Rezervácie

Čo hovorí naša AURA?

„Sebapoznaním sa zušľachťujeme k lepšiemu“

Srdečne Vás pozývame na workshop, na ktorom sa dozviete:
~ preberieme úvod do energetiky človeka,
~ vysvetlíme, ako sa premieta energetické pole a čakry do života,
~ hravou formou precvičíme, ako pracovať s energiou,
~ predstavíme fotografovanie a diagnostiku energetického poľa prostredníctvom Aura Imaging Systems,
~ a keď aj Pán Boh dá, naučíme sa vnímať auru

Energetické pole je nosičom biologických a charakterových zložiek každého živého organizmu. Zrkadlí sa v ňom osobnosť, vedomé i podvedomé myšlienky a pocity, vzťahy s okolím i so sebou samým, kvality, vlohy, dary a tiež aj nedostatky a strachy. Nesprávne fungovanie našej energetiky môže byť príčinou porúch na rôznych úrovniach nášho bytia.

Uvedomenie si vlastného vnútra, energie ostatných ľudí či situácií okolo nás umožňuje nový spôsob nazerania a rozpoznanie príčin existujúcich problémov a zamedzenie vzniku potenciálnych budúcich ťažkostí. Vďaka pochopeniu dôležitých súvislostí poskytuje možnosť pozitívneho a konštruktívneho nasmerovania v súlade s našou spirituálnou podstatou.

Workshop povedie Ing. Nikoleta Zsigóová:
Ing. Nikoleta Zsigóová pôsobí ako jediný vyškolený a certifikovaný Aura Imaging špecialista na Slovensku od roku 2004. V rámci svojej firmy AuraFoto.sk prevádzkuje lektorskú a terapeutickú činnosť zameranú na poradenské, konzultačné a koučovacie služby v oblasti rozvoja osobnosti a zdravého životného štýlu. Okrem individuálnych konzultácií organizuje aj kurzy sebapoznania so zameraním prispieť k harmonizácii intelektuálneho a citového života človeka, a tým posilneniu jeho vnútornej jednoty. Podnecuje ľudí k morálnemu obratu, určitému aktívnemu a zodpovednému prístupu k životu a vytvoreniu tak novej zdravšej kultúry.
www.aurafoto.sk
FB: https://www.facebook.com/AuraFoto.sk/

TERMÍN: 27.11.2019 streda od 17,30 – 19,30 hod

KDE: Anaháta – pohybovo-relaxačné a terapeutické centrum, Hviezdoslavova 22, Zvolen – sála Les 3. poschodie

SUMA: 9,- € uhradená vopred na číslo účtu: SK29 0900 0000 0051 1132 6890
Variabilný symbol: 272112019
Do poznámky uveďte Workshop Aura

REGISTRÁCIA:
registračný systém v úvode stránky www.anahata.sk najneskôr do 25.11. vrátane (pondelok)
Organizátor: Miroslava Palacková 0948 463522


Po uhradení platby si záväzne rezervujete svoje miesto a s Vašou účasťou počítame.
Tešíme sa na Vás :-)