Rezervácie

Kontakt

Marcela Susira Ďurčová: papradina@gmail.com, 0907 609 007

Miroslava Palacková:anahata.mirka@gmail.com, 0948 463 522

Katarína Kurčíková: katarina.kurcikova@gmail.com, 0907 129 396

Miro Randuška: info@drumbla.sk, 0904 479 524

Denisa Ivaničová: info@fyziojoga.sk, 0911 732 371

Erika Vávrová: eriva456@gmail.com, 0918 966 982

Zuzana Dlhopolcová: damarazv@gmail.com, 0948 557 861

Jana Víteková: proventus@slovanet.sk, 0905 437 177

Ľubica Janotková:  janotkova.lubica@gmail.com, 0915 694 299

 

 

 


anahata.zvolen@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/anahata.zvolen

INSTAGRAM

Nájdete nás vo dvore plavárne! Musíte vojsť priamo do areálu a po ľavej strane vysoká budova, na 2. poschodí, P.O.Hviezdoslava 22

FOTOGRAFIA BUDOVY

                        

2%

TLAČIVO NA STIAHNUTIE

Anaháta o.z. je občianske združenie, ktoré som založila pred šiestimi rokmi spolu s mojou kamarátkou Evkou Chromčíkovou,  aby som sa mohla podeliť o moju veľkú vášeň, ktorou je joga. Zo začiatku sme organizovali rôzne jógové workshopy, individuálne a skupinové hodiny jogy a pripájali sa k nám  noví učitelia a terapeuti.  Po čase do Anaháty vstúpila Mirka, ktorej vďačím za jej láskavosť, ktorou obohatila naše centrum.  Postupne sa napĺňal môj sen vytvoriť holistické centrum, ktoré vytvára priestor pre celostný rozvoj jednotlivca. Naše centrum nie je len priestorom pre skupinové hodiny jogy, relaxovanie a uvoľnenie pomocou rôznych terapeutických a pohybových kurzov, ale taktiež je uspokojením našej túžby dozvedieť sa viac vo  vzdelávacích kurzoch a workshopoch. Zároveň sa zaoberáme stravovaním podľa 5 elementov a učíme seba a iných k sebaláske a k sebaúcte, cez ktorú dokážeme objaviť svojho vnútorného liečiteľa a plne ho vnímať.  Marcela Susira Ďurčová

Údaje o nás:

  • IČO: 42393485

  • Obchodné meno: Anaháta, o.z.

  • Právna forma: Občianske združenie

  • Sídlo: A. Hlinku 2556/25, 960 01 ZVOLEN

 

Zamestnanec
1. Do 15. februára 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. 

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

3. Najneskôr do 30. apríla 2020 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Fyzická osoba
Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska. 

Právnická osoba
Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.