Rezervácie

TERAPIE

Individuálne stretnutia zamerané na terapiu a osobný rozvoj.

Všetci tužíme byť videní, počutí, cítení a uznaní takí, akí naozaj skutočne sme. V našich esenciálnych a  integrovaných miestach, v našich rozmanitých kvalitách, rovnako ako v tých najzraniteľnejších a skrytých častiach nás samých.


Ako psychologička, terapeutka a konštelárka dôverujem tomu, že každý z nás má v sebe múdrosť a zdroje na riešenie rozličných situácií. Kladiem dôraz na vyvážený prístup, ktorý kombinuje rozvíjanie rešpektu, súcitu, prácu s hranicami, prácu so zdrojmi, koučovací prístup. Som skúsená koučka, terapeutka, s ľuďmi pracujem od roku 1997.


Počas individuálneho sedenia môžu byť vaše témy z oblastí :
- osobnostný rast a rozvoj
- hľadanie orientácie v osobnom a pracovnom živote
- výzvy vo vzťahoch – partnerských, priateľských
- pracovné, vzťahové a osobné krízy alebo rozhodnutia
- neistota, nízka sebadôvera, depresívne nálady
- konflikty
- práca so stresom, prevencia vyhorenia, work – life balans
- telesné ťažkosti a symptómy (psychosomatika)
- materstvo, tvorivosť, menopauza
- práca so smútením a stratou
- problémy a vzťahy v rodinách
- individuálna konštelačná práca, práca s rodinným systémom
- kariérne poradenstvo
- nedostatok energie, motivácie, hľadanie zmyslu a duchovného spojenia
- koučing v oblasti zamestnania, life coaching

Techniky a metódy ktoré používam sú dôležitým nástrojom byť videní, počutí, ocenení, uznaní. Obom nám ľudsky pomáhajú vyznať sa vo vašom bohatstve vnútorného sveta. Pomáhajú nám spoločne podporiť jasnosť, význam vzorcov, ktoré používate či už vo svojich vzťahoch, alebo vaše vzorce správania. Počas individuálneho sedenia používam metódy, ktoré pochádzajú z pestrej škály terapeutických zručností, techník a prístupov./procesorientovaná práca, NLP, systemická práca, kariérne poradenstvo podľa Thomasa Dienera, koučovací prístup, ericksonovská nedirektívna hypnóza, naratívny prístup.../

Jednou z dôležitých a významných ingrediencií sedenia je hlboký rešpekt k ľudskej jedinečnosti, hlboký rešpekt k osobnej skúsenosti jednotlivca, klienta, alebo skupiny, tolerancia inakosti, prítomnosť, vrelosť ľudského kontaktu. Moja skúsenosť je, že čo cítime, vnímame, môžeme spoločne priviesť k možnosti liečenia, rastu, posunu.
Počas individuálnych stretnutí Vás povediem k tomu, aby ste preskúmali svoju tému, svoju výzvu, svoju ťažkosť, problém. Podporím Vás v tom, aby dynamika a tempo vašej práce, skúmania, bolo v súlade s Vašim nastavením. Podporím Vás v tom, aby výzvy vášho života začali dávať zmysel. Cestu ako ďalej hľadáme spoločne.


Na stretnutie sa môžete objednať prostredníctvom emailu
anahata.zvolen@gmail.com alebo telefonicky 0905 437 177.

Stretnutie trvá 55 minút. Na prvom stretnutí ma bude zaujímať, čo Vás privádza, kto ste, čo všetko ste už vyskúšali. Prvé stretnutie poskytuje priestor kde sa Vám predstavím a rada odpoviem na Vaše otázky.

Dĺžka sedenia a platba:
Stretnutie trvá 55 minút s určitou časovou flexibilitou, pretože proces je
niekedy dôležitejší ako hodiny.
Poplatok za 55 minút - 50 eur
Poplatok za 90 minút – 65 eur


Poznámka:
* Frekvenciu stretnutí, približný časový rámec pre dosiahnutie dobrého výsledku je možné na prvom stretnutí
určiť len orientačne.
**Zľavy z ceny stretnutia sú možné po vzájomnom dohovore. Zľava sa môže týkať študentov, matiek na MD,
nezamestnaných.
***V prípade potreby spolupracujem s ďalšími odborníkmi, psychiatrom,  mojimi kolegami - inými psychológmi.

JANA VITEKOVÁ, proventus@slovanet.sk, 0905 437 177

 

 

 

 

 

Socioterapia s využitím numerológie ako diagnostickej techniky

Socioterapia  obracia pozornosť na sociálnu oblasť, sieť vzťahov, využíva sociálnu podporu a spoluprácu. Snaží sa riešiť problémy v prítomnosti, je rýchla. Je to akási prevencia zvládať prítomnosť pre skvalitnenie života v budúcnosti.  Pracuje sa s jednotlivcom ako aj so skupinou. Stretnutia sú hodinové a počet stretnutí závisí od samotného klienta a závažnosti problému. Ako diagnostickú techniku využívam numerológiu.

