu s pohybom. Mojim zámerom je, aby sme sa začali vnímať, cítiť a tak prebúdzali lásku k sebe, k svojmu telu, aby bolo telo zdravé a funkčné. Vediem individuálne hodiny jogy a jógovej terapie. V individuálnom prístupe vidím veľký zmysel, s človekom môžeme pracovať na jeho konkrétnych potrebách a môžeme naštartovať jeho samoliečiaci proces, pri ktorom som ja, len ako jeho sprievodca. Poskytujem aj dotykovú terapiu Shiatsu, ktorá ma neprestáva fascinovať v pozícií toho, čo ju príma, rovnako ako v pozícií terapeuta.
Stále sa učím, navštevujem rôzne kurzy a workshopy pod vedením rôznych učiteľov. Vzdelávam sa v oblasti jogovej terapie, shiatsu, kraniosakrálnej terapie, rôzne masážne techniky z TČM. Od roku 2018 som sprevádzaná Berdhanyou a Matthewom.Vo voľnom čase milujem tvoriť – čokoľvek.  Mojou záľubou je šitie a vyšívanie, makramé, tvorím legíny na jogu,  rôzne vankúšiky, oblečenie na voľný čas.  Vďaka dedičstvu starých mám prenášam folklórne motívy do súčasnosti za čo som nesmierne vďačná. Od roku 2014 všetko tvorím pod svojou vlastnou značkou Cifruška

 

Volám sa Mirka Palacková. Spolu s Mackou tvoríme Anahátu :-), kde vytvárame priestor pre Vás.
Študovala som Dietetiku podľa princípov čínskej medicíny. Venujem sa Stravovaniu podľa ročných období, Kurzom varenia raňajkových kaší, Kurzom pečenia kváskového chleba a prednášam na tieto témy. 
Som reiki liečiteľka 3. stupňa a liečim svojich klientov. 
Tiež v Anaháte obsluhujem pyramídu
Organizujem rôzne kurzy na témy, ktoré sú v súlade nášho holistického centra.
Milujem stretávanie s ľuďmi, rada sa s nimi rozprávam, rada ich počúvam, rada im pomáham.
Mojím relaxom je maľovanie mandál, liečenie, varenie zdravej stravy, pečenie, spoznávanie nových ľudí.

 

                              

Eva Mandarin Čabáková

Naša dobrovoľníčka! Môžete sa s ňou stretnúť na workshopoch, kurzoch.. Pomôže, nasmeruje. Nám pomáha s  organizáciou, so všetkým, čo sa nedá vidieť.. ĎAKUJEME 

 

 

 

 

 

Denisa Ivaničová

S jogou som sa stretla počas štúdia fyzioterapie, kedy som absolvovala niekoľko hodín, avšak nezostala som prinej. Po ukončení štúdia som pracovala v súkromne jambulancii ako fyzioterapeutka, kde som po určitom čase začala vnímať zdravie a chorobu inak ako som to počula v škole. Počúvala a vnímala som ľudí, čo ma priviedlo späť na hodinu jogy, pretože som cítila potrebu fyzickej a psychickej „hygieny“. Tam som si uvedomila, že to, čo mi chýbavo fyzioterapii som našla na joge. Človek nie je len fyzické telo, ale zahŕňa v sebe psychickú, sociálnu a energetickú časť. Pri liečbe a prevencii treba myslieť na všetky tieto systémy.V roku 2016 som ukončila kurz inštruktorky hatha jogy a od roku 2017 vediem  hodiny, ktoré som nazvala fyziojoga. Fyziojoga preto, lebo spájam prvky fyzioterapie, jogy a taktiež sa inšpirujem východnými učeniami najmä tradičnou čínskou medicínou.Na to, aby bol človek dobrým inštruktorom potrebuje teoretické vedomosti uplatňovať v praxi a pretosa snažím naďalej vzdelávať. V roku 2018 som ukončila kurz gravid jogy, čo mi otvorilo nové možnosti cvičenia v tehotenstve. Do každej mojej hodiny sa snažím aplikovať princípy zdravého pohybu, ktoré vychádzajú z najnovších fyzioterapeutických metód a z jogovej terapie, ktorú som absolvovala v Prahe.Momentálne pôsobím na katedre fyzioterapie SZU v Banskej Bystrici, kde vediemprednášky z rôznych oblastí fyzioterapie. Najviac ma však zaujíma fyzické telo z pohľadu psychosomatiky.

“Pravým liečiteľom naších ochorení sú prírodné sily v nás.”

Hippokrates (asi 460 p.n.l.- 370 p.n.l.)

Erika Vávrová
Milujem život taký, aký je. Užívam si každý okamih, snažím sa aj z nepríjemných zážitkov vyťažiť niečo pozitívne, snažím sa z príjemných zážitkov uchovať čo najviac žiarivej energie, snažím sa pomáhať všetkým okolo seba. Nie je mi ľahostajná bolesť a utrpenie iných a ak viem poradiť, usmerniť a nájsť riešenie, tak sa o to snažím. 

