Rezervácie

Holistické centrum

Anaháta o.z. je občianske združenie, ktoré som založila pred deviatimi rokmi, aby som sa mohla podeliť o moju veľkú vášeň, ktorou je joga. Zo začiatku sme v malej izbe, organizovali rôzne jógové workshopy a skupinové hodiny jogy. Časom sa k nám pripájali noví učitelia a terapeuti. Do Anaháty vstúpila aj Mirka, ktorej vďačím za jej láskavosť, ktorou obohatila naše centrum. 
Postupne sa napĺňal môj sen
vytvoriť holistické centrum, ktoré vytvára priestor pre celostný rozvoj jednotlivca a celostný pohľad na zdravie. Naše centrum nie je len priestorom pre skupinové hodiny jogy, relax a uvoľnenie pomocou rôznych terapeutických a pohybových kurzov, ale taktiež je uspokojením našej túžby dozvedieť sa viac vo vzdelávacích kurzoch a workshopoch. Učíme seba a iných k sebaláske a k sebaúcte, cez ktorú dokážeme objaviť svojho vnútorného liečiteľa a plne ho vnímať a rešpektovať.
Spolupracujeme s rôznymi skvelými učiteľmi, terapeutmi, liečiteľmi, lekármi, fyzioterapeutkou, psychologičkou, numerologičkou, arteterapeutkou, muzikoterapeutmi a s mnohými ďalšími ľuďmi a to všetko nám dovoľuje pozerať sa na seba a iných holisticky - čiže celostne.
V roku 2018 a 2019 centrum navštívila spirituálna učiteľka, liečiteľka Berdhanya Swami Tierra  a šaman Metthew a my od vtedy s nimi spolupracujeme, za čo cítim obrovskú vďaku. Za ich prácu pre mňa, pre nás, pre centrum,  pre zem. 
Pomáhajú otvárať cestu pre tých, ktorí sa úprimne zaujímajú o svoj osobný rast, sebapoznanie, a sebaovládanie.

Ďakujem centru a všetkým ľuďom v ňom, ste mojimi učiteľmi a priateľmi.. Nosím Vás  vo svojom srdci..
Cíťte sa u nás a s nami dobre a bezpečne.
Marcela Susira Ďurčová

 

 

HARMONOGRAM AKCIÍ

 

 

15.03.2023, streda, 09:00 - 17:00, TEST ZDRAVIA S BIOREZONANČNÝM PRíSTROJOM DIACOM, 15 €, Emília Slamená, Miroslava Palacková

17. - 19.03.2023, piatok - sobotaČCHI KUNG ČUNG JUAN, I.stupeň, 150 €, Miroslav Chudej

16. - 19.03.2023, štvrtok - nedeľa, JA SOM NEKONEČNO, 260 €, Berdhanya Swami Tierra, Matthew Cosgrove, Maria Ondrašik Šišková

19.03.2023, nedele, ARTETERAPIA O PIATEJ, 5 stretnutí, 110 €, Katarína Kurčíková

20.03.2023, pondelok, 17:00 - 19:00, VEČER OTVORENÝCH DVERÍ S BERDHANYOU, MATHHWEOM, MÁRIOU A S NAMI, vstupné ľubovoľné

20.03. - 21.03. 2023, nedele, ŠAMANSKÉ STRETNUTIE S BERDHANYOU A MATTHEWOM, 140 €, BERDHANYA A MATTHEW

24.03.2023, piatok, 09:00 - 17:00, TEST ZDRAVIA S BIOREZONANČNÝM PRíSTROJOM DIACOM, 15 €, Emília Slamená, Miroslava Palacková

24.03.2023, piatok, 18:00 - 20:00, PREBÚDZANIE SA DO TELA - SLOBODNÝ VEDOMÝ TANEC, 20 €, Mirka Pláničková

26.03.2023, nedeľa, 16:00 - 18:00, WORKSHOP PERKUSIÍ/BUBNOVAČKA, 15 €, Lukáš Koncz

31.03.2023, piatok, 18:00 - 20:00, ODPUSTENIE, 30 €, Andy Margóčová 

28.04. - 30.4. 2023, piatok - nedeľa, ÚZKOSTNÉ A DEPRESÍVNE STAVY A TONALITA NERVOVÉHO SYSTÉMU, 120 €, Martin Ďuriš

13.05.2023, sobota, 09:00 - 19:00, SPRÁVNE MIESTO - ZDROJ TVOJEJ SILY - RODINNÉ KONŠTELÁCIE, 59 €, Jana Viteková

20. - 21.05., sobota - nedeľa, HOLOTROPNÁ SOMATICKÁ PRAX, 150 €, Martin Ďuriš

02.06.2023, piatok, 09:00 - 17.00, MEDITAČNÉ TECHNIKY: PANCHA KOSHA - 5 OBALOV DUCHA, 80 €, Norbert Synčák a Judita Synčáková

 

 

 

 

 

2%

                           

 

Darujte nám 2% dane na podporu a rast občianskeho združenia Anaháta, o.z.

ĎAKUJEME


Údaje potrebné na poukázanie 2%


IČO: 42393485
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno/názov: Anaháta, o. z.
Ulica: A. Hlinku 2556/25
Číslo: 2556/25
PSČ: 960 01
Obec: Zvolen

STIAHNI SI TLAČIVO

                                                                                                                     

ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE TVORIŤ MIESTO PRE VŠETKÝCH