Rezervácie

JIN JÓGA - uzavreté hodiny

 

Srdečne ŤA pozývam na uzavreté hodiny

JIN JÓGY

Počas týchto hodín sa bude prelínať pomalá, uvoľňujúca joga s dychovými cvičeniami, akupresúrou, tradičnou čínskou medicínou, meditáciou, aromaterapiou, muzikoterapiou, čchi-kungom a dotykom .


Na kurze si prejdeme všetkých 5 elementov podľa CCM, budeme podporovať a spriechodňovať v meridiánoch tok čchi pomocou veľmi jednoduchých asán, pomocou cvičení na podporu funkčnosti orgánov a pomocou restoratívnej a terapeutickej jogy.


Cvičenie Jin jógy oslovuje predovšetkým jinové časti tela, kosti, šľachy, fascie. Na rozdiel od svalov, ktoré sú jangovej povahy a majú radi pohyb, jinové časti tela skôr oslovíme tichým, pokojným prijatím. Hneď ako zaujmeme bezpečnú a vyváženú pozíciu, môžeme svaly uvoľniť v oblasti, s ktorou daná pozícia pracuje a jemne a nenásilne tak podporiť prítok energie a výživy do spojivových tkanív.

Prax Jin jógy nám môže pomôcť porozumieť hodnote prijímania na hlbokej bunkovej úrovni. Pri výdrži v pozícií bez pokusov niečo meniť a za súbežného prijímania seba samých takých, aký sme, začneme vnímať jinové časti svojej bytosti. Potreba veci meniť vedie človeka k posudzovaniu a obviňovaniu a odvádza ho od seba samého a od dokonalosti prítomného okamihu.

 

Výhody jin jógy:

• Dlhá výdrž v pozícií nám dáva možnosť byť s našimi emóciami
• Pomáha sa nám stať odolnejší voči stresu
• Máme lepší kontakt s dychom
• Tichosť praxe nás pripravuje na meditáciu
• Pomáha nám pestovať rovnováhu
• Obnovuje rozsah pohybu
• Revitalizuje spojivové tkanivá
• Kultivuje vďačnosť za telo
• Núti nás k spomaleniu
• Učí nás sebaúcte


HARMONOGRAM

Začiatok uzavretých hodín je v utorok 26. 09. o 16:00 - 17:30

5 stretnutí (90 minút) - počas ktorých si prejdeme všetky fázy a orgány s nimi súvisiace (predpokladaný koniec 24.10.)

Minimálny počet prihlásených: 8 osôb, maximálny 10


Registrácia nutná TU

Miesto konania: Anaháta, o.z., P.O.Hviezdoslava 26.

Mapu a fotku budovy nájdete na našej stránke www.anahata.sk/kontakt

CENA: 55 €

Hodinami Vás prevedie Marcela Susira Ďurčová. Hodiny budú  uzavreté a sú vhodné pre všetkých, pre mužov aj ženy a aj pre úplných začiatočníkov.

PODMIENKY ÚČASTI NA KURZE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení kurzovného. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.

Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.
Registrácia uchádzačov je do 22.09.2023 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia mailom a uhradenie kurzovného na číslo účtu organizátora) .

PLATOBNÉ PODMIENKY:

Účastnícky poplatok 55,- EUR je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare

IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 26092023
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko


STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 22.09.2023 je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 22.09.2023 je poplatok nevratný.  V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.

Teším sa na Vás!

Marcela