Škola numerológie

Numerológia je nám schopná ukázať osobnosť a prežívanie nás samých, ale aj ľudí okolo nás, čo vedie k vzájomnému pochopeniu. Dosiaľ ma numerológia ako diagnostická technika nikdy nesklamala. Fascinuje ma ako oblasť, ktorá nebola prebádaná do hĺbky a ktorá otvára nové možnosti. Numerológiu zaraďujeme medzi modernú metódu sebapoznania, ktorá je dostupná, presná a presvedčivá a ktorá má svoje tajomstvá. Celý vesmír je poprepájaný rôznymi vibráciami, ktoré na nás navzájom pôsobia, niekedy harmonicky a niekedy nie. Aj náš dátum narodenia má svoje vibrácie,ktoré na nás vedome aj nevedome pôsobia a ovplyvňujú náš život od nášho narodenia, až do chvíle našej smrti. Spoznaním týchto vibrácií si vieme život uľahčiť, zistiť čo má pre nás nachystané, aké sú naše silné a slabé stránky a nastaviť sa tak, aby nám pomáhali.

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA KURZ NUMEROLÓGIE

Ponúkame Vám možnosť lepšie pochopiť a prijať niektoré charakterové vlastnosti a prejavy správania osobnosti človeka. Pomocou čísiel, napr. z dátumu narodenia je možné si uvedomiť výzvy, ktorým v živote čelíme, porozumieť rôznym súvislostiam, ktoré nám môžu odhaliť našu osobnosť a pochopiť seba samého a aj na základe tohto začať napĺňať svoje poslanie v tomto živote.

Informácie a termíny stretnutí

1) Numerologický rozbor osobnosti
2) Pochopiť iných, ale aj seba samých
3) Vysvetlenie prečo sa dejú nepredvídateľné veci a prečo nefungujú vzťahy
4) Pohľad na vlastnú životnú cestu a spôsob akým po nej kráčať
5) Správne využitie svojich fyzických a mentálnych schopností

Od nového roka sú pripravené celodňové kurzy, ktoré sa budú konať vždy jednu sobotu v čase 09:00 – 18:00 obedná prestávka od 12:00 do 13:00, plus malé oddychové pauzy podľa dohody.

Jednotlivé kurzy budú zamerané na základnú časť (numerologická mriežka, karmické trojuholníky, výpočet životného čísla) až po náročnejšiu, (kde sa využívajú prvky astrológie, karmické vzťahy a zložitejšie výpočty), ktoré nie sú bežne dostupné v literatúre.23.2.2019, 09:00 – 18:00 – význam jednotlivých čísel, životné čísla a ich zloženie, zostavenie numerologickej mriežky, prázdne a plné roviny, dominancie
30.3.2018, 09:00 – 18:00 –zostavenie karmických trojuholníkov, životné cesty,
ročné a životné vibrácie
27.4.2019, 09:00 – 18:00 – taroty , cesty zasvätenia, Tirolský kríž,
25.5.2019, 09:00 – 18:00 – duchovná numerológia,

22.06.2019, 09:00 - 18:00 - partnerská numerológia, energia písmen a význam mena, opozitá a trigóny,


Miesto: Anaháta, o.z., Zvolen
Cena kurzu: 290 € (spolu 5 lekcií, tj. 40hodín, 1 lekcia = 8 hodín, 1 lekcia = 58 €),
(v cene je zahrnutá odmena pre lektorku, priestory, občerstvenie)

 

Na jednotlivé lekcie sa môžete prihlásiť aj zvlášť - mailom anahata.zvolen@gmail.com - Cena jednodňovej účasti na kurze je 65,- €Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť, cez rezervačný systém v úvode stránky www.anahata.sk alebo mailom anahata.zvolen@gmail.com.

Minimálny počet účastníkov je 7.
Detaily, dotazy: janotkova.lubica@gmail.com, 0915 694 299
Organizačné otázky: Marcela Susira Ďurčová, anahata.zvolen@gmail.com , 0907 609 007
Prevedie Vás: Ľubica Janotková

PODMIENKY ÚČASTI NA KURZE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení zálohy za kurz vo výške 145€ do 17.2.2019. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.
Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.
Registrácia uchádzačov je do 17.2.2019 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia v rezervačnom systéme alebo mailom a uhradenie kurzovného na číslo účtu organizátora).


PLATOBNÉ PODMIENKY:
Záloha za kurz vo výške 145€ do 17.2.2019 je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo
účtu organizátora v tvare
IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 01012019
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko
Zvyšná časť platby vo výške 145 € bude uhradená v deň začatia kurzu 17.02.2019


STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 17.2.2019 je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 17.2.2019 je poplatok nevratný a nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie.
V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred. Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.


O lektorke:
Numerológiu som spoznala pred 20 rokmi, z čoho aktívne sa jej venujem poslednú dekádu prostredníctvom organizovania kurzov a workshopov. Keď mi ju prvý krát ukázala kamarátka absolútne ma nadchla. Samozrejme nasledovali kurzy ktorými som prešla, kde som sa naučila základy, ale stále mi to nestačilo. Potrebovala som hlbšie pochopenie a prežívanie človeka a povýšenie numerológie ako terapeuticky – diagnostickej techniky. Vyštudovala som II. stupeň vysokej školy čo mi umožňuje študovať rôzne akreditované kurzy a výcviky zamerané na psychológiu. Čím viac študujem, tým viac som presvedčená, že aj numerológia časom bude vedný odbor, ktorý sa bude vyučovať. Mojim želaním je mať študentov a odovzdať im moje dlhoročné vedomosti a praktické skúsenosti.

Tešíme sa na stretnutie