Posledné moje roky sú úzko spojené aj s jógou, ktorá mi otvorila bránu do nových zákutí, dimenzií vesmíru. Naučila ma pokore a úcte nielen k sebe samej, svojmu telu, dychu, duši, ale aj pokore a úcte k blízkym, priateľom a neznámym, pokore a úcte k prírode.

Začínala som dynamickým štýlom jógy  - power jógou, kde sa dôraz kladie na plynulý prechod medzi ásanami a zosúladenie pohybu s dychom. Časom som začala hľadať hlbší význam jednotlivých polôh a ich vplyv na naše zdravie (podnet prišiel od môjho tela, ktoré v určitom období vyžadovalo viac pozornosti a dávalo jasné signály, že niečo nie je v poriadku). Chcela som prísť na kĺb umeniu ľudského pohybu a pochopiť  jeho inteligenciu. Hľadala som odpoveď na otázku, čo je skutočne správny inteligentný pohyb? Prečo sa jeden človek pohybuje dokonale a druhý nie? A tak mi do cesty vstúpila „Spirálna“ jógu, ktorá kombinuje tradičnú jógovú techniku školy B.K.S.Iyengara s moderným pohybovým konceptom Spiraldynamik, využívaným vo fyzioterapii a učenia myofasciálnych línií.  Začala som vnímať princípy polarity, vzpriamenia, klenby, špirály, začala som preciťovať pohyb, učila som sa správne naviesť do polohy, optimalizovať záťaž na kĺby, kosti a svaly, učila som sa pochopiť súvislosti pohybovej koordinácie, získavala poznatky o indikáciách a kontraindikáciách jógy pri najbežnejších civilizačných problémoch. Mojimi učiteľmi na tejto ceste boli MUDr. Marcela Mikešová, Kamila Neumannová,  Lenka Kazmarová.

Nadobudnuté vedomosti správneho postavenia  a práce jednotlivých častí a koordinačných celkov ľudského tela využívam na mojich lekciách jógy, pretože správne prevedenie polohy pozitívne ovplyvňuje nielen naše telo, ale aj našu myseľ. Snažím sa viesť lekcie jógy s úctou a rešpektom  k ľudskému telu.

Moje krédo  – Čo učím, musím sama vedieť.

 

Katarína Kurčíková
Žijem vo Zvolene a pôsobím ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici, kde vediem prednášky a semináre z rôznorodých oblastí (sociálne zručnosti, efektívna komunikácia, arteterapia, multikultúrna výchova, práca s rómskym etnikom a iné).

Mám ukončené štúdium arteterapie v ateliéri OZ Therra Therapeutica v Bratislave a zároveň som ukončila kurz „Kreatívna sekvencia - cesta svetom výtvarných techník a štýlov.“ Vo voľnom čase vediem „Arteterapeutický cyklus“ vo zvolenskom štúdiu Anaháta, ktorý realizujem v duchu motta: „Ľudia neprestávajú hľadať silu a istotu mimo seba, hľadať je však potrebné v sebe. Vždy sú ukryté v nás samých“.

Nedávno som pričuchla aj k aromaterapii a muzikoterapii. Milujem cestovanie, šantenie s dcérkou Dorotkou a s manželom Branislavom, zaujímam sa o tradičné remeslá a folklór, fotografujem. Okrem toho rada stretávam nových ľudí, obľubujem vidiecky štýl v bývaní, čítam knihy a dávam veciam aj ľuďom druhú šancu. Mojou ambíciou v práci je podporiť kreativitu ľudí, ich sebapoznávanie a spoločne sa tak učiť niečo nové jeden od druhého.

  

Zuzana Dlhopolcová
Venujem sa Hĺbkovej bunkovej muzikoterapii s terapeutickými ladičkami, kraniosakrálnej terapii a kvantovej technike.

Na Slovensku a v Čechách robím kurzy Hĺbkovej bunkovej muzikoterapie.

Klientom poskytujem terapie komplexne, nikdy to nie je len jedna vyhranená, spájam ich na základe intuície a svojho cítenia.

Bližšie informácie nájdete na mojej webovej stránke www.damara.sk

 

Jana Víteková
Som lektorka, facilitátorka, koučka, terapeutka, psychologička, učiteľka, stará mama, mama, dcéra, rozprávačka príbehov. Vo svojej práci s ľuďmi už 21 rokov vyhľadávam, skúmam, vytváram a realizujem  priestor, ktorý poskytuje ľudom možnosti vidieť, počuť, cítiť a pracovať s inakosťou, bohatstvom, pestrosťou svojho ľudského potenciálu. Počas svojej praxe som absolvovala rad špecializovaných výcvikov a seminárov z  procesorientovanej psychológie, NLP, NLP koučingu, systemiky, vedomého biznisu,kariérneho poradenstva, osobného rozvoja a vedenia rastových skupín. Milujem tento vzácny priestor spoločného rastu a učenia. Dáva mi do života živú vodu a možnosť žiť svoje sny.

