Rezervácie

Numerológia podľa Patrika Balinta

                        

 

Srdečne Vás pozývame na workshop -
Numerológia podľa Patrika Balinta


KEDY: 11.-12.06.2022 (so-ne) 
KDE: Holistické centrum Anaháta vo Zvolene, Hviezdoslavova 26 
CENA: 189,-€ 
PREVEDIE VÁS: Patrik Balint

registrácia
Minimálny počet účastníkov je 12 osôb


Numerológia ako náuka, ktorá nám pomáha lepšie pochopiť rôzne zákonitosti nášho života, často vstupuje ako prostriedok poznania okruhu našich problémov, alebo okruhu učebných úloh, ktoré sme sa rozhodli pre tento život spracovať a pochopiť. Tiež nám v bežnom živote umožňuje porozumieť súvislostiam nášho jednania, prípadne pochopiť chovanie iných. Na kurze vedenom regresným terapeutom Patrikom Balintom dostane poslucháč komplexný pohľad na numerológiu, ktorá vychádza zo spracovania životných príbehov niekoľko stovák klientov praxe regresnej terapie. Kurz je výukový a určený tým, ktorí sa chcú cez náuku o číslach niečo dozvedieť o sebe a zákonitostiach, v ktorých žijeme. Poslucháč si odnesie nazeranie na základný výklad dátumu narodenia a poznanie numerologického životného príbehu. Po kurze bude poslucháč vedieť vytvoriť základný numerologický výklad, pozrieť sa na osobnosť človeka cez jeho dátum narodenia a dostane informácie na ďalšie rozvíjanie teórie čísel. 

Program kurzu: 
Sobota - 11.06.2022 9:00-18:00 - výklad dátumu narodenia, náuka o číslach, životný numerologický príbeh 
Nedeľa - 12.06.2022 9:00-15:00 – prax

 

PODMIENKY ÚČASTI NA KURZE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení 189 €. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.

Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie hodín, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.

Registrácia uchádzačov je do 07.06.2022 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia v rezervačnom systéme a uhradenie kurzovného na číslo účtu organizátora).

PLATOBNÉ PODMIENKY:
Účastnícky poplatok 189,- EUR  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 11062022
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko

STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 07.06.2022 je storno poplatok 20 € 
Pri odhlásení sa po 07.06.2022 je poplatok nevratný
Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno

 

Patrik Balint regresný terapeut, terapeut TOP a kouč ~ 1992-1997 ČVUT v Prahe a STU v Bratislave ~ 1993-2002 regresná terapia pod vedením Andreja Dragomireckého ~ profesionalizácia v regresnej terapii od roku 2000 ~ od 2002 vedenie seminárov a kurzov Regresnej terapie na Slovensku a Čechách ~ ďalšia špecializácia - psychická príprava na pôrod a materstvo, numerológia ~ vedenie seminárov a kurzov Terapie orientovanej na prítomnosť, ktorá je nekauzálnou terapiou a vychádza z dlhoročnej praxe Regresnej terapie ~ prenatálna terapia, Vzťahová terapia, Osobostná vzťahová terapia, Archetypálna vzťahová terapia ~ koučovanie firiem, športovcov, menežérov a klientov ~ koučovanie v relácii Reštart na JOJ