Rezervácie

Psychológia

Jana Viteková

Všetci tužíme byť videní, počutí, cítení a uznaní takí, akí naozaj skutočne sme. V našich esenciálnych a  integrovaných miestach, v našich rozmanitých kvalitách, rovnako ako v tých najzraniteľnejších a skrytých častiach nás samých.


Ako psychologička, terapeutka a konštelárka dôverujem tomu, že každý z nás má v sebe múdrosť a zdroje na riešenie rozličných situácií. Kladiem dôraz na vyvážený prístup, ktorý kombinuje rozvíjanie rešpektu, súcitu, prácu s hranicami, prácu so zdrojmi, koučovací prístup. Som skúsená koučka, terapeutka, s ľuďmi pracujem od roku 1997.


 

 

Počas individuálneho sedenia môžu byť vaše témy z oblastí :
- osobnostný rast a rozvoj
- hľadanie orientácie v osobnom a pracovnom živote
- výzvy vo vzťahoch – partnerských, priateľských
- pracovné, vzťahové a osobné krízy alebo rozhodnutia
- neistota, nízka sebadôvera, depresívne nálady
- konflikty
- práca so stresom, prevencia vyhorenia, work – life balans
- telesné ťažkosti a symptómy (psychosomatika)
- materstvo, tvorivosť, menopauza
- práca so smútením a stratou
- problémy a vzťahy v rodinách
- individuálna konštelačná práca, práca s rodinným systémom
- kariérne poradenstvo
- nedostatok energie, motivácie, hľadanie zmyslu a duchovného spojenia
- koučing v oblasti zamestnania, life coaching

Techniky a metódy ktoré používam sú dôležitým nástrojom byť videní, počutí, ocenení, uznaní. Obom nám ľudsky pomáhajú vyznať sa vo vašom bohatstve vnútorného sveta. Pomáhajú nám spoločne podporiť jasnosť, význam vzorcov, ktoré používate či už vo svojich vzťahoch, alebo vaše vzorce správania. Počas individuálneho sedenia používam metódy, ktoré pochádzajú z pestrej škály terapeutických zručností, techník a prístupov./procesorientovaná práca, NLP, systemická práca, kariérne poradenstvo podľa Thomasa Dienera, koučovací prístup, ericksonovská nedirektívna hypnóza, naratívny prístup.../

Jednou z dôležitých a významných ingrediencií sedenia je hlboký rešpekt k ľudskej jedinečnosti, hlboký rešpekt k osobnej skúsenosti jednotlivca, klienta, alebo skupiny, tolerancia inakosti, prítomnosť, vrelosť ľudského kontaktu. Moja skúsenosť je, že čo cítime, vnímame, môžeme spoločne priviesť k možnosti liečenia, rastu, posunu.
Počas individuálnych stretnutí Vás povediem k tomu, aby ste preskúmali svoju tému, svoju výzvu, svoju ťažkosť, problém. Podporím Vás v tom, aby dynamika a tempo vašej práce, skúmania, bolo v súlade s Vašim nastavením. Podporím Vás v tom, aby výzvy vášho života začali dávať zmysel. Cestu ako ďalej hľadáme spoločne.


Na stretnutie sa môžete objednať prostredníctvom emailu
jvproventus@gmail.com alebo telefonicky 0905 437 177.

Stretnutie trvá 55 minút. Na prvom stretnutí ma bude zaujímať, čo Vás privádza, kto ste, čo všetko ste už vyskúšali. Prvé stretnutie poskytuje priestor kde sa Vám predstavím a rada odpoviem na Vaše otázky.

Dĺžka sedenia a platba:
Stretnutie trvá 55 minút s určitou časovou flexibilitou, pretože proces je
niekedy dôležitejší ako hodiny.
Poplatok za 55 minút - 50 eur
Poplatok za 90 minút – 65 eur


Poznámka:
* Frekvenciu stretnutí, približný časový rámec pre dosiahnutie dobrého výsledku je možné na prvom stretnutí
určiť len orientačne.
**Zľavy z ceny stretnutia sú možné po vzájomnom dohovore. Zľava sa môže týkať študentov, matiek na MD,
nezamestnaných.
***V prípade potreby spolupracujem s ďalšími odborníkmi, psychiatrom,  mojimi kolegami - inými psychológmi.

JANA VITEKOVÁ, jvproventus@gmail.com, 0905 437 177