Rezervácie

Tanečná ceremónia CESTA ZA SVETLOM

CESTA ZA SVETLOM

 

16. februára, nedeľa, 16:00 - 20:00

Anaháta o.z., SÁLA LÚKA, 2.poschodie

 

Tanečná ceremónia Cesta za svetlom je vnútorná individuálna cesta s jasným osobným zámerom v pohybe a s hudbou. Tým, že si zaviažete oči šatkou, do ktorej si vložíte zámer, obrátite pozornosť do vnútra a vydávate sa na vnútornú cestu. 
V ceremónii pracujete najmä cez spontánny tanec/pohyb tela. Nejde o tanečné kroky, ale o spontánne nasledovanie srdca v pohybe, s dôverou v múdrosť tela. Pohyb tela s hudbou majú veľký potenciál uvoľniť do prítomnosti. Očistiť a uvoľniť minulosť - bloky, potlačené emócie, liečiť zranenia, ktoré blokujú váš život. 
Ak nie ste zvyknutí tancovať/ pohybovať sa v hudbe, nemusíte mať obavy, tento spôsob práce pomáha uvoľniť aj blok, že „neviete“ tancovať, pretože je to tak prirodzené ako chôdza. 

Ďalším podpornými prostriedkami je neprerušovaný prúd hudby, ohnivý dych a jasný osobný zámer, ktorý si dávate na začiatku do šatky predtým, ako si ju zaviažete na oči. Takto sa vydávate na cestu k pravde, čo prináša hlbší vhľad do fungovania mysle a jej zákonitostí. 
Osobný zámer, ktorý si dávate do šatky, vám pomáha ujasniť si váš momentálny bod práce, čo je pre vás teraz v živote dôležité, či už vnútorne, alebo vo vzťahoch, v práci...Vždy je totiž pred nami bezprostredne jeden krok, preto je dobré jasne ho vidieť, aby sme vedeli urobiť ďalší krok na našej ceste. Nech môže transformácia prebiehať ruka v ruke so schopnosťou integrovať ju do bežného života. 

Ceremónia podporuje schopnosť žiť zdravo a s otvoreným srdcom v každodennom živote. Je určená pre kohokoľvek bez ohľadu na pohlavie, vek, pohybové schopnosti.

Sprevádzať vás bude: Katarína Levhart Miesler - vedie sebaspoznávacie, očistné a liečivé semináre s tancom, hudbou a meditáciou a sprevádza ľudí v ústraní v tme v Zaježovej, kde žije so svojou rodinou. Zdieľa svoju cestu a skúsenosť od roku 2004. Kladie dôraz na vyvážený prístup vo vnútornej práci, ktorý účinne kombinuje meditáciu, sebapoznávanie, očistu, liečenie a rozvíjanie súcitu, ktoré majú viesť k prebudeniu a zdravému každodennému životu. Jej úloha počas ceremónie je vytvárať bezpečný priestor, podporu v procese a vedenie. 

Poplatok: 15 eur (Suma pokrýva základné náklady za organizáciu, prenájom priestoru). V sume nie je príspevok  lektorke za sprevádzanie a podporu v procese. Sprevádzanie budete môcť oceniť na mieste formou daru. Tento spôsob umožňuje rozvíjať štedrosť v rámci vašich možností.

Viac informácií a prihlášky: Je potrebné prihlásiť sa vopred na info@centrumlong.sk alebo 00421908489933. Pre záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť poplatok vopred. Informácie o úhrade dostanete po prihlásení sa.