Rezervácie

ŽIVOT S KOLOM ROKA

Život s KOLOM ROKA


Naši predkovia - staroslovania žili vo vzájomnej úcte a boli silno napojení na prírodné zákony, ktoré sú vo svojej cyklickosti zostavené do kruhu – kola. Oslavovali kľúčové dni slnečného roka - slnovraty a rovnodennosti, pretože poznali, že princíp striedania ročných období a ich kvality sú obsiahnuté v celom vesmíre v mikro, ale aj v makrokozme. V Kole Roka je zachytený jeden slnečný rok našej Matky Zeme. Je rozdelený na osem rovnakých dielov a zosúladený so svetovými stranami. Hlavnými bodmi sú slnečné sviatky.


Kolo roka má však niekoľko úrovní. Nehovorí len o prírode, vesmíre, ale aj o živote človeka, ženy, jej menštruačnom cykle, emocionálnych vlnách, ktoré nás cyklicky sprevádzajú počas jednotlivých období. Vo všetkých týchto cykloch sa pohybujeme na neustálej špirále. Porozumenie tejto špirále v jej vrstvení a význame je kľúčom k hlbokému poznaniu a porozumeniu. 
Prebudenie, ako o ňom často hovoríme väčšinou nepríde len tak v sekunde. Je to proces, ktorý sa postupne deje, stupňuje a privádza nám do života veci, ľudí, situácie, ktoré nám ukazujú smer. 
Pre mňa osobne bol v prebúdzaní sa veľkým zlomom moment, kedy som spoznala Kolo roka. Nejakým zvláštnym vnútorným cítením som vedela, že ho veľmi dobre poznám, že mu rozumiem, viem ho používať, pracovať s ním. A tak cez tento kolobeh zo svojho podvedomia postupne vyberám ako zo starej truhlice rôzne poklady. Rada by som odovzdala ďalej moje skúsenosti a vhľady. Každým dňom a každou sekundou si do hĺbky uvedomujem, ako nás poznanie kola roka obohacuje a dáva zmysel kolobehu života, osvetľuje naše emócie, prináša porozumenie a pokoj bytia, pretože práve cez neho vidíme čo a prečo sa deje a že všetko je presne tak ako má byť. 

Ak potrebujete nadobudnúť na situácie pohľad „zhora“, alebo vás to len jednoducho zaujíma, alebo chcete rozvíjať svoju ženskú cestu, alebo porozumieť emočnému kolobehu jednotlivca, skupine či vesmíru, stretnime sa. 
Venujme si jeden deň, a naučme sa vidieť súvislosti.
Vysvetlíme si, čo Kolo roka je, ako vyzerá, aké sú jeho časti, symboly, aký majú význam v jednotlivých úrovniach, ako nás ovplyvňujú a ako si s nimi môžeme pomôcť v bežnom živote. Pokúsime sa nadobudnúť hlboký vhľad do cyklov, ich precítenie aj cez hudbu, pohyb a zdieľanie. Okrem iných dôležitých informácií si vysvetlíme pôvod a význam rôznych rituálov a povieme si aj o práci Kňažiek.

Dátum:  31.10.2020, sobota
Čas: 10:00 – 16:00 
Cena: 27,- Eur
Miesto: Holistické centrum ANAHÁTA ZVOLEN, Hviezdoslavova 22, (vo dvore plavárne)

Lektor: Zuzka Kosárová

registrácia TU

Zuzka Kosárová
Som žena, matka, manželka, priateľka,...človek ako vy. Zažila som radosti, starosti, bolesti, vrcholy a pády. Každá skúsenosť ma niečím obohatila, prešla som tak ako mnohí z vás aj ťažkými transformáciami či hlbokými poznaniami. Jedenásť rokov som viedla slobodné vzdelávanie detí formou jasiel, škôlky a základnej školy. Pracovala som nie len s deťmi, ale najmä s ich rodičmi formou rôznych terapeutických sedení, workshopov, seminárov, školení, neustálej komunikácie niekedy úspešnej, niekedy nie. Necítim sa ako učiteľ, ktorý vie viac ako vy. Učíme sa všetci navzájom a každý z nás má čo odovzdať. Ja cítim, že chcem otvoriť svoje srdce a ukázať moje skúsenosti a poznanie.

PODMIENKY ÚČASTI NA KURZE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení plnej sumy semináru. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške. Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.

Registrácia uchádzačov je do 29.10.2020 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia v rezervačnom systéme a uhradenie semináru na číslo účtu organizátora). 

PLATOBNÉ PODMIENKY:
Účastnícky poplatok 27,- EUR je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare
IBAN: SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 29102020
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko


STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 29.10.2020 je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy.
Pri odhlásení sa po 29.10.2020 je poplatok nevratný a nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie. V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku.O tejto zmene je nutné informovať vopred.
Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.