Rezervácie

ŠKOLA RELAXÁCIE: KOŽA

KOŽA - embryológia, energetická prítomnosť a dotyk ako medicína

Kožu a nervový systém spája ich spoločný pôvod. Keď sa vrátime v čase späť do obdobia, keď sme boli ešte embryom, oba systémy vznikli z jednej vrstvy – ektoderm.

A keď pôjdeme ešte ďalej, keď sme boli len malou bunkou, tak stále nájdeme podobnosť ako fungujeme dodnes. Naša forma, z ktorej sme utvorení dnes, sa tvorila od nášho úplného prapočiatku. Hmota, ktorú volám “ja”, má hlbokú bunečnú pamäť, ktorá ma do veľkej miery organizuje. Moje zdravie, komunikáciu telesných systémov navzájom, ale aj mňa ako takého s okolitým svetom.

Bunka používa svoju membránu tak, ako my používame svoju kožu a nervový systém. Tak ako koža, aj membrána obkolesuje a chráni celý obsah bunky. Súčasne je to veľmi jemná a citlivá vrstva. Na povrchu ma milióny molekulárnych receptorov, ktoré slúžia ako senzorický orgán bunky. Tieto receptory vidia, počujú a cítia. A tak isto ako mozog, membrána interpretuje správy, ktoré prichádzajú z okolia. Membrána napomáha pri komunikácii rôznych substancií a asistuje výmene správ s jej okolím.

Rozhodovanie bunky sa deje v membráne, nie v nukleuse, kde sa nachádza genetický materiál bunky. Dlhé roky sa verilo, že všetko rozhoduje nukleus. (Mozog, nie koža) Akonáhle porozumieme tejto biologickej realite, tvrdenie, že gény dominantne ovplyvňujú naše zdravie stratí váhu. Viac ako gény, je pre naše zdravie rozhodujúce prostredie a hlavne náš vzťah a interakcia s ním.

Ak podporíme náš vzťah s okolím cez kožu, tak sa postupne, časom krok za krokom, dostaneme až na úroveň buniek. Nie predstavami, ale veľmi hmotne, biologicky, chemicky, energeticky a emočne. Pretože práca s kožou ide až k bunečnému zdraviu. A naopak. Mať zdravé, komunikujúce bunky, znamená mať zdravé komunikujúce telo. Sociálne, emočne a energeticky zapojené.

Počas zážitkovo-vzdelávacieho procesu s kožou sa učíme ostrejšie, vnímavejšie počuť a hlbšie cítiť. Vedieť sa ňou dotknúť sveta, do ktorého sme sa narodili.

 

 

TERMÍN: 31.5. - 2.6. 2024

VEDIE: MARTIN ĎURIŠ

CENA: 150 €

REGISTRÁCIA A PODMIENKY ÚČASTI

 

Cestou sebarozvoja a sebaspoznávania som sa rozhodol ísť v roku 2006. V tom čase ma motivoval, a popravde, dosť už aj tlačil, najmä zhoršujúci sa zdravotný stav. Volala ma silná chuť cítiť sa lepšie a stabilnejšie na všetkých úrovniach. V tom čase som našiel pomoc v prepracovaných východných systémoch. Lákala ma ich logika, komplexnosť, otvorenosť a vyváženosť. Ich postoj k ľudskému zdraviu a bytiu ako takému. Efektívnosť praktikovania týchto metód mi zmenila pohľad na život a vo veľkej miere aj pohľad na seba samého. Môj vonkajší, ale aj vnútorný život začal byť plnší a paradoxne sa v ňom začal tvoriť nový priestor. Odvtedy intenzívne študujem princípy týchto metód a snažím sa ich v sebe stelesniť.

Okrem potenciálu tejto pradávnej múdrosti však verím tiež v hlbokú liečivú silu obyčajnej fyzickej aktivity. Preto som sa rozhodol vyštudovať Health & Physical Activity Foundation Degree na Boltonskej Univerzite vo Veľkej Británii (2008-2010). Tento relatívne nový smer sa zaoberá rozvojom zdravia v našej spoločnosti cez fyzickú aktivitu a umenie. Ľudia, ktorí sa zaoberajú touto problematikou veria v zlepšenie fyzického a mentálneho zdravia jedinca, a tak aj celej spoločnosti, práve cez pravidelnú fyzickú aktivitu, umenie a sociálnu inklúziu. Silný zámer sa kladie na rozvoj detí a mládeže, prácu s ľuďmi so zdravotným postihnutím a slabšími sociálnymi skupinami, boj s obezitou a rastúcim percentom mentálnych ochorení, no a v neposlednom rade liečenie rodiny ako takej, pomocou zmeny správania jej členov.

V roku 2011 som začal študovať Svastha Yoga Therapy program v Prahe. Hlboko transformatínvy tréning trval do roku 2014 pod vedením Dr. Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena (The Svastha Yoga Institute). Od roku 2015 do 2018 som bol vo výcviku Grof Transpersonal Training, ktorý je zameraný na transpersonálnu psychológiu a holotropné dýchanie, ktoré dlhoročne systematizoval Stanislav Grof so svojou ženou Christinou.

Venujem sa štúdiu bojových umení, biodynamickej kranio-sakrálnej terapii, tanca a pohybu ako takého. Hľadám a citlivo spájam spoločnú esenciu rôznych systémov. Ich logiku, ktorá inteligentne prepája a vzájomne podporuje zdanlivo rôzne metódy sebarozvoja a zdravia. Spájajúcou esenciou systémov, ktorým sa venujem, je kontaktovanie svojho Vnútorného liečiteľa a učiteľa.

Hodiny, workshopy a osobné konzultácie, ktoré vediem, sú zamerané na integrovaný prístup, kde je pozornosť zameraná na unikátne individuálne potreby a zámer človeka. Dôraz je kladený na prehlbovanie hlbšej všímavosti, integráciu techník s bežným životom a rozvíjanie pokojnej mysle.