Rezervácie

Individuálne hodiny jogy

JÓGOVÁ TERAPIA


Jógová terapia je proces umožňujúci jednotlivcom napredovať k zlepšeniu zdravia a pohody, pomocou jógových techník ako sú asány, pranajama, meditácia. Celostné zameranie jógovej terapie podporuje integráciu mysle, tela a ducha. Pokrýva širokú škálu liečebných postupov zameraných na fyzické a duševné zdravie. 
Jógová terapia zlepšuje fyzické a duševné zdravie, podporuje sebastarostlivosť a napomáha k celkovej pohode. Cieľom jogy je všeobecná kultivácia tela a mysle, preto má jógová terapia potenciál terapeutických účinkov. 

Jógovú terapiu možno použiť na zlepšenie duševného zdravia a je nápomocná pri liečbe stresu, depresií, úzkostí a pri fyzických ťažkostiach ako sú napríklad bolesti chrbta, problémy s pohybovým aparátom, vysoký krvný tlak, obezita, nespavosť, …Používa sa na liečbu existujúcich problémov duševného a fyzického zdravia, ale môže sa tiež použiť aj ako prevencia alebo všeobecná starostlivosť o samého seba.  

Čo by som mal očakávať od stretnutia na jógovej terapii: 
    • Na prvom stretnutí budeme diskutovať o Vašich jedinečných potrebách.
    • Navrhnem predbežný plán postupu jógovej terapie, ktorá bude zahŕňať, asány (polohy jogy), pranajámu (dýchacie techniky) a meditáciu. 
    • Odporučím predbežný počet stretnutí. 
    • Navrhnem domáce úlohy – postupy, ktoré môžete robiť doma. Jógová terapia je o učení zručnostiam, aby ste si mohli pomôcť vo svojom živote. Jógové techniky sa pohybujú od jednoduchých po pokročilé a môžu si ich vychutnať ľudia všetkých vekových skupín.
    • Pokojne môžete pokračovať v iných formách liečby – jógová terapia sa dá veľmi ľahko prepojiť s Vašou prebiehajúcou liečbou.  
    • Jógová terapia je zameraná na klienta a učí ho sebaláske a prebúdza vnútorného liečiteľa.
    • Vy sami ste si pánom svojej cesty, ja som len ako Váš sprievodca na ceste za zdravím a liečením.

 

INDIVIDUÁLNE HODINY JOGY


Z individuálnej hodiny jogy môže mať prospech každí. Je skvelým spôsobom ako sa naučiť „cvičiť“ lepšie povedané mať vlastnú jógovú prax. Individuálne hodiny sú šité na mieru Vašim jedinečným potrebám a cieľom. 

Individuálne hodiny jogy sú pohodlné a flexibilné. Poskytnem Vám inštruktáž a výučbu, ktorú jednoducho nemôžete dostať na skupinových hodinách jogy. Pre začiatočníkov v joge a pre tých, ktorým nieje  príjemné cvičiť pred ostatnými, je optimálna súkromná výučba, ktorá Vám dáva príležitosť naučiť sa a zdokonaliť svoju techniku v pohodlnejšom prostredí. Ako začiatočník získate úvodné pokyny. Pomôžem Vám pochopiť princípy jogy a dopracovať sa k dosiahnutiu aVašich cieľov. 
Pokročilí jogíni môžu tiež ťažiť z individuálnej povahy súkromných hodín. Je šancou na prehĺbenie Vašej praxe a rozšírenie obzoru. Ak skupinovým hodinám bránia fyzické zranenia je to tiež skvelá príležitosť na využitie individuálnych hodín jógy alebo jógovej terapie. 

POZORNOSŤ JEDEN NA JEDNÉHO
Na individuálne hodine je moja pozornosť zameraná len na Vás, to Vám nemôže ponúknuť žiadna skupinová hodina. Počas hodiny môžeme prestať, vysvetliť, keď budete mať otázku a v prípade potreby zmeníme charakter hodiny. O tom sú súkromné hodiny. Zatiaľ čo na bežných hodinách je ľahké sa stratiť v dave, súkromné hodiny sú šité na mieru práve Vám. Dajú Vám možnosť nasmerovať svoju vlastnú prax alebo Vám pomôžem vytvoriť vlastnú zostavu – program, ktorý vyhovuje Vašim potrebám. To je perfektné pre Vašu osobnú starostlivosť.

