Rezervácie

Holotropná somatická prax

Holotropné dýchanie a procesová somatická prax

 

Sú rôzne spôsoby ako sa pripraviť, skúmať, či integrovať holotropnú prácu s dychom a telom. Detailnejšia, precízna somatická prax je jednou z viacerých spôsobov k nájdeniu vstupných brán, v ktorých sa ukrývajú určité obsahy s príbehom nášho vlastného tela, dychu, emócií, mysle a duše. Každý z nás sme super komplexný celok. Niekedy až tak komplexný, že neviem kde začať. Ukážeme si pohybovo-meditačné spôsoby ako pracovať s procesom tela, dychu a našej percepcie tak, aby sme čo najviac podporili náš vstup do holotropnej práce. Povieme si niečo o prístupe Gabrielle Roth (5 Rytmov) a Arnold Mindell (Process Work), ako o skvelých spôsoboch prípravy na holotropnú prax, ale zároveň aj jej praktickú integráciu do bežného života a našich vzťahov.


 

Holotropná práca je spojením dychu, evokatívnej hudby a cielenej práce s telom v podpornom a bezpečnom settingu. Bádaním na poli psyché pri holotropnom dýchaní expandujeme vedomie, spájame sa s vnútornou múdrosťou a rozširujeme tak mapu vnútorných svetov o ďalšie úrovne poznania. Ponúkajú sa nám nové pohľady na vnímanie reality a vhľady do situácii z bežného života. Je to hlboko ozdravný proces pre jednotlivca, rodinný i spoločenský systém.


Holotropné dýchanie môže zaujímať ľudí:
-ktorí hľadajú spôsob liečenia cez osobnú skúsenosť
-ktorí zažívajú psycho-sprituálne výzvy a hľadajú kontakt k hlbšej múdrosti
-ktorí chcú uvoľniť nedokončené veci z minulosti
-ktorí chcú porozumieť emočným koreňom fyzických či mentálnych problémov
-ktorí chcú expandovať svoje vedomie a ďalej spoznávať svoju duchovnú cestu


Workshop začneme v sobotu ráno úvodom do holotropnej praxe a práce s rozšírenými stavmi vedomia. Cez pohybovo-meditačné cvičenia sa napojíme na vnútornú múdrosť, podporíme kontakt s telom a vnútorným prežívaním.


Prvé dýchanie bude v sobotu poobede, druhé bude v nedeľu doobeda. Spolu sa dýcha dvakrát, jeden krát budeš v pozícii dýchajúceho a jedenkrát v pozícii prísediaceho – sittera. Kreslením mandaly, či tvorbou soul collage začneme skúsenosť integrovať.


Večer pri zdieľaní si povieme viac o možnostiach ako začleniť holotropnú prax do každodenného života a ako sa o seba následujúce dni postarať.


Spanie počas workshopu je v každého vlastnej réžii, takisto aj strava. Čaj, káva a občerstvenie bude po celý čas k dispozícii. Doneste si pohodlné oblečenie, šatku alebo masku na oči a uzatvárateľnú fľašu na vodu.
Vyhraďte si čas od začiatku workshopu v sobotu až po koniec v nedeľu večer pre seba, neplánujete si stretnutia, či iné aktivity.

Program:
Sobota:
9:00 úvod do metódy a somatická, proces orientovaná práca
12:30-14:00 pauza a obed
cca 14:00-19:00 holotropná práca s dychom


Nedeľa:
8:30- 10:00 somatická, proces orientovaná práca holotropná práca s dychom
cca 10:00 -14:00 holotropná práca s dychom
14:00-16:00 - zdieľanie a integrácia


Cena: 150 eur


Miesto: Anaháta Centrum,P. O. Hviezdoslava 26, 960 01 Zvolen / www.anahata.sk
Registrácia: martin.duris82@gmail.com, 0949141025
Facilitátor: Martin Ďuriš

O facilitátorovi:
Martin Ďuriš je pohybovo-somatický terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na integrálnu holotropnú prax a vedomú pohybovo-somatickú prácu, ako nástroj pre hlbšie seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho zaujíma téma zdravia ako taká, v jeho mnohých podobách. Vo Veľkej Británii študoval Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer je zameraný na “health promotion”. Základnou témou je rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie. Táto téma ostáva aj naďalej jeho hlavným zámerom a predmetom ďalšieho štúdia.
Základ jeho práce tvorí integrálna jogová terapia, ktorú vyštudoval pod vedením Dr.Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, ktorí efektívne prepájajú múdrosť odkazu jogy a užitočné poznatky modernej medicíny. Jeho život a spôsob práce veľmi ovplyvňujú prístupy k telu a vedomiu človeka, ktoré pochádzajú z rôznych tradícií múdrosti, bojových umení a šamanizmu. Tieto princípy môžeme nájsť aj v modernej medicíne, osteopatii, či súčasných pohybovo-somatických terapeutických smeroch. Zjednocujúci princíp, ktorý spája to prastaré, s tým súčasným, je pohyb vody, dotyk, frekvencia a rešpekt voči sile Vnútorného Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z nás. A práve tieto princípy, tvoria základ Martinovej práce.
Martin je facilitátorom holotropného dýchania a integrálnej holotropnej terapie. Grof Transpersonal Training je zameraný na transpersonálnu psychológiu, zmenené stavy vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím. Veľkou inšpiráciou je pre neho aj naďalej proces orientovaná práca a nasledovanie živosti Poľa. Martin pristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré podporujú zdravie človeka a komunity.
https://martinduris.sk/