Rezervácie

Povedz to smelo a maj svôj hlas

„ POVEDZ TO SMELO A MAJ SVOJ HLAS ! „
Milí priatelia !
Prezentujte s ľahkosťou! Vytvárajte pútavú, živú atmosféru a kontakt so svojimiposlucháčmi, získajte si ich pozornosť a zaujatie pre vašu ideu, službu, produkt, nápad,biznis, seba – svoju osobu.

 

Pozývame vás na workshop prezentačných zručností, ktorý sme pre vás pripravili so zámerom rozvíjať vaše zručnosti a ľudské kvality, rozprávať sebaisto a pútavo. Budeme spoločne rozvíjať vaše prezentačné zručnosti potrebné v rôznych situáciách.
 

V situáciách či už ste na pracovisku, vo vašej organizácii, medzi svojimi zákazníkmi, vo svojej komunite, na podujatí kde ste Vy hlavný rečník, v situáciách kde vás čaká prezentácia.


Naučíme vás byť kamarátom s vašou trémou, plnohodnotne pracovať so svojim hlasom, zamerať sa na dobrý výsledok /čo je to, čo chcete, aby ľudia v závere urobili, počuli, cítili, videli/ používať metafory, príbehy.


Pomôžeme vám výživne pracovať s publikom, využívať očný kontakt, pracovať s rečou tela a priestorom – „tanečným parketom“, ktorý máte k dispozícii. Zoznámite sa s vašimi piatimi pomocníkmi potrebnými pri prezentácii. Objavíte svoj rečnícky potenciál, svoj autentický štýl.

 

8. - 9. DECEMBRA 2023

piatok: 16:00 - 19:30

sobota: 09:00 - 18:00

CENA: 130,- € (v cene je zahrnuté lektorné, študijný materiál, prenájom priestorov a drobné občerstvenie)

REGISTRÁCIA

PREVEDIE VÁS: Jana Viteková - senior lektorka, psychologička, kouč
SO SEBOU SI PRINESTE: Zvedavosť, otvorenú myseľ, dobrú náladu. Oblečenie v ktorom sa vám bude pohodlne pracovať, skúšať, prezentovať.

 

PODMIENKY ÚČASTI NA WORKSHOPE:

Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení kurzovného. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.

Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.

Registrácia uchádzačov je do 06.12.2023 vrátane (za registráciu považujeme registráciu mailom a uhradenie kurzovného na číslo účtu organizátora) .
 

PLATOBNÉ PODMIENKY:

Účastnícky poplatok 130,- EUR je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare

IBAN SK2909000000005111326890

Variabilný symbol: 08122023

 

STORNO PODMIENKY:

Pri odhlásení sa do 06.12.2023 je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 06.12.2023 je poplatok nevratný.  V prípade, že sa náhle workshopu nemôžete zúčastniť, máte možnosť za seba poslať náhradníčku alebo náhradníka. O tejto zmene je nutné informovať vopred.