Rezervácie

Taojoga - Základy I a II - kurz, Zvolen, 3. a 4. október 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz ZÁKLADY I (sobota)
predstavuje úvodné vnorenie sa do systému Univerzálne Liečivé Tao. Jedná sa o vstupný kurz do systému Taojogy podľa majstra Mantaka Chiu a je súčasťou školy Taojogy. Pomocou konceptu Tao začíname spoznávať naše orgány, energie, emócie, pocity, energetické centrá a učíme sa uvedomovať si čo sme, aké pochody sa v nás dejú, aké máme reakcie. Spoznanie cností a ako sa prejavujú v našich orgánoch tvoria praktický základ pri práci s emóciami. Aplikáciou techník budete plní energie, naučíte sa načerpať chýbajúce sily pre seba. Budete zdravší, pokojnejší, naučíte sa ako sa zbavovať toxínov z tela. Zmysel každej techniky bude podrobne vysvetlený z duchovného aj medicínskeho hľadiska.

Na kurze ZÁKLADY I absolvujete:
taoistickú omladzovaciu masáž vnútorných orgánov pre harmonizáciu trávenia, detoxikáciu,
psychickú a fyzickú pohodu, zdravie, prekrvenie a budovanie kontaktu so svojím telom
a orgánmi...
vnútorný harmonizujúci úsmev do seba samého pre zvýšenie harmónie, úcty, vďačnosti,
pokoja, trpezlivosti, sebavedomia, radosti a sebalásky a uvoľnenie nervovej sústavy vnútorným
úsmevom do Vagus nervu – novinka.
aktivizáciu Tantienu – nášho stredu, pocítenie vlastnej sily, zdroja, ustrednenia a stability
chrbticové dýchanie – energetizácia a regenerácia chrbtice – zbavenie sa bolestí a únavy
brušné a reverzné dýchanie – silné a efektívne rozprúdenie energie v bruchu, drieku a panve,
odblokovanie negatívnych emócií
liečivé zvuky na elimináciu a transformáciu negatívnych emócií, zbavenia sa napätia, horúčosti,
nepríjemných pocitov a stresu
otváranie energetických centier a ich harmonizáciu, precítenie; bude ukázaný konkrétny vplyv
na emócie a pocity. Následne sa účastník zoznámi ako optimalizovať svoje centrá ako ich
prepojiť, harmonizovať a ďalej spojiť s meridiánovým okruhom Mikrokozmickej dráhy, objaví
jej význam pre psychiku, svoju ochranu, jednoduchého spôsobu ako riešiť svoj osud a psychické
bloky a celkovú energiu človeka.

Kurz ZÁKLADY II (nedeľa)

Na kurze ZÁKLADY II absolvujete:
Praktické zopakovanie techník Základov I bez teórie – nutná podmienka, aby bolo možné pristúpiť k technikám Základy II – nadstavba.
Zjednotenie troch myslí. Jedná sa o techniku ako zjednotiť, ustredniť a ukotviť ducha. Jej aplikácia je základ pre všetky techniky Taojogy, pre vnútornú harmóniu, využíva sa aj v bojovom umení, v umení jednania a v živote. Účastník zacíti silu ducha, pocíti energetický svet a jeho vplyv na náš život. Technika Zjednotenie troch ohňov umožní účastníkovi, zjednotiť svoj tvorivý oheň ducha, naučí sa ako ho nerozptyľovať a naopak posilňovať ho.
Následne sa naučíme aktivizovať a rozprúdiť energiu v Makrokozmickej dráhe a pripravíme sa na energetickú expanziu do priestoru.
Vonkajší elixír - expanzia do priestoru. Účastník sa zoznámi s vonkajšími silami energie šiestich smerov. Ďalej technikami ako sa uzemniť pomocou zemskej energie, napojiť na kozmickú energiu a energetické polia hviezd. Takto sa naučí precítiť vonkajšie okolité energie, pomocou svojho vnútra, naučí sa rozlišovať a charakterizovať sily pôsobiace zvonka.

lektor: Ing. Jozef Neubauer

Niečo o lektorovi: Medzinárodne certifikovaný inštruktor systému Univerzálne liečivé Tao. Tao joge sa venuje ôsmy rok. Absolvoval viactýždňové pobyty pod vedením majstra Mantak Chiu v Taogardene v Thajsku. Má skúsenosti z Hatha jogy, čung juan čchi kungu, reiki, zenových meditácií a Osho meditácií.

cena kurzu Základy I – 78,- €
cena kurzu Základy II – 78,- €
pri absolvovaní oboch kurzov cena za oba 130,- €

 

Min. počet účastníkov: 6 osôb

Max. počet účastníkov: 12 osôb

 

Časový harmonogram kurzu:

SOBOTA 03.10.

8,30 – 9,00 hod Príchod, registrácia, prezlečenie

9,00 – 12,00 hod Základy Tao Teória a prax

12,00 – 13,30 hod Obedná prestávka, relaxácia

13,30 – 17,00 hod Základy Tao Teória a prax

17,00 – 17,30 hod Zhrnutie a záver

 

NEDEĽA 04.10.

8,30 – 9,00 hod Príchod, registrácia, prezlečenie

9,00 – 10,30 hod Základy I prax

10,30 – 12,00 hod Základy II teória a prax

12,00 – 13,30 hod Obedná prestávka, relaxácia

13,30 – 15,30 hod Základy II teória a prax

15,30 – 16,00 hod Zhrnutie a záver

 

 

PLATOBNÉ PODMIENKY:

Účastnícky poplatok 130,- €(v prípade absolvovania oboch dní) alebo 78,- € (v prípade jedného dňa) je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare IBAN: SK2909000000005111326890

Variabilný symbol: 03102020

V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko

 

Platba priamo na mieste nie je možná.

 

STORNO PODMIENKY:

Pri odhlásení sa do 28.09.2020 je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy.

Pri odhlásení sa po 28.09.2020 je poplatok nevratný a nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie.

V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku.

O tejto zmene je nutné informovať vopred.

Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.


REGISTRÁCIA NA KURZ do 28.09.2020 TU
 

viac info:
www.taojogakosice.sk
0904 413 095

Organizátor: Miroslava Palacková 0948 463522, anahata.mirka@gmail.com