Rezervácie

Ohňový obrad MESAČNÉHO SPLNU

                                                                     

 

Ohňový obrad mesačného splnu s Máriou de la Tierra 

 

29. septembra 2023, 17:00

miesto upresníme všetkým prihláseným

 

Obrad sa za priaznivého počasia uskutoční von. Prineste si so sebou podložku, na ktorej budete sedieť.

Obrad je jedinečným spôsobom prepojenia s energiou mesiaca, ktorý vo svojom vlastnom procese cyklov nám umožňuje sa prepojiť a uvoľniť v našich vlastných životných cykloch.

Symetria rezonancie modlitby, mesačného splnu, nášho tela a skupinovej sily je prostriedkom pre jemné obnovenie vnútorného nasmerovania.

Invokácie sa týkajú našej potreby pripomenúť si vlastnosti stvoriteľa/zdroja/nekonečnej vesmírnej energie (alebo už akokoľvek ju chcete volať) ktoré sú taktiež v nás, v spolutvorcoch tohto vesmíru.

Tento obrad nás dôverne a jedinečne spája s neviditeľnými silami lásky, poriadku a s dokonalosťou stvorenia.

Zosilni svoje lunárne prepojenie.


Tento obrad

1) Stabilizuje nálady.

2) Zvyšuje intuíciu a ženské vlastnosti (ktoré sú našou súčasťou či si žena alebo muž)

3) Zosúlaďuje nás s kozmickou múdrosťou

4) Čistí spomienky.

5) Obnovuje múdrosť


Cena: Ľubovolný príspevok

TU