Rezervácie

Úzkostné a depresívne stavy a tonalita nervového systému

Úzkostné a depresívne stavy a tonalita nervového systému

Dá sa ovplyvniť stav mysle, emócii a percepcia cez jemnú prácu s telom? Detailnú prácu s dychom, bránicou a hlavne s nervovým systémom?


Na svete stúpa počet ľudí, už aj tých najmenších, ktorí sú nútení obrátiť sa na pomoc od liekov.


Ale je to naozaj jediná cesta?

Nový výskum ukazuje, že práca s nervovým systémom napomáha k rýchlejšiemu liečeniu, väčšiemu úspechu verbálnych terapií a nájdení osobných zdrojov sily cez telo.


Príď sa naučiť to, ako sa dá pracovať s telom, s nervovým systémom a nauč sa cvičenia, ktoré môžu pomôcť tebe alebo tvojim blízkym.
Budeme pracovať so somato-sensorickými cvičeniami, vychádzajúce z kranio-sakrálnej práce, Continuum Movement, výskumu Polyvagálnej teórie/ Steven Porges a z priekopníckej terapeutickej práce Stanleyho Rosenberga, ktorý urobil mílnikové kroky v práci s nervovým systémom a liečení mnohých fyzických, emočných a mentálnych symptómov.

28.4. - 30.4. 2023
Piatok: 18:00-21:00
Sobota: 9:00-18:00
Nedeľa: 9:00-16:00

CENA: 120 €
PREVEDIE VÁS:
Martin Ďuriš

Registrácia


Martin Ďuriš je pohybovo-somatický terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na integrálnu holotropnú prax a vedomú pohybovo-somatickú prácu, ako nástroj pre hlbšie seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho zaujíma téma zdravia ako taká, v jeho mnohých podobách. Vo Veľkej Británii študoval Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer je zameraný na “health promotion”. Základnou témou je rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie. Táto téma ostáva aj naďalej jeho hlavným zámerom a predmetom ďalšieho štúdia. Základ jeho práce tvorí integrálna jogová terapia, ktorú vyštudoval pod vedením Dr.Ganesha Mohana a Dr.Güntera Niessena, ktorí efektívne prepájajú múdrosť odkazu jogy a užitočné poznatky modernej medicíny. Jeho život a spôsob práce veľmi ovplyvňujú prístupy k telu a vedomiu človeka, ktoré pochádzajú z rôznych
tradícií múdrosti, bojových umení a šamanizmu. Tieto princípy môžeme nájsť aj v modernej medicíne, osteopatii, či súčasných pohybovo-somatických terapeutických smeroch. Zjednocujúci princíp, ktorý spája to prastaré, s tým súčasným, je pohyb vody, dotyk, frekvencia a rešpekt voči sile Vnútorného Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z nás. A práve tieto princípy, tvoria základ Martinovej práce.
Martin je facilitátorom holotropného dýchania a integrálnej holotropnej terapie. Grof Transpersonal Training je zameraný na transpersonálnu psychológiu, zmenené stavy vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím. Veľkou inšpiráciou je pre neho aj naďalej proces orientovaná práca a nasledovanie živosti Poľa.
Martin pristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré podporujú zdravie človeka a komunity. Zobraziť menej