Súkromné hodiny vychádzajú v ústrety jednotlivcovi, to znamená, že sa môžeme zamerať na akékoľvek Vaše problémy alebo aspekty jogy, ktoré uprednostňujete.  Napríklad ak máte zdravotné problémy alebo zranenia môže súkromná hodina ponúknuť osobnú pomoc a viac sa zamerať na jógovú terapiu. Na skupinových hodinách sa často nemôžu prijať osoby so zdravotnými ťažkosťami alebo zraneniami, kvôli dynamike a asánam, ktoré sú na  hodinách. Tie by Vám mohli nakoniec spôsobiť viac škody a bolesti ako osohu. Preto sú individuálne hodiny jogy a jógovej terapie v tomto výnimočné. Pozornosť len na Vás.

Ak máte zdravotné problémy joga je napríklad skvelá forma rehabilitácie, joga pre športovcov je obzvlášť užitočná pri prevencii úrazov, joga pre bežcov, je perfektný nástroj ak veľa beháte, ak máte psychicky náročnú prácu a veľa stresu, joga Vám pomôže zharmonizovať sa.  To znamená, že prirodzene budete chcieť, aby Vám cvičenie jogy zlepšilo flexibilitu pohybu a pohodlie po úrazoch alebo iných zdravotných problémoch, upokojila a dodala Vám sebavedomie a prebudila vnútorného liečiteľa. Toto všetko je jednoduchšie na súkromných hodinách.

 

 

 

JÓGOVÁ TERAPIA A EPIDÉMIE DNEŠNÝCH DNÍ
Zistite, ako môže jogový dych a asana pomôcť zmierniť pretrvávajúce ťažkosti po prekonaní COVID 19. 
Mnoho ľudí ešte niekoľko mesiacov po pozitívnom COVID teste pociťuje pretrvávajúce ťažkosti – okrem dlhodobejších problémov s dýchaním sa môže jednať o príznaky oblasti srdcovocievneho systému, bolesti hlavy, svalov, nevoľnosť a únavu. Zriedkavé nie sú ani psychické problémy. 
Joga - môže byť jednou z ciest na riešenie konkrétnych problémov s fyzickým a duševným zdravím. Môže pomôcť zmierniť stres a bolesť, udržať mobilitu, podporiť dýchanie, podporiť a ochrániť srdce a udržať psychické zdravie. Joga pomáha, aby ľudia ľahšie dýchali po infekcii .
Pranajama - posilňuje bránicu. Dychové cvičenia obnovujú dýchacie svaly, ktoré zasiahol COVID-19 . Pre ich zotavenie sú prínosné asany alebo jemný pohyb koordinovaný s dychom. 
Po prepuknutí koronavírusu bol hlavnou oblasťou záujmu dýchací systém. Bolo však dokázané, že koronavírus môže presahovať dýchací systém a jednou z postihnutých oblastí je účinok vírusu na nervový systém. Počas a po chorobe bola hlásená široká škála neurologických prejavov, bolesti hlavy, straty čuchu až po zmätenosť a mnohe iné. 
Pri mnohých ťažkostiach spojených s postcovid syndrómom vie byť joga nápomocná a môže to byť jedna z ciest, ktorá Vám pomôže nájsť stratenú vitalitu.
Ľahšie ako riešiť následky už prebehnutej infekcie, je infekcii (nielen koronvírusom) predchádzať-budovaním imunity. Systematické, špeciálne, na mieru šité postupy v oblasti jogy - ásan, pranajámy, meditácie , môžu poskytnúť širokospektrálnu imunitu v tele, aby bolo možné zabrániť vírusovej infekcii alebo aby sa virulencia znížila. Pomocou jogy sa buduje imunita nielen v tele ale aj v mysli. K dispozícii je niekoľko jogových techník na rozvoj ovládnutia mysle zvýšením sily vôle, ktorá udržuje silný imunitný systém.

Aj keď sa hovorí len o COVID ani iné choroby nezmizli. Epidémiou modernej doby sú kardiovskulárne ochorenia.
Joga prospieva aj mnohým aspektom kardiovaskulárneho zdravia (pred alebo po koronavíruse). Jednou z najjasnejších výhod jogy pre srdce je schopnosť relaxovať telo a myseľ. Emocionálny stres môže spôsobiť mnohé fyzické problémy. Hlboké dýchanie a duševné zameranie jogy môžu tento stres vyrovnať.
Starosti a depresie bežne nasledujú po srdcových príhodách, ako je napríklad srdcový infarkt alebo diagnóza srdcových chorôb. Ako súčasť celkového liečebného plánu vám môže joga pomôcť tento stres zvládnuť.


 

CENA:
60 minút   – 25 €, dvojica 30 €

90 minút   – 30 €, dvojica 35 €
120 minút – 40 €, dvojica 50 €

Ak máte o individuálne hodiny jogy alebo jógovej terapie záujem neváhajte ma kontaktovať mailom anahata.zvolen@gmail.com alebo telefonicky 0907 609 007

Budem potešená a bude mi cťou Vás sprevádzať na súkromných, individuálnych hodinách.
Marcela Susira Ďurčová