Numerológiu som spoznala pred 20 rokmi, z čoho aktívne sa jej venujem poslednú dekádu prostredníctvom organizovania kurzov a workshopov.  Keďže som vnútorne cítila, že numerológia nie je len kváziveda, potrebovala som ju povýšiť na vedu, ktorá pomáha pri riešení problémov. Preto som sa rozhodla vyštudovať socioterapiu, ktorá bola ďalším dielikom do skladačky.

Numerológia sa zaraďuje medzi modernú metódu sebapoznania, ktorá je dostupná, presná a presvedčivá a ktorá má svoje tajomstvá. Celý vesmír je poprepájaný rôznymi vibráciami, ktoré na nás navzájom pôsobia, niekedy harmonicky a niekedy nie.  Aj náš dátum narodenia má svoje vibrácie, ktoré na nás vedome aj nevedome pôsobia a ovplyvňujú náš život od nášho narodenia, až do chvíle našej smrti. Spoznaním týchto vibrácií si vieme život uľahčiť, zistiť čo má pre nás nachystané, aké sú naše silné a slabé stránky a nastaviť sa tak, aby nám pomáhali.

Numerológia je nám schopná ukázať osobnosť a prežívanie nás samých, ale aj ľudí okolo nás, čo vedie k vzájomnému pochopeniu. Dosiaľ ma numerológia ako diagnostická technika nikdy nesklamala. Fascinuje ma ako oblasť, ktorá nebola prebádaná do hĺbky a ktorá otvára nové možnosti.

Ponúkame :

1)Numerologický rozbor osobnosti

2)Pochopiť  iných, ale aj seba samých

3)Vysvetlenie prečo sa dejú nepredvídateľné veci a prečo nefungujú vzťahy

4)Pohľad na vlastnú životnú cestu a spôsob, akým po nej kráčať

5)Správne využitie svojich fyzických a mentálnych schopností

6)Pracuje sa s tromi dátumami (klienta plus dva dátumy osôb pre klienta dôležitých)

 

Cena za hodinové stretnutie:  25€

Kontakt:  Mgr. Ľubica Janotková, 0915 694 299

Pyramída

Už od detstva ma fascionoval Egypt, pyramídy a všetko s tým spojené. Zamarovského knihy ležali v šíkoch na mojej polici.
A dnes som majiteľkou jednej pyramídy, ktorú sme s radosťou postavili, nasmerovali správnym smerom a bude nám všetkým slúžiť.

Teraz trochu teórie:
- Pyramídy sú energetické žiariče. Ich tvar je vypracovaný tak, že dokážu nabíjať energiou všetky formy, ktoré fungujú na báze energie - nie len živé bytosti, ale i vodu, či jedlo.

- Pôsobením energie pyramídy sa v človeku začínnjú vytvárať samoliečiace procesy.

- Pyramída zvýši vaše vibrácie a zároveň chráni pred nízkymi vibráciami.

- Blahodárne pôsobí na zlepšenie funkcií vašich vnútorných orgánov, pôsobí na fyzickej i psychickej úrovni.

- Zlepšuje stav vášho mozgu, zlepšujú sa motorické funkcie, lieči problémy všetkých vašich systémov.

- Lieči všetky druhy vírusových ochorení i bakteriálnych ochorení, ochorení pohybového aparátu, urogenitálneho aparátu, obehového aparátu, zlepšuje stav kože, zraku, sluchu, rakovinové ochorenia atď. 

- Pyramída tiež zlepšuje prijímanie prány a prehlbuje meditačný stav u človeka.


Najlepšie liečivé účinky sa dosahujú v 1/3 výšky pyramídy. Liečivými účinkami pyramídy sa niekoľko rokov zaoberali rôzni vedci, inštitúcie i liečitelia. Praktickými meraniami, skúškami a pozorovaniami merateľne dokázali praktické liečivé účinky na človeku. 

Na začiatku sa odporúča 30 minútový pobyt. 
Po odkúšaní účinkov pyramídy sa môže pobyt pod pyramídou predlžovať.

Závažné ochorenia sa samozrejme neodstránia ihneď. Je potrebný čas na regeneráciu, ktorý je u každého individuálny. 

30 minútový pobyt pod pyramídou: 20,- €
60 minútový pobyt pod pyramídou: 35,- €
90 minútový pobyt pod pyramídou: 45,-€

Je potrebné sa vopred u mňa objednať:
Mirka Palacková 0948 463522
anahata.zvolen@gmail.com

Teším sa na spoločné stretnutia