Rezervácie

Numerológia

Ľubica Janotková

Socioterapia s využitím numerológie ako diagnostickej techniky


Socioterapia  obracia pozornosť na sociálnu oblasť, sieť vzťahov, využíva sociálnu podporu a spoluprácu. Snaží sa riešiť problémy v prítomnosti, je rýchla. Je to akási prevencia zvládať prítomnosť pre skvalitnenie života v budúcnosti.  Pracuje sa s jednotlivcom ako aj so skupinou. Stretnutia sú hodinové a počet stretnutí závisí od samotného klienta a závažnosti problému. Ako diagnostickú techniku využívam numerológiu.

Numerológiu som spoznala pred 20 rokmi, z čoho aktívne sa jej venujem poslednú dekádu prostredníctvom organizovania kurzov a workshopov.  Keďže som vnútorne cítila, že numerológia nie je len kváziveda, potrebovala som ju povýšiť na vedu, ktorá pomáha pri riešení problémov. Preto som sa rozhodla vyštudovať socioterapiu, ktorá bola ďalším dielikom do skladačky.

Numerológia sa zaraďuje medzi modernú metódu sebapoznania, ktorá je dostupná, presná a presvedčivá a ktorá má svoje tajomstvá. Celý vesmír je poprepájaný rôznymi vibráciami, ktoré na nás navzájom pôsobia, niekedy harmonicky a niekedy nie.  Aj náš dátum narodenia má svoje vibrácie, ktoré na nás vedome aj nevedome pôsobia a ovplyvňujú náš život od nášho narodenia, až do chvíle našej smrti. Spoznaním týchto vibrácií si vieme život uľahčiť, zistiť čo má pre nás nachystané, aké sú naše silné a slabé stránky a nastaviť sa tak, aby nám pomáhali.

Numerológia je nám schopná ukázať osobnosť a prežívanie nás samých, ale aj ľudí okolo nás, čo vedie k vzájomnému pochopeniu. Dosiaľ ma numerológia ako diagnostická technika nikdy nesklamala. Fascinuje ma ako oblasť, ktorá nebola prebádaná do hĺbky a ktorá otvára nové možnosti.

 

Ponúkame :

1)Numerologický rozbor osobnosti

2)Pochopiť  iných, ale aj seba samých

3)Vysvetlenie prečo sa dejú nepredvídateľné veci a prečo nefungujú vzťahy

4)Pohľad na vlastnú životnú cestu a spôsob, akým po nej kráčať

5)Správne využitie svojich fyzických a mentálnych schopností

6)Pracuje sa s tromi dátumami (klienta plus dva dátumy osôb pre klienta dôležitých)

 

Cena za hodinové stretnutie:  25€

Kontakt:  Mgr. Ľubica Janotková, 0915 694 299