Rezervácie

KURZ YIN YOGY

 


Srdečne ŤA pozývam na dochádzkový kurz YIN YOGY

Počas tohto dochádzkového kurzu sa bude prelínať pomalá, uvoľňujúca joga s dychovými cvičeniami, akupresúrou, tradičnou čínskou medicínou, meditáciou, aromaterapiou, muzikoterapiou, čchi-kungom a dotykom .
Na kurze si prejdeme všetkých 5 elementov podľa TČM, budeme podporovať a spriechodňovať v meridiánoch tok čchi pomocou veľmi jednoduchých asán, pomocou cvičení na podporu funkčnosti orgánov a pomocou restoratívnej a terapeutickej jogy.
Cvičenie Jin jogy oslovuje predovšetkým jinové časti tela, kosti, šľachy, fascie. Na rozdiel od svalov, ktoré sú jangovej povahy a majú radi pohyb, jinové časti tela skôr oslovíme tichým, pokojným prijatím. Hneď ako zaujmeme bezpečnú a vyváženú pozíciu, môžeme svaly uvoľniť v oblasti, s ktorou daná pozícia pracuje a jemne a nenásilne tak podporiť prítok energie a výživy do spojivových tkanív.

Prax Jin jogy nám môže pomôcť porozumieť hodnote prijímania na hlbokej bunkovej úrovni. Pri výdrži v pozícií bez pokusov niečo meniť a za súbežného prijímania seba samých takých, aký sme, začneme vnímať jinové časti svojej bytosti. Potreba veci meniť vedie človeka k posudzovaniu a obviňovaniu a odvádza ho od seba samého a od dokonalosti prítomného okamihu.
Výhody yin yogy:

• Dlhá výdrž v pozícií nám dáva možnosť byť s našimi emóciami
• Pomáha sa nám stať odolnejší voči stresu
• Máme lepší kontakt s dychom
• Tichosť praxe nás pripravuje na meditáciu
• Pomáha nám pestovať rovnováhu
• Obnovuje rozsah pohybu
• Revitalizuje spojivové tkanivá
• Kultivuje vďačnosť za telo
• Núti nás k spomaleniu
• Učí nás sebaúcte


HARMONOGRAM


15. 01. 2020, streda – 17:30 – 19:45 – element VODA
29. 01.2020, streda - 17:30 - 19:45 – element DREVO
12. 02. 2020, streda – 17:30 – 19:45 – element OHEŇ
26.02. 2020, streda – 17:30 – 19:45 – element ZEM
11.03.2020, streda – 17:30 – 19:45 – element KOV
25.03.2020, streda – 17:30 – 19:45 – uvidíme

Minimálny počet prihlásených: 8 osôb, maximálny 16
Registrácia nutná v rezervačnom systéme v úvode našej stránky

Miesto konania: Anaháta, o.z., P.O.Hviezdoslava 22, vo dvore mestskej plavárne, budova po ľavej strane. Mapu a fotku budovy nájdete na našej stránke www.anahata.sk/kontakt

CENA: 89 €

Kurzom Vás prevedie Marcela Susira Ďurčová. Kurz bude uzavretý. Je vhodný pre všetkých, pre mužov aj ženy a aj pre úplných začiatočníkov.

PODMIENKY ÚČASTI NA KURZE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení kurzovného. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.

Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.
Registrácia uchádzačov je do 09.01.2020 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia mailom a uhradenie kurzovného na číslo účtu organizátora) .

PLATOBNÉ PODMIENKY:
Účastnícky poplatok 89,- EUR je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 15012020
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko


STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 09.01.2020 je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 09.01.2020 je poplatok nevratný ale je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie. V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.

Teším sa na Vás!