Rezervácie

ŠKOLA RELAXÁCIE: SVALY, EMÓCIE A GRAVITÁCIA

SVALY, EMÓCIE A GRAVITÁCIA

Uvoľnenie svalov môže mať rôzne podoby. Rôzne vrstvy a kvality. Myslím, že každý z nás, kto si prešiel jogovými pozíciami, pranayamou, čchi kungom, atď, zažil niečo podobné. Vtedy, keď si človek myslí, že už je naozaj uvoľnený, tak po chvíli zistil, že vlastne ešte nie. Vlastne vôbec nie. A nájde ďalšiu a ďalšiu rovinu napätia a spôsobu uvoľnenia. Ak si to ešte nezažil. Nevadí. Zažiješ. Ak chceš. Lebo bez toho sa to nedá.

Uvoľnenie je pre mňa jedných z najkrajších a zároveň najzložitejších praxí, aké som kedy robil. Je to veľmi príjemná a výživná prax. Avšak, existujú roviny, kde má uvoľnenie zákaz. Prinajmenšom v sebe obsahuje veľké výzvy. Po rokoch sledovania tohto mechanizmu u seba, či počas individuálnej a skupinovej práce s ľuďmi, som tomu dal názov “zakázané uvoľnenie”. Lebo naozaj tam môže existovať určitý zákaz. A veľa krát je emočne veľmi, veľmi nabitý.  Dotýka sa totiž tých najsilnejších tém našej existencie.

Vedomá práca so svalmi, s veľmi detailnou prácou s napätím a uvoľnením, môže byť naozaj veľmi liečivá a sebaobjavná. Ak si človek dovolí odovzdať gravitácii určité svoje časti identity. S týmto princípom pracujú rôzne smery. Niektoré školy kranio-sakrálnej biodynamiky, continuum movement, vnútorné bojové umenia, či rôzne, na telo zamerané meditačné techniky. Záleží na vrstve, v ktorej sa pohybujeme. Každá metóda s tým môže pracovať trochu inak. Nie je lepšia ani horšia, hlbšia alebo plytkejšia vrstva. Je len taká aká je. Ide len o to, všimnúť si, v ktorej vrstve sa asi nachádzame my samy. A v nej pracovať na uvolnení.

Počas tohto workshopu si ukážeme veľmi jednoduché a základné somatické cvičenia pre každého. Povieme si o nich aj teoreticky v kontexte “trauma informed” metód a vhodného settingu pre takúto prácu. Čo vytvára dobrý základ, na to aby sme si ukázali veci hlavne prakticky. Ukážeme si ako sa postupne buduje takáto prax v moderných somatických prístupoch, ktoré sa snažia opierať o najnovší výskum tela, mozgu a vedomia. Povieme si aj niečo o mýtoch a spirituálnych bypassoch. Ktoré sa veľa krát javia ako uvoľnenie. Ale práve naopak. Sú buď o kolapse, zamrznutí, či disociácii. A je to v poriadku. Pozvánkou je ísť z týchto miest viac k Sebe. V kontexte tohto workshopu, ku svalom.

Postupne sa dotkneme aj miest, kde môžeme natrafiť na určité vrstvy, ktoré nie je úplne ľahké uvoľniť. Čo je bežné. Nejde o to, to urobiť hneď. Ide o to sa rozhodnúť, či to vôbec chcem. A ak to chcem, tak to len znovu a znovu, …a znovu urobiť. Až kým sa to nestane našou bežnou súčasťou. Takto sa postupne dostávame do svojich svalov veľmi plným stelesneným spôsobom. Vybudujeme si mechanizmy, ktoré mi pomôžu pri tom, ako byť s hlbším kontaktom s vlastnými emóciami. A zároveň sa naučím, ako ich rýchlejšie regulovať. A v neposlednom rade mením svoj vzťah ku gravitácii. Čo je fyzicky, ale aj psychicky, prinajmenšom, veľmi životne osviežujúce.

 

Tento workshop je súčasťou 3. dielnej Školy relaxácie. Táto základná séria somatických workshopov sa skladá ešte z dvoch tém: “,  Koža – embryológia, energetická prítomnosť a dotyk ako medicína” a “Dych kostí a tao vnútorného pohybu”.

 

TERMÍN: 26. - 28. APRÍL

VEDIE: MARTIN ĎURIŠ

CENA: 150 €

REGISTRÁCIA A PODMIENKY ÚČASTI

 

Cestou sebarozvoja a sebaspoznávania som sa rozhodol ísť v roku 2006. V tom čase ma motivoval, a popravde, dosť už aj tlačil, najmä zhoršujúci sa zdravotný stav. Volala ma silná chuť cítiť sa lepšie a stabilnejšie na všetkých úrovniach. V tom čase som našiel pomoc v prepracovaných východných systémoch. Lákala ma ich logika, komplexnosť, otvorenosť a vyváženosť. Ich postoj k ľudskému zdraviu a bytiu ako takému. Efektívnosť praktikovania týchto metód mi zmenila pohľad na život a vo veľkej miere aj pohľad na seba samého. Môj vonkajší, ale aj vnútorný život začal byť plnší a paradoxne sa v ňom začal tvoriť nový priestor. Odvtedy intenzívne študujem princípy týchto metód a snažím sa ich v sebe stelesniť.

Okrem potenciálu tejto pradávnej múdrosti však verím tiež v hlbokú liečivú silu obyčajnej fyzickej aktivity. Preto som sa rozhodol vyštudovať Health & Physical Activity Foundation Degree na Boltonskej Univerzite vo Veľkej Británii (2008-2010). Tento relatívne nový smer sa zaoberá rozvojom zdravia v našej spoločnosti cez fyzickú aktivitu a umenie. Ľudia, ktorí sa zaoberajú touto problematikou veria v zlepšenie fyzického a mentálneho zdravia jedinca, a tak aj celej spoločnosti, práve cez pravidelnú fyzickú aktivitu, umenie a sociálnu inklúziu. Silný zámer sa kladie na rozvoj detí a mládeže, prácu s ľuďmi so zdravotným postihnutím a slabšími sociálnymi skupinami, boj s obezitou a rastúcim percentom mentálnych ochorení, no a v neposlednom rade liečenie rodiny ako takej, pomocou zmeny správania jej členov.

V roku 2011 som začal študovať Svastha Yoga Therapy program v Prahe. Hlboko transformatínvy tréning trval do roku 2014 pod vedením Dr. Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena (The Svastha Yoga Institute). Od roku 2015 do 2018 som bol vo výcviku Grof Transpersonal Training, ktorý je zameraný na transpersonálnu psychológiu a holotropné dýchanie, ktoré dlhoročne systematizoval Stanislav Grof so svojou ženou Christinou.

Venujem sa štúdiu bojových umení, biodynamickej kranio-sakrálnej terapii, tanca a pohybu ako takého. Hľadám a citlivo spájam spoločnú esenciu rôznych systémov. Ich logiku, ktorá inteligentne prepája a vzájomne podporuje zdanlivo rôzne metódy sebarozvoja a zdravia. Spájajúcou esenciou systémov, ktorým sa venujem, je kontaktovanie svojho Vnútorného liečiteľa a učiteľa.

Hodiny, workshopy a osobné konzultácie, ktoré vediem, sú zamerané na integrovaný prístup, kde je pozornosť zameraná na unikátne individuálne potreby a zámer človeka. Dôraz je kladený na prehlbovanie hlbšej všímavosti, integráciu techník s bežným životom a rozvíjanie pokojnej mysle.