Rezervácie

Kurz Ashtanga vinyasa yoga

Pozývam Vás na  kurz Ashtanga Vinyása yogy , ktorý bude trvať 6 intenzívnych lekcií (12 hodín).


od 24.06. 2020, každú stredu, 17:30 – 19:30, 6 stretnutí
v Anaháta o.z., Hviezdoslavova 22, vo dvore plavárne, 2.poschodie. Mapu a fotku budovy nájdete na našej stránke www.anahata.sk/kontakt
CENA: 89 €

Registrácia TU

Podmienky účasti nižšie
PREVEDIE VÁS: Marcela Susira Ďurčová

Kurzom Vás prevedie Marcela Susira Ďurčová. Kurz bude uzavretý a je vhodný pre všetkých, pre mužov aj ženy a aj pre úplných začiatočníkov.

Na kurze sa naučíte praktizovať Ashtangovú sériu po Navasanu od úplných základov, bezpečne, v spojení  s dychom a vinyasou. Naučíte sa prípadne alternatívy pozícií pri fyzických obmedzeniach, ak  nejaké máte.  Naučíte sa detailne každú jednu pozíciu a už po druhom stretnutí môžete zahájiť svoju vlastnú dennú prax a mať svoju vlastnú cestu, nástroj ako posilniť ducha a telo. Na kurze uprednostním terapeutický prístup, nech Vám joga prináša radosť , spojenie a uvoľnenie, nie niečo , čo „musím“ a tým ďalšie napätie.  Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. Pôjdeme od začiatku, naučíme sa pozdravy slnku, stojné pozície, pozície v sede a záverečné pozície. Naučíme sa ako správne dýchať,  pri praktikovaní jednotlivých prechodoch medzi pozíciami a v nich, povieme si čo sú to bandhy, dršti, dych udžají.
 

6 stretnutí 
24.06. – Úvod do Ashtanga jogy, Pozdravy slnku
01.07. –  Záverečné pozície
08.07. – Stojné pozície
15.07. – Stojné pozície
22.07. - Pozície v sede
29.07. - Pozície v sede, záver

Minimálny počet prihlásených: 6 osôb, maximálny 14

PODMIENKY ÚČASTI NA KURZE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení kurzovného. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.

Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.
Registrácia uchádzačov je do 20.06.2020 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia mailom a uhradenie kurzovného na číslo účtu organizátora) .

PLATOBNÉ PODMIENKY:
Účastnícky poplatok 89,- EUR je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 24062020
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko


STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 20.06.2020 je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 20.06.2020 je poplatok nevratný ale je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie. V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.

Teším sa na Vás!
Marcela

Čo je ASHTANGA VINYÁSA YOGA
Je to dynamické prevedenie ásan vedené špeciálnym dychom údžájí a cieleným smerom pohľadu dršti. Jednotlivé poradie a prevedenie ásan je určené a má to mnohé opodstatnenia a zdravotné účinky. Pri cvičení použitá dychová technika sa nazýva udžají, pri ktorom vzduch prúdi cez stiahnutú hlasivkovú štrbinu... Tento spôsob dýchania vedie postupom praxe k zvýšeniu intenzity a sily dychu, čo vo svojom dôsledku prispieva k ozdraveniu a posilneniu tela. Neoddeliteľnou súčasťou udžají sú bandhy – uzávery - držiace pránu - energiu v tele, ktorá tým získava na ľahkosti a sile. Podľa Patthabi Joisa - silný dych zladený so statickými pozíciami a pohybom medzi nimi "varí krv" a spôsobuje potenie ktoré odvádza nečistoty z hrubého tela, nervového systému a zmyslových orgánov. K upokojeniu mysli
počas cvičenia potom prispieva drišti - bod, do ktorého je sústredený pohľad počas "držania" ásany. Bežne sú naše zmysli priťahované vonkajším svetom a telo tiahne k lenivosti. Pravidelnou praxou nás telo prestáva „hnevať“ a rozptýlená pozornosť sa začne zameriavať na dych a drišti, čím sa navodí hlboký stav koncentrácie, ktorý dláždi cestu pre praktikovanie "vyšších" spirituálnych stupňov jogy.