Rezervácie

REIKI

Liečenie s REIKI 

Reiki je harmonizujúca energia, ktorá je všade vôkol nás. Reiki liečiteľ túto energiu transportuje cez seba ako kanál do klienta. Kde energia chýba, tam je doplnená, kde je jej nadbytok, odtiaľ sa zoberie.
Traduje sa, že reiki je niekoľko tisícročný spôsob liečby. Ale nedá sa to dokázať.
Reiki, ktorá sa dnes vyučuje a využíva, znovuobjavil a preskúmal japonský kresťanský teológ Dr. Mikao Usui približne pred 180 rokmi.

Liečenie reiki energiou reálne prebieha cez moje dlane, ktoré prikladám na potrebné miesta na tele klienta. (V prípade, že si klient nepraje priamy dotyk, dlane sa prikladajú tesne nad telo). 
Klientovi zahladím-prečistím auru, prečistím a zharmonizujem jeho čakry a liečim miesta, kde sa vyskytuje klientov problém.
Reiki je možné použiť aj bez predchádzajúcej harmonizácie v prípade, že má klient akútne problémy, ktoré je potrebné ihneď riešiť.
Počas liečenia sa klient zrelaxuje, doplní svoju energiu a bolesti ustanú.
Pokiaľ je problém u klienta dlhotrvajúci, nie je možné vyriešiť jeho stav úplne pri jednom liečení. Ale postupnosťou, ktorú si s klientom určíme.

S reiki energiou je možné liečiť všetky druhy problémov. Či fyzického, či psychického charakteru. 
Tiež je možné využiť reiki na hlbokú relaxáciu v prípade, že je klient priveľmi unavený, vystresovaný, bez energie.

Ako liečiteľka mám absolvované I., II. a III. Stupeň reiki a do reiki som bola zasvätená Lamom Tiborom Geljenom v r. 2012.
Od toho času využívam reiki liečenie denne na harmonizáciu seba i klientov. 

Mirka Palacková

 

CENA: 35 € - 60 minút

Ak máte o REIKI záujem, neváhajte ma kontaktovať mailom anahata.mirka@gmail.com alebo telefonicky 0948 463522