Rezervácie

Kurz použitia terap. ladičiek - deti s postihnutím

                                                               

PIATOK,  16. október - 09:00 - 15:00

 

Kurz použitia terapeutických ladičiek so špeciálnym zameraním pre rodičov mentálne a telesne postihnutých detí

Každý rodič dieťaťa, hendikepovaného dieťaťa vie, že takéto dieťatko vyžaduje osobitý prístup. V snahe podporiť ho a pomôcť mu čo najlepšie kombinuje viaceré postupy a možnosti terapie. Jednou z nich je aj muzikoterapia v rôznych podobách. Deti ju veľmi dobre vnímajú a prijímajú.
Jednou z podôb muzikoterapie je aj hĺbková bunková muzikoterapia pomocou vibrácií a zvuku terapeutických ladičiek. Hendikepované deti vyžadujú osobitý prístup a tomu je prispôsobené aj zameranie kurzu.


Program:
- stručný úvod do podstaty a histórie terapie
- ladičky vhodné pre mentálne a telesne postihnuté deti
- zásady bezpečného použitia ladičiek
- kontraindikácie a možné reakcie na terapiu
- možnosti použitia ladičiek
- použitie ladičiek na harmonizáciu priestoru
- praktické cvičenia používania ladičiek a nácvik techník
- otázky a odpovede

Každý účastník získa zľavu na nákup ladičiek (platí na vždy pre všetky ďalšie nákupy).


Cena kurzu: 69 €

Ďalšie info o metóde a prihlášky nájdete TU