Rezervácie

Blog

                                       

Smelosť - istota srdca

Istota je silou a prúdom srdca ktorý je ubezpečením a odvážnym a jasným vyjadrením božského toku.

Presvedčenie a Istota je tvojim názorovým systémom cez konanie a ako keby farebným vyjadrením tvojej osobnosti. Dáva ti trvalú silu na udržanie podstaty tvojho presvedčenia, tvojej vášne a formovania tvojho života. Udržuje integritu, čistotu konania a istoto smeru toku života.

Vyjadrenie tvojho presvedčenia ťa robí istejším, dodáva hlbokú uvoľnenosť toho že všetko je pod božskou kontrolou a jediné čo potrebuješ urobiť je nasledovať to čo vieš a to čo máš rád.

Kde je istota tam je i smelosť a teda všetko čo robíš, robíš s presvedčením a riadením ( nie kontrolov) zážitkov ktoré si si vybral zažiť a manifestovať.

Skôr ako budeme pokračovať ďalej potrebujem aby ste istotu považovali za silu, tok a kvalitu srdca.

Znehodnotenie smelosti: obmedzenosť a ilúzia.

V niektorých prípadoch táto kvalita srdca je nasmerovaná k našemu malému ja, čím je naša obmedzenosť a ilúzia (klam). Tak hlboko veríme našim limitom a myslíme si že sú skutočné. Ak sa v tejto situácii nachadza hľadač pravdy tak trpí neistotou. V tomto paralizujucom stave si je neistý pri každom svojom pohybe ktorý reprezentuje zmenu alebo vyjadrenie svojej identity. Takáto neistota môže byť veľmi vyčerpávajúca, prináša zmätenosť a paralyzuje hľadača pravdy na toľko že stráca pojem o čase, zvuku, a vášne svojho srdca.

V tomto štádiu hľadač pravdy je uviaznutý v svojej mysli a s každým dôležitejším vyjadrením v jeho živote upadá.

Čo si neuvedomujeme je, že istota je kvalitou srdca ktorá bude vždy časťou našho energetického systému. Ak istotu použijeme na uistenie limitujuceho názorového systému, tak táto vibracia bude zachytená v deštruktívnych dimenziách.

Napríklad, ak sa niekoho opýtam čo by chcel v živote mať, tak pravdepodobnou odpoveďou bude: “Nie som si istý. Neviem.” Takým to výrokom človek dáva určitosť k jeho neurčitosti. On verí v jeho neistotu a potvrdzuje ju odpoveďou v ktorej je pochybnosť slovo “možno” alebo fantázia.

“Ohh možno by som sa rád presťahoval do inej krajiny, a možno by boli veci dobré keby.....”

V takejto výpovedi človek (hľadač pravdy) je pred množstvom možnosti vystupovania, ktoré je vytvorené na základe predošlých zážitkov alebo z pozorovania iných. Sila istoty je vložená do obmedzenosti a slúži ilúzii obmedzenia.

 

Ako vyslobodiť istotu

  1. Musíš vedieť kde je. Premýšľaj nad obmedzujúcim názorovým systémom ktorý vo svojich konverzaciach potvrdzuješ. Takto budeš mat možnosť rozoznať svoju istotu ktorú používaš na nesprávnom mieste alebo ktorá slúži tvojemun obmedzenému ja.
  2. Odpustenie. Keď prídeš na to že si bol podvedený a oklamaný svojou mysľou nerob z toho veľkú vedu. Ak tvoje ego použilo silu tvojej istoty na to aby si veril v to že si bezmocný a neschopný, tak čo? Neodsudzuj sa!
  3. Rozhodni sa nadobudnúť späť silu svojho srdca. Vo svojej vnútornej ceremónii pohľadaj svoju istotu a vlož ju do stredu svojho srdca a prehlas celému telu svoje víťazstvo. Uvedom si ako ťa myseľ klame a odmietni nepravdivé názory slabostí a neistôt.
  4. Poisti svoje rozhodnutie s činom. Vezmi odvahu a daj smelosť do formy cez svoje konanie. Uvedom si že nejde iba o čin ktorý musíš urobiť ale zároveň potrebuješ vojsť do života v ktorom budeš nasledovať svoje najskrytejšie presvedčenie a vášeň. Znamená to postaviť sa v svojej nahote pred vchod nepoznaného a prepojiť sa s ním s nevinnosťou a dostupnosťou. Pochop že v každom okamihu si nový a čerstvý.

Oslobodená istota je silou ktorú srdce potrebuje na to aby ťa posunulo dopredu a dalo ti kľúčik od brány nepretržitého toku, večnej vnútornej viere a vnútornej bezpečnosti ktorá vychádza z obrovských záhad srdca.

Istota je uspokojená keď slúži tvojmu presvedčeniu, vnútornému patreniu a tvojej súcitnosti. Zároveň nám dáva istotu spirituálnej smelosti, originalitu a odvahu vzdorovať ilúzií materiálnej reality.

Berdhanya Swami Tierra