Rezervácie

Čchi kung čung juan I.stupeň

                                                    

 

Úvodný I.stupeň čchi kung-u čung juan ( ZYQ )


je určený predovšetkým k zlepšeniu zdravia, a k osvojeniu uvoľnenia organizmu. Budeme obnovovať, zlepšovať vlastnú životaschopnosť.

Cvičenie je vhodné pre úplných začiatočníkov, aj pokročilých. Na Vašom veku, vierovyznaní, a fyzickej pripravenosti nezáleží. Vždy sa oplatí začať.

 

Naučíte sa:
- zlepšovať zdravotný stav a imunitu
- zvyšovať množstvo aj kvalitu vlastnej energie
- zbavovať sa vnútorného napätia a byť odolnejší voči stresu
- nastoliť a udržiavať rovnováhu jin - jang ( základ zdravia )
- očisťovať organizmus
- zlepšovať intelekt
- .....

 

Jednoduché cvičenia nie sú fyzicko-technicky náročné a vhodné pre všetky vekové kategórie. Rozhodujúca je chuť a vôľa pre seba niečo urobiť. V priebehu víkendu pochopíte význam cvikov, ich nadväznosť a súvis. Po skončení kurzu budete vedieť cvičiť samostatne. Dostanete certifikát o absolvovaní a budete sa môcť zúčastňovať (ne)pravidelných spoločných podujatí. Ako aj on-line cvičení pod vedením inštruktorov školy ZYQ.

Kurz v celkovom rozsahu 15 hodín teoretickej aj praktickej výuky.

 

Približný program kurzu:

piatok, 17.03.2023, 18:00 - 21:00

sobota, 18. 03. 2023, 9:00 - 13:00, 14:30 - 18:30

nedeľa, 19. 03. 2023, 9:00 - 13:15

 

Miesto:
Anaháta, P.O. Hviezdoslava 26, Zvolen

 

CENA PLATBA VOPRED 150 €,  (120 €  v prípade, ak z finančných dôvodov potrebujete nižšiu cenu kurzu -  môžu využiť študenti, dôchodcovia, mamičky na materskej, ZŤP. V takomto prípade kontaktujte piramo inštruktora.)

CENA PLATBA NA MIESTE 160 €,  (130 € v prípade, ak z finančných dôvodov potrebujete nižšiu cenu kurzu -  môžu využiť študenti, dôchodcovia, mamičky na materskej, ZŤP. V takomto prípade kontaktujte piramo inštruktora.)

Polovičná cena je za opakovanie kurzu do 18 mesiacov.

PLATOBNÉ PODMIENKY NIŽŠIE

Rezervácie TU alebo priamo u inštruktora a viac informácii:
miroslav.zyq@gmail.com, 0944 278 814

Teším sa na Vás!! 

PODMIENKY ÚČASTI NA KURZE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení kurzovného. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.

Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.
Registrácia uchádzačov je do 13.03.2023 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia mailom a uhradenie kurzovného na číslo účtu organizátora) .

PLATOBNÉ PODMIENKY:
Účastnícky poplatok 150 €  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 17032023
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko

STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 13.03.2023 je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 13.03.2023 je poplatok nevratný. V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

 


Čchi kung čung juan ( ZYQ ) je jedným z najstarších a najkomplexnejších rozvojových systémov a dodnes živou školou čchi kung-u. Cvičenie už tisícročia prináša ľuďom zdravie, šťastie, poznanie, múdrosť, vnútornú rovnováhu a slobodu. Jeho základy spočívajú v osvojení uvoľnenia tela a úvodný I.stupeň je určený najmä k zlepšeniu zdravia. Tiché, prevažne meditačné cvičenia sú tréningom pozornosti a umožňujú nám účinnú premenu ľudského organizmu a objavovanie nášho skrytého potenciálu. Tento liečebný smer čchi kung-u sa vďaka Majstrovi Xu Mingtang-ovi rozšíril z Číny do mnohých krajín sveta a oslovuje ľudí všetkých vekových kategórii so záujmom o zdravie a poznanie. Aj pretože je veľmi efektívny a prináša široké spektrum možnosti využitia. Okrem zdravotného prínosu zvyšuje ľuďom fyzickú aj mentálnu výkonnosť, psychickú stabilitu, čo sa tiež prejavuje v zlepšení medziľudských vzťahov. 


Viac informácii nájdete na stránkach 
Slovenskej Asociácie Čchi kung-u čung juan

 

Teší sa na Vás inštruktor Miroslav Chudej!