KURZ YIN YOGY

 

Srdečne Vás pozývam na dochádzkový  kurz YIN YOGY

Počas tohto dochádzkového kurzu sa bude prelínať pomalá, uvoľňujúca joga s dychovými cvičeniami, akupresúrou, tradičnou čínskou medicínou, meditáciou, aromaterapiou, muzikoterapiou, čchi-kungom a dotykom .

Na kurze si prejdeme všetkých 5 elementov podľa TČM, budeme podporovať a spriechodňovať v meridiánoch tok čchi pomocou veľmi jednoduchých asán, pomocou cvičení na podporu funkčnosti orgánov a pomocou restoratívnej a terapeutickej jogy.

Cvičenie Jin jogy oslovuje predovšetkým jinové časti tela, kosti, šľachy, fascie. Na rozdiel od svalov, ktoré sú jangovej povahy a majú radi pohyb, jinové časti tela skôr oslovíme tichým, pokojným prijatím. Hneď ako zaujmeme bezpečnú a vyváženú pozíciu, môžeme svaly uvoľniť v oblasti, s ktorou daná pozícia pracuje a jemne a nenásilne tak podporiť prítok energie a výživy do spojivových tkanív.

Prax Jin jogy nám môže pomôcť porozumieť hodnote prijímania na hlbokej bunkovej úrovni. Pri výdrži v pozícií bez pokusov niečo meniť a za súbežného prijímania seba samých takých, aký sme, začneme vnímať jinové časti svojej bytosti. Potreba veci meniť vedie človeka k posudzovaniu a obviňovaniu a odvádza ho od seba samého a od dokonalosti prítomného okamihu. 

Výhody yin yogy:

·         Dlhá výdrž v pozícií nám dáva možnosť byť s našimi emóciami

·         Pomáha sa nám stať odolnejší voči stresu

·         Máme lepší kontakt s dychom

·         Tichosť praxe nás pripravuje na meditáciu

·         Pomáha nám pestovať rovnováhu

·         Obnovuje rozsah pohybu

·         Revitalizuje spojivové tkanivá

·         Kultivuje vďačnosť za telo

·         Núti nás k spomaleniu

·         Učí nás sebaúcte

 

HARMONOGRAM

30. 01. 2019, streda – 17:30 – 20:00 – element VODA

06. 02. 2019, streda - 17:30 - 20:00 – element DREVO

27. 02. 2019, streda – 17:30 – 20:00 – element OHEŇ

13. 03. 2019, streda – 17:30 – 20:00 – element ZEM

03. 04. 2019, streda – 17:30 – 20:00 – element KOV

10. 04. 2019, streda – 17:30 – 20:00 – uvidíme :-)

 

Minimálny počet prihlásených: 8 osôb

Registrácia nutná: anahata.zvolen@gmail.com

Miesto konania: Anaháta, o.z., P.O.Hviezdoslava 22, vo dvore mestskej plavárne, budova po ľavej strane. Mapu a fotku budovy nájdete na našej stránke www.anahata.sk/kontakt

CENA: 89 €

Kurzom Vás prevedie Marcela Susira Ďurčová. Kurz bude uzavretý. Je vhodný pre všetkých, aj pre úplných začiatočníkov, čo aspoň raz navštívili hodinu YIN YOGY.

PODMIENKY ÚČASTI NA KURZE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení kurzovného. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.

Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.

Registrácia uchádzačov je do 27.01.2019 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia mailom a uhradenie kurzovného na číslo účtu organizátora) .


PLATOBNÉ PODMIENKY:
Účastnícky poplatok 89,- EUR  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 01201922
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko


STORNO PODMIENKY: 
Pri odhlásení sa do 27.01.2019  je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 27.01.2019 je poplatok nevratný ale  je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie. V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.


Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.

 

Teším sa na Vás!