Rezervácie

Cenník

CENNÍK SLUŽIEB
Platný od 01. 09. 2022


INDIVIDUÁLNE HODINY JOGY
60 minút ………………..………….…………………..……………...……. 25 €, dvojica 30 €
90 minút ..……………………………..……….....…...………..…...……  30 €, dvojica 35 €
120 minút …..…………….….……....…....…..………………..………… 40 €, dvojica 50 €

SHIATSU OŠETRENIE
60 - 90 minút – podľa individuálnych potrieb ....…………...…… 40 €

KLASICKÁ MASÁŽ
60 minút ………………..………….…………………………..………..……. 30 €

REIKI LIEČENIE
60 minút ………………..………….…………………………..………..……. 25 €

POBYT POD PYRAMÍDOU
30 minút ………………..………….…………………..………..……. 10 €
60 minút ………………………………………………………………… 20 €
90 minút ………………………………………………………………… 35 €

VYPRACOVANIE KONŠTITÚCIE A JEDÁLNEHO LÍSTKA
……………..………………..………….…………………..………..…… 25 €

VYPRACOVANIE KAZUISTIKY
……………..………………..………….…………………..………..…… 35 €

INDIVIDUÁLNE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO
55 minút ………………………………………………………………… 50 €
90 minút ………………………………………………………………… 65 €

NUMEROLÓGIA A NUMEROLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI
60 minút ………………………………………………………………… 25 €

AKUSTICKO – REZONANČNÁ MUZIKOTERAPIA
60 minút ………………………………………………………………… 20 €