Rezervácie

Sila ženského Tao I.

     

 

Intenzívny víkendový seba uzdravovací retreat zameraný na kultiváciu ženskej energie prostredníctvom starých taoistických cvičení, meditácií a pohybovo-tanečných improvizácií. 

Tanec odjakživa považujem za zvláštnu, tak povediac ženskú formu čchi-kungu. Pomáha regenerovať, harmonizovať a zvyšovať životnú energiu, vitalizuje kĺby, šľachy, orgány, žľazy, pomáha nadväzovať užšie prepojenie so silami vesmíru a vlastnými energiami. Keď sa vykonáva uvedomelo, prepája v našom vnútri Nebo so Zemou, tým pádom v nás aktivuje silné transformačné účinky. 

Až neskôr, keď som sa začala venovať taoistickým technikám kultivácie energie v tele, objavila som množstvo spoločných prvkov. A to bol už len krôčik k začiatku vedomého prepájania. Vedome viesť energiu cez statické meditácie a vizualizácie do pohybu a naopak zážitky z pohybu ukotvovať hlbšie v bunkách prostredníctvom čchi-kungu a meditácií. Tanec tak naštartuje ozdravný proces v nás, v ktorom sa dokážu obnovovať naše fyzické štruktúry, ale aj mentálny svet, pričom môžeme pocítiť dynamickú rovnováha v sebe i v spojení so celkom.

NÁPLŇ: 
Hľadanie svojho stredu (centrovanie), uzemňovanie, sila troch tantchienov, vnútorný úsmev, energetické posilňovanie Mingmenu, prečisťovanie a revitalizácia orgánov, automasáž orgánov, posilňovanie jinu, uchovávanie a využívanie sily vaječníkov, spojovanie s matkou Zemou, prijímanie nebeského svetla, práca so zvukovými ladičkami a esenciálnymi olejmi, a mnoho ďalších. Cvičenia / meditácie / pohybovo-tanečné improvizácie na precítenie toku energie v meridiánoch a energetických centrách, moxovanie energeticky slabších miest / liečivá vizualizácia v pohybe za sprievodu harmonickej – pokojnej i dynamickej hudby.

Termín: 6. - 7.6.2020 (so+ne)

Miesto konania: 
Anaháta – holistické centrum, Hviezdoslavova 22, Zvolen
registrácia TU
Kurz vedie: Zuna Vesan Kozánková

Cena: 119,- €

Min. počet účastníkov: 10
Max. počet účastníkov: 16

Rozvrh
sobota 10,00 – 18,00 (s pauzou na obed)
nedeľa 10,00 – 15,00 (s jemnou pauzou na obed)

 
PODMIENKY ÚČASTI NA KURZE: 
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení kurzovného. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške. Ubytovanie a stravu si zabezpečujú a hradia účastníci a účastníčky sami. Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená. 

Registrácia uchádzačov je do 01.06.2020 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia mailom a uhradenie kurzovného na číslo účtu organizátora) – Účastník sa zaväzuje, že nebude vyhotovovať z priebehu kurzu, z prednášok školiteľa žiadne audio alebo video záznamy. 
Kurz je duševným vlastníctvom školiteľa a akékoľvek kopírovanie je zakázané.

Prihlásenie: www.anahata.sk – rezervačný systém

PLATOBNÉ PODMIENKY: 
Účastnícky poplatok 119,- EUR je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare 
IBAN: SK2909000000005111326890 
Variabilný symbol: 06062020 
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko

Platba priamo na mieste nie je možná. 

STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 01.06.2020 je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. 
Pri odhlásení sa po 01.06.2020 je poplatok nevratný a nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie. 
V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. 
O tejto zmene je nutné informovať vopred. 
Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky. 

Informácie: Marcela Ďurčová 0907 609 007 , Miroslava Palacková 0948 463 522