Rezervácie

KAZUISTIKA

Čo je to KAZUISTIKA? 

KAZUISTIKA  je detailná diagnostika zdravotného stavu človeka podľa princípov tradičnej čínskej medicíny. 

 

 

 

  • Pri prvom stretnutí si prezriem jazyk klienta a chytím jeho pulz.
  • Pre vypracovanie kazuistiky vypíše klient dotazník, kde sú podrobné otázky o jeho zdravotnom stave.
  • Vytvorímpre klienta konštitúciu (súbor energií, s ktorými sa človek narodil a škodlivina, ktorú za života vytvára jeho telo). Táto sa vypracuje na základe dátumu narodenia. 
  • Následne  priradím klientove príznaky do oblastí, ktorých sa to týka (pod ktorú fázu – drevo- oheň- zem- kov- voda, ktoré orgány za ne zodpovedajú, či sa jedná o plnosť (akútny momentálny stav) alebo prázdnotu (dlhodobý stav chýbajúcej energie), či je problém vo vrstve yangovej, vrstve krvi, vrstve yinovej a aké škodliviny sa v tele vytvorili).

Popísané problémy prepojím s ukazovateľmi na jazyku , pulzu a konštitúcii a následne vytvorím podrobnú tabuľku a odporúčanú liečbu. 
Ďalej vytvorím tabuľku s potravinami  pre klienta, ktoré môže jesť kedykoľvek, 1x do týždna, 1x za dva týždne a ktoré vynechať úplne. 

Po spracovaní všetkých údajov konzultujem  s klientom všetky zistené skutočnosti.

Ak máte o KAZUISTIKU záujem, neváhajte ma kontaktovať mailom anahata.mirka@gmail.com alebo telefonicky 0948 463522

Cena kazuistiky je 35,- €

Teším sa na stretnutie

Mirka Palacková