Rezervácie

Holistické centrum

Anaháta o.z. je občianske združenie, ktoré som založila pred deviatimi rokmi, aby som sa mohla podeliť o moju veľkú vášeň, ktorou je joga. Zo začiatku sme v malej izbe, organizovali rôzne jógové workshopy a skupinové hodiny jogy. Časom sa k nám pripájali noví učitelia a terapeuti. Do Anaháty vstúpila aj Mirka, ktorej vďačím za jej láskavosť, ktorou obohatila naše centrum. 
Postupne sa napĺňal môj sen
vytvoriť holistické centrum, ktoré vytvára priestor pre celostný rozvoj jednotlivca a celostný pohľad na zdravie. Naše centrum nie je len priestorom pre skupinové hodiny jogy, relax a uvoľnenie pomocou rôznych terapeutických a pohybových kurzov, ale taktiež je uspokojením našej túžby dozvedieť sa viac vo vzdelávacích kurzoch a workshopoch. Učíme seba a iných k sebaláske a k sebaúcte, cez ktorú dokážeme objaviť svojho vnútorného liečiteľa a plne ho vnímať a rešpektovať.
Spolupracujeme s rôznymi skvelými učiteľmi, terapeutmi, liečiteľmi, lekármi, fyzioterapeutkou, psychologičkou, numerologičkou, arteterapeutkou, muzikoterapeutmi a s mnohými ďalšími ľuďmi a to všetko nám dovoľuje pozerať sa na seba a iných holisticky - čiže celostne.
V roku 2018 a 2019 centrum navštívila spirituálna učiteľka, liečiteľka Berdhanya Swami Tierra  a šaman Metthew a my od vtedy s nimi spolupracujeme, za čo cítim obrovskú vďaku. Za ich prácu pre mňa, pre nás, pre centrum,  pre zem. 
Pomáhajú otvárať cestu pre tých, ktorí sa úprimne zaujímajú o svoj osobný rast, sebapoznanie, a sebaovládanie.

Ďakujem centru a všetkým ľuďom v ňom, ste mojimi učiteľmi a priateľmi.. Nosím Vás  vo svojom srdci..
Cíťte sa u nás a s nami dobre a bezpečne.
Marcela Susira Ďurčová

 

 

HARMONOGRAM AKCIÍ

 

 

03.11.2022, štvrtok, 09:00 - 17:00, TÓNY ŽIVOTA - HĹBKOVÁ BUNKOVÁ MUZIKOTERAPIA (POUžITIE TERAPEUTICKÝCH LADIČIEK PRE DOMÁCE ÚČELY), 89 €, Zuzana Dlhopolcová - DAMARA

03.11.2022 - 06.11.2022, štvrtok-piatok-sobota-nedeľa, TÓNY ŽIVOTA - HĹBKOVÁ BUNKOVÁ MUZIKOTERAPIA (kurz ukončený osvedčením), 289 €, Zuzana Dlhopolcová - DAMARA

11.11.2022, piatok, 09:00 - 17:00, TEST ZDRAVIA S BIOREZONANČNÝM PRÍSTROJOM, 15 €, Emília Slamená, Miroslava Palacková

16.11.2022, streda, 08:30 - 15.00, LIEČIVÝ POBYT POD PYRAMÍDOU ZADARMO, 0 €, Miroslava Palacková

18.11.2022, piatok, 09:00 - 17:00, TEST ZDRAVIA S BIOREZONANČNÝM PRÍSTROJOM, 15 €, Emília Slamená, Miroslava Palacková

26.11.2022, sobota, 09:30 - 14:30, KURZ HORMONÁLNEJ JÓGOVEJ TERAPIE, 55 €, Miroslava Majerová

02.12.2022, piatok, 18:00 - 20:00, TERAPIA ŽENSKEJ DUŠE - SEBALÁSKA AKO CESTA , 20 €, Andy Margóčová

09.12.2022, piatok, 09:00 - 17:00, TEST ZDRAVIA S BIOREZONANČNÝM PRÍSTROJOM, 15 €, Emília Slamená, Miroslava Palacková

11.12.2022, nedeľa, 13:30 - 18:30, MAGICKÝ SVET VôNÍ A KRYŠTÁLOV, 66 €, AlchyMilka

16.12.2022, piatok, 09:00 - 17:00, TEST ZDRAVIA S BIOREZONANČNÝM PRÍSTROJOM, 15 €, Emília Slamená, Miroslava Palacková

 

 

 

 

 

2%

                           

 

Darujte nám 2% dane na podporu a rast občianskeho združenia Anaháta, o.z.

ĎAKUJEME


Údaje potrebné na poukázanie 2%


IČO: 42393485
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno/názov: Anaháta, o. z.
Ulica: A. Hlinku 2556/25
Číslo: 2556/25
PSČ: 960 01
Obec: Zvolen

STIAHNI SI TLAČIVO

                                                                                                                     

ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE TVORIŤ MIESTO PRE VŠETKÝCH