Do svojich workshopov, seminárov  zahŕňam dlhoročné skúsenosti z profesionálnej praxe lektorky, koučky,  terapeutky v rôznorodom  prostredí. Prepájam biznis a spiritualitu.  Spájam vášeň,   talenty a dary. Dizajn a obsah programov je pre mňa vždy malým umeleckým, zážitkovým dielom.  Je spojením túžby a zámeru, aby každý jeden program bol pre účastníka zážitkom, priestorom na rozvoj a zároveň potešením. Túto energiu využívam, aby som prinášala ľuďom do života zmeny, ktoré pomáhajú žiť život lepšie. Pomáham ľuďom nachádzať svoje vášne. Skúmať, počuť a  žiť svoj osobný mýtus, talenty a dary, ktoré majú.

Vo svojej práci a v živote čerpám inšpiráciu a ponaučenia z rozprávok, mýtov a príbehov. Nádych a nadhľad nachádzam v pobyte v prírode.  Veľa sa učím zo stavania rodinných konštelácií, z rozhovorov s mojimi klientmi, s priateľmi. Svoje talenty, zručnosti, rozvíjam dlhodobou spoluprácou a učením sa s mojimi vzácnymi učiteľmi tu na Slovensku a v zahraničí. Potešenie nachádzam v knihách, poézii, pokoji domova,  tvorbe koláží, abanáži, tanci 5 rytmov a dnes aktuálne s láskou v staromaterstve.

 

 

Miro Randuška
Muzikoterapeut (MIČR, EMTC), DrumCircle facilitátor (Korporátne bubnovanie®-teambulding),vedie Drumbla - Komunitné centrum - vytvára alebo spoluvytvára projekty muzikoterapie v Domovoch sociálnych služieb, Resocializačných zariadeniach, Školách-prevencia šikany, špecialista Akusticko-vibračnej muzikoterapie SOUND WAVE, ...a niekedy aj hrá.

Sila hudby v najrôznejších podobách sprevádzala človeka od najstarších dôb až po súčasnosť. Jej schopnosť pomocou zvukov, vibrácie,rytmu, harmónie a melódie priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka, je tak výnimočná . Tlkot srdca matky je prvé, čo vnímame niekoľko týždňov v jej lone ešte pred narodením. Nádych a výdych našich pľúc, pulz našej krvi, frekvencie mozgových vĺn a mesačný cyklus žien nás sprevádza celý život. Naša reč, chôdza, spánok a bdenie, všetko sa prejavuje v rytme. Súmrak a brieždenie, noc a deň, spln a nov, jar, leto, jeseň a zima, sa striedajú v pevných intervaloch. Rytmus je podstatou diania okolo nás, ale aj v nás samých. Ovplyvňuje náš život mnohonásobne v každom okamihu, či si to uvedomujeme alebo nie. A práve preto má veľký potenciál.

                  

 

Ľubica Janotková
Numerológiu som spoznala pred 20 rokmi, z čoho aktívne sa jej venujem poslednú dekádu prostredníctvom organizovania kurzov a workshopov.  Keďže som vnútorne cítila, že numerológia nie je len kváziveda, potrebovala som ju povýšiť na vedu, ktorá pomáha pri riešení problémov. Preto som sa rozhodla vyštudovať socioterapiu, ktorá bola ďalším dielikom do skladačky.

Numerológia sa zaraďuje medzi modernú metódu sebapoznania, ktorá je dostupná, presná a presvedčivá a ktorá má svoje tajomstvá. Celý vesmír je poprepájaný rôznymi vibráciami, ktoré na nás navzájom pôsobia, niekedy harmonicky a niekedy nie.  Aj náš dátum narodenia má svoje vibrácie, ktoré na nás vedome aj nevedome pôsobia a ovplyvňujú náš život od nášho narodenia, až do chvíle našej smrti. Spoznaním týchto vibrácií si vieme život uľahčiť, zistiť čo má pre nás nachystané, aké sú naše silné a slabé stránky a nastaviť sa tak, aby nám pomáhali.

Numerológia je nám schopná ukázať osobnosť a prežívanie nás samých, ale aj ľudí okolo nás, čo vedie k vzájomnému pochopeniu. Dosiaľ ma numerológia ako diagnostická technika nikdy nesklamala. Fascinuje ma ako oblasť, ktorá nebola prebádaná do hĺbky a ktorá otvára nové možnosti.

 

Marek Krajč

S masírovaním som začal v roku 2007. Po absolvovaní Kurzu klasickej a športovej masáže a vybavení licencie som získal miesto v masérskom salóne na Cape Code v USA. Tu som „odmasíroval“ 4 sezóny. Ďalej som absolvoval Hawaiskú masáž Lomi Lomi a tradičnú Thajskú masáž. V roku 2011 som založil masérske štúdio Pura Vida Masáže v Prahe a rozšíril si kvalifikáciu o Reflexológiu a Indickú masáž hlavy. Po presťahovaní do Austrálie som pracoval ako masér v Calmer Therapies na Gold Coaste. Od roku 2015 žijem opäť v rodnom Zvolene a po vyskúšaní aj iných profesií sa zase teším na masírovanie.