Rezervácie

Pyramída

Už od detstva ma fascionoval Egypt, pyramídy a všetko s tým spojené. Zamarovského knihy ležali v šíkoch na mojej polici.
A dnes som majiteľkou jednej pyramídy, ktorú sme s radosťou postavili, nasmerovali správnym smerom a bude nám všetkým slúžiť.

Teraz trochu teórie:

  • Pyramídy sú energetické žiariče. Ich tvar je vypracovaný tak, že dokážu nabíjať energiou všetky formy, ktoré fungujú na báze energie - nie len živé bytosti, ale i vodu, či jedlo.
  •  Pôsobením energie pyramídy sa v človeku začínnjú vytvárať samoliečiace procesy.
  •  Pyramída zvýši vaše vibrácie a zároveň chráni pred nízkymi vibráciami.
  •  Blahodárne pôsobí na zlepšenie funkcií vašich vnútorných orgánov, pôsobí na fyzickej i psychickej úrovni.
  •  Zlepšuje stav vášho mozgu, zlepšujú sa motorické funkcie, lieči problémy všetkých vašich systémov.
  •  Lieči všetky druhy vírusových ochorení i bakteriálnych ochorení, ochorení pohybového aparátu, urogenitálneho aparátu, obehového aparátu, zlepšuje stav kože, zraku, sluchu, rakovinové ochorenia atď. 
  •  Pyramída tiež zlepšuje prijímanie prány a prehlbuje meditačný stav u človeka.


Najlepšie liečivé účinky sa dosahujú v 1/3 výšky pyramídy. Liečivými účinkami pyramídy sa niekoľko rokov zaoberali rôzni vedci, inštitúcie i liečitelia. Praktickými meraniami, skúškami a pozorovaniami merateľne dokázali praktické liečivé účinky na človeku. 

Na začiatku sa odporúča 30 minútový pobyt. 
Po odkúšaní účinkov pyramídy sa môže pobyt pod pyramídou predlžovať.

Závažné ochorenia sa samozrejme neodstránia ihneď. Je potrebný čas na regeneráciu, ktorý je u každého individuálny. 

30 minútový pobyt pod pyramídou: 10,- €
60 minútový pobyt pod pyramídou: 20,- €
90 minútový pobyt pod pyramídou: 35,-€

Je potrebné sa vopred u mňa objednať:
Mirka Palacková 0948 463522
anahata.zvolen@gmail.com

Teším sa na spoločné stretnutia