Rezervácie

Holistické centrum

Anaháta o.z. je občianske združenie, ktoré som založila pred siedmimi rokmi, aby som sa mohla podeliť o moju veľkú vášeň, ktorou je joga. Zo začiatku sme v malej izbe, organizovali rôzne jógové workshopy a skupinové hodiny jogy. Časom sa k nám pripájali noví učitelia a terapeuti. Do Anaháty vstúpila aj Mirka, ktorej vďačím za jej láskavosť, ktorou obohatila naše centrum. 
Postupne sa napĺňal môj sen
vytvoriť holistické centrum, ktoré vytvára priestor pre celostný rozvoj jednotlivca a celostný pohľad na zdravie. Naše centrum nie je len priestorom pre skupinové hodiny jogy, relax a uvoľnenie pomocou rôznych terapeutických a pohybových kurzov, ale taktiež je uspokojením našej túžby dozvedieť sa viac vo vzdelávacích kurzoch a workshopoch. Učíme seba a iných k sebaláske a k sebaúcte, cez ktorú dokážeme objaviť svojho vnútorného liečiteľa a plne ho vnímať a rešpektovať.
Spolupracujeme s rôznymi skvelými učiteľmi, terapeutmi, liečiteľmi, lekármi, fyzioterapeutkou, psychologičkou, numerologičkou, arteterapeutkou, muzikoterapeutmi a s mnohými ďalšími ľuďmi a to všetko nám dovoľuje pozerať sa na seba a iných holisticky - čiže celostne.
V roku 2018 a 2019 centrum navštívila spirituálna učiteľka, liečiteľka Berdhanya Swami Tierra  a šaman Metthew a my od vtedy s nimi spolupracujeme, za čo cítim obrovskú vďaku. Za ich prácu pre mňa, pre nás, pre centrum,  pre zem. 
Pomáhajú otvárať cestu pre tých, ktorí sa úprimne zaujímajú o svoj osobný rast, sebapoznanie, a sebaovládanie.

Ďakujem centru a všetkým ľuďom v ňom, ste mojimi učiteľmi a priateľmi.. Nosím Vás  vo svojom srdci..
Cíťte sa u nás a s nami dobre a bezpečne.
Marcela Susira Ďurčová

 

 

HARMONOGRAM AKCIÍ

 

 

12.09.2021, nedeľa, 18:00 - 19:30, 4 stretnutia, KURZ HORMONÁLNEJ JOGOVEJ TERAPIE, 45 €, Mirka Majerová 

16.09.2021, štvrtok 14:00 - 16:00, a 17.09. 2021, piatok, 08:30 - 17:00, TEST ZDRAVIA BIOREZONANČNÝM PRÍSTROJOM , 15 €, Emília Slamená, Miroslava Palacková

18.09.2021, sobota, 18:30 - 20:30, KRYŠTÁLOVÉ SPIEVAJÚCE MISY - ZVUKOVÝ CHRÁM, 20 €, Veronika AKia

08.10.2021, piatok, 15:00 - 17:30, AURAFOTO, 53 €, Nikoleta Zsigóová

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE TVORIŤ MIESTO PRE VŠETKÝCH