Rezervácie

KONŠTITÚCIA

Čo je to KONŠTITÚCIA? 

KONŠTITÚCIA je súbor energií, ktoré sme dostali do vienka pri našom narodení. 
Vypočítava sa z dátumu narodenia cez výpočty astronómie, astrológie a numerológie.
Dnes sú tieto zložité výpočty zapracované do tabuľky.

 

V nej nájdeme:
    • akú energiu sme dostali z roku, v ktorom sme sa narodili, akú z mesiaca, dňa i hodiny
    • aké energie do nás vnieslo nebo (nebeský kmeň) ,zem (zemská vetva), divízia 
    • škodlivinu, ktorú vytvárame
      (vytvorí ju naša neharmonická fáza-element: 
      DREVO (pečeň) vytvára VIETOR, 
      OHEŇ (srdce) vytvára HORÚČOSŤ,
      ZEM (slezina) vytvára VLHKO,
      KOV (pľúca) vytvára SUCHO, 
      VODA (obličky) vytvára CHLAD
    • rozloženie 5 elementov v našom tele z pohľadu roku a tiež z pohľadu všetkých ostatných vplývajúcich energií ( v akej sile máme drevo, oheň, zem, kov a vodu – prejavené na naše vnútorné orgány, ktoré im prislúchajú)
    • naše karmické zaťaženie (dokáže čítať BAZI odborník)

Z pohľadu stravovania nás zaujímajú energie roka. Priniesli nám určité zdravotné tendencie, ktoré využijem pri vytváraní jedálneho lístka pre klienta. 
Úpravou stravy následne dochádza u klienta zlepšenie toku energie a zharmonizovanie jeho tela i mysle.
Úprava stravy je prioritná pri riešení akéhokoľvek zdravotného problému.

Cena vypracovania konštitúcie a jedálneho lístka, vyplývajúceho z nej, je 35,- €

Ak máte o konštitúciu záujem, neváhajte ma kontaktovať mailom anahata.mirka@gmail.com alebo telefonicky 0948 463522

Teším sa na stretnutie

Mirka Palacková