Pohybové - Relaxačno - Terapeutické centrum

  • Registrácia na hodiny je veľmi jednoduchá a intuitívna 

  • Rovnako ako prihlásenie, aj odhlásenie je dôležité

  • Kapacita na hodiny a workshopy je rôzna – zostávajúce miesta sú viditeľné

  • Pri naplnení kapacity sa môžeš prihlásiť ako náhradník

  • Preto je veľmi dôležité aj odhlasovanie

  • V prípade, že si prihlásený ako náhradník, príde Ti sms a mail, že na hodinu – workshop môžeš prísť

  • Dôležité prihlasovanie je aj pre to, že môžeme s Vami veľmi rýchlo komunikovať, keď  je zmena na hodine – zrušenie, posunutie (stáva sa veľmi výnimočne)

  • V registračnom systéme môžeš na hodiny jogy prihlasovať aj viac ľudí

  • Na pravidelné hodiny je prihlasovanie a odhlasovanie nastavené na 2 hodiny pred začatím

  • Na ostatné kurzy , workshopy je dĺžka prihlasovania a odhlasovania rôzna – učitelia k nám často chodia z ďaleka

 

 

 

Nechajte k sebe prihovárať svoje telo.

Načúvajte mu, bez toho, že pridáte jediné slovo,

lebo majster pozná cestu lepšie ako žiak.

                                                                                RÚMÍ