Rezervácie

Holotropná somatická prax

Holotropná somatická prax

Ahoj, srdečne ťa pozývame na workshop holotropnej somatickej praxe, práce s dychom a meditácie v pohybe.


Prístup holotropnej práce s dychom, ako ju poznáme dnes, vznikla na základe skúmaní a pozorovania liečivého a transformačného potenciálu neobvyklých stavov vedomia v rôznych kontextoch – v rituáloch domorodých kultúr, v praxi východných mystikov, či pri terapeutických sedeniach so substanciami. Táto metóda prišla na svet v období, keď psychiater Stanislav Grof so ženou Christinou hľadali spôsob ako sprostredkovať tento potenciál v aktuálnom spoločenskom nastavení.


Holotropné dýchanie je spojením dychu, evokatívnej hudby a cielenej práce s telom v podpornom a bezpečnom settingu. Bádaním na poli psyché pri holotropnom dýchaní expandujeme vedomie, spájame sa s vnútornou múdrosťou a rozširujeme tak mapu vnútorných svetov o ďalšie úrovne poznania. Ponúkajú sa nám nové pohľady na vnímanie reality a vhľady do situácii z bežného života. Je to hlboko ozdravný proces pre jednotlivca, rodinný i spoločenský systém.


Workshop začneme v sobotu ráno úvodom do holotropnej praxe a práce s rozšírenými stavmi vedomia. Cez pohybovo-meditačné cvičenia sa napojíme na vnútornú múdrosť, podporíme kontakt s telom a vnútorným prežívaním.


Prvé dýchanie bude v sobotu poobede, na druhý deň ráno pokračujeme druhým dýchaním. Spolu sa dýcha dvakrát, jeden krát budeš v pozícii dýchajúceho a jedenkrát v pozícii prísediaceho – sittera. Kreslením mandaly, či tvorbou soul collage začneme skúsenosť integrovať.


V priebehu popoludnia necháme skúsenosť dosadnúť do tela pohybovými cvičeniami a pri zdieľaní si povieme viac o možnostiach ako začleniť holotropnú prax do každodenného života a ako sa o seba následujúce dni postarať.
Spanie počas workshopu je v každého vlastnej réžii, takisto aj strava. Možnosť použiť kuchynku. Čaj, káva a občerstvenie bude po celý čas k dispozícii. Doneste si pohodlné oblečenie, šatku alebo masku na oči a uzatvárateľnú fľašu na vodu.
Vyhraďte si čas od začiatku workshopu v sobotu až po koniec v nedeľu večer pre seba, neplánujete si stretnutia, či iné aktivity.


Program:


Sobota
– 10:00 registrácia, úvod do metódy, stelesnená meditácia
– pauza a obed
– 15:00 prvé dýchanie
– 20:00 prepokladaný záver dňa


Nedeľa
– 9:00 druhé dýchanie
– pauza a obed
– integrácia v pohybe, zdieľanie
– 16:00 predpokladaný koniec workshopu

Cena: 150 eur


Facilitátori: Martin Ďuriš a Andrea Košiarová
Registrácia potrebná TU:
martin.duris82@gmail.com
0949 141 025, www.martinduris.sk