Rezervácie

VIDEOLEKCIE YIN YOGY

YIN YOGA - 5 FÁZ

6 videolekcií zameraných na 5 fáz - drevo, oheň, zem, kov, voda a jedna harmonizačná zostava zameraná na všetkých 5 fáz. Viedeolekcie sú k dispozícií do konca augusta. Ak ste si hodinu pozreli a hodina sa Vám páčila môžete nás podporiť sumou 10 € za lekciu na účet Anaháta, o.z.

IBAN SK29 0900 0000 0051 1132 6890

ĎAKUJEME

Cvičenie Jin jogy oslovuje predovšetkým jinové časti tela, kosti, šľachy, fascie. Na rozdiel od svalov, ktoré sú jangovej povahy a majú radi pohyb, jinové časti tela skôr oslovíme tichým, pokojným prijatím. Hneď ako zaujmeme bezpečnú a vyváženú pozíciu, môžeme svaly uvoľniť v oblasti, s ktorou daná pozícia pracuje a jemne a nenásilne tak podporiť prítok energie a výživy do spojivových tkanív. Prax Jin jogy nám môže pomôcť porozumieť hodnote prijímania na hlbokej bunkovej úrovni. Pri výdrži v pozícií bez pokusov niečo meniť a za súbežného prijímania seba samých takých, aký sme, začneme vnímať jinové časti svojej bytosti. Potreba veci meniť vedie človeka k posudzovaniu a obviňovaniu a odvádza ho od seba samého a od dokonalosti prítomného okamihu.

 

YIN YOGA FÁZA DREVO

Jari prislúcha fáza DREVO, ktorá je spojená s pečeňou a  žlčníkom. Keď je DREVO nevyvážené môžeme pociťovať rôzne príznaky ako sú pocity podráždenosti, žiarlivosti alebo hnevu, bolesť hlavy, migrény, diskomfort v oblasti rebier, svrbivé oči, kŕče a iné. V harmonizovaní a kultivácií fázy DREVA vám vie byť nápomocná aj jin joga, ktorá vyživuje šľachy a väzivá, spriechodňuje energetické dráhy žlčníka a pečene. Fáza DREVA je veľmi rýchla. Pokúste sa na chvíľu spomaliť a ponoriť sa do jinu, do prijatia vecí také aké sú. 

 

YIN YOGA FÁZA KOV

Videolekcia zameraná na podporu a spriechodňovanie toku čchi v meridiáne pľúc a hrubého čreva, pomocou veľmi jednoduchých asán, pomocou cvičení na podporu funkčnosti orgánov a pomocou restoratívnej a terapeutickej jogy. Pripravte si bolster, meditačný vankúš, vankúšik pod hlavu, blok a deku. Bolster a meditačný vankúš je možné nahradiť akýmkoľvek pevnejším, väčším vankúšom, blok hrubšou knihou. Je možnosť si zakúpiť tieto pomôcky u nás v centre. 

 

 

 

YIN YOGA FÁZA VODA

Videolekcia jin jogy zameraná na spriechodnenie a hramonizáciu energetických dráh obličiek a močového mechúra. Obličky uchovávajú silu, ktorú sme dostali od rodičov a zdedili ju aj po všetkých generáciách našich predkov. Obličky sú pokladnicou, v ktorej sú ukryté tie najvzácnejšie
poklady, ktoré nám náš rod ukladá po všetky generácie. Je to esencia, ktorá tvorí hmotu. Je to esencia ťing. Pri narodení jej máme dostatok, a počas života sa míňa. Môžete si predstaviť presýpacie hodiny. Keď dopadne posledné zrnko, nastáva smrť. Pripravte si bolster, meditačný vankúš, vankúšik pod hlavu, blok a deku. Bolster a meditačný vankúš je možné nahradiť akýmkoľvek pevnejším, väčším vankúšom, blok hrubšou knihou. Je možnosť si zakúpiť tieto pomôcky u nás v centre. 

 

YIN YOGA - PREPOJENIE 5 FÁZ - HARMONIZAČNÁ ZOSTAVA

Videolekcia kde postupne prejdeme všetkými 5 fázami od DREVA po VODU a zharmonizujeme naše telo a energetické dráhy. 
Pripravte si bolster, meditačný vankúš, vankúšik pod hlavu, blok a deku. Vystuženie a meditačný vankúš je možné nahradiť a pevnejšie, väčším vankúšom, blok hrubšou knihou. Je možnosť si zakúpiť tieto pomôcky u nás v centre. 

 

 

Ďalšie lekcie doplním čoskoro.