Rezervácie

Moje telo som JA

Prešla som rôznymi fázami, roky som s telom bojovala, kritizovala, odmietala ho a bola večne nespokojná. Prešla som rôznymi fázami až som sa dostala cez vďačnosť k telu, k obdivu, k láske, k prijatiu. Takto som vlastne prejavovala moju lásku k sebe a dvere k nej mi pomáhalo otvárať moje telo. Začala som ho vnímať, spoznávať, žiť v ňom vedome, porozumela som jeho signálom, rešpektovala som  biorytmus a cykly,  ktoré sú jeho súčasťou.

Podporila som jeho spontánne prejavenie sa pohybom, spoznala bližšie  sexualitu a tvorivú silu v sebe. Vytvorila som si s telom vzťah, dotýkala som sa ho, ďakovala, cenila som si ho a pochopila jeho spojenie s prírodou. Začala som vnímať jeho hranice a tak som mala príležitosť dostať sa hlbšie do svojho vnútra. Inšpirovalo ma. Dnes tvrdím, že ak začneme klásť dôraz na signály tela, ktoré nám nepretržite posúva, naučíme sa ich rešpektovať a porozumieť tomuto „hlasu“ sme v kontakte s láskou k sebe, sme na ceste k zdraviu a k vnútornej rovnováhe.

Rozvíjam všetko ďalej, pohybom a terapeutickým tancom, hrami,  vnímavým prístupom k telu, beriem vážne jeho signály, dôverujem mu, rešpektujem jeho možnosti a s láskou napĺňam jeho potreby.  Dnes hovorím,  že moje telo som ja.

Všetko, čo som nazbierala za roky práce a vzdelávania, posúvam rada ďalej:)

Vnímavý prístup k sebe sa spája s prevenciou zdravia a zároveň je možnosťou pre pokojný a naplnený život.    

Pomáhali mi rôzne techniky.
Techniky sú pre mňa nástroje, ktorými môžeme, keď sa rozhodneme, meniť svoje aktuálne fyzické, mentálne alebo emocionálne nastavenie. Najskôr potrebujeme spoznať aké vlastne nastavenie máme,  aké sme.  Ak zistíme, že nám niečo nevyhovuje, môžeme to následne meniť, presne tak ako potrebujeme. Ak cítite, nezáujem o seba, môžeme počas jediného víkendu nahradiť tento nezáujem, záujmom.  Nástroje alebo techniky, ktoré  použijeme nám budú k dispozícii v každodennej realite a môžeme záujem a starostlivosť o seba ďalej rozvíjať aj v každodennej realite.

 

Myslím, že sa môžeme začať na víkend naozaj tešiť.

 

Čo nám stretnutie prinesie?

 • Naučíme sa vnímať fyzické a energetické  hranice svojho tela a rešpektovať ich.
 • Odpozorujeme biorytmus v tele, zoznámime sa s cyklami tela a nájdeme spojenie s prírodou.
 • Spoznáme aktívnu energiu v tele a nájdeme si vhodný pohyb, ktorý naše telo potrebuje.
 • Naučíme sa jednoduché techniky na uvoľnenie stresu a napätia.
 • Zatancujeme si spôsoby prejavenia sa pomocou tela a zatancujeme si  svoje vývojové fázy.
 • Prežijeme chvíle úcty k vlastnému telu, prijatie a uvedomenie si jeho hodnoty. 
 • Porozprávame sa o sexualite, o jej cykloch, o prejavení vlastnej tvorivej energie, ktorá sídli v našom centre.
 • Zažijeme množstvo nových inšpirácií formou pohybu, tanca, hier.
 • Víkendom prejdeme SPOLU v prijímajúcej a podpornej ženskej energii, kde zažijeme prirodzené spojenie so sebou a so ženami okolo.
 • Každá aktivita je dobrovoľná, rozhodujeme sa podľa svojich aktuálnych možností.
 • Zamyslíme sa nad tým, čím všetkým živíme svoje telo a čím ho chceme živiť ďalej.

 

Kde a kedy?
Anaháta, Hviezdoslavova 22., Zvolen

Víkend od 30. 1. – 31. 1. 2021

Začíname v sobotu od 10.00 – 18.00 a v nedeľu od 9.00 do  15.00

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Príspevok na víkend 110€


Rada pracujem s menšou skupinou žien. Je pre mňa dôležité aby každá žena mala dostatočný priestor pre vlastné sebavyjadrenie a pre spracovanie svojich osobných procesov súvisiacich s témou. Z týchto dôvodov je 13 žien maximálny počet v skupine. Ďakujeme za porozumenie.

 

Prihlasujte sa, prosím:

cez mail  jvaculciakova@gmail.com.

Platbou 110€  potvrdíte svoju účasť a zabezpečíte si miesto na víkende. 

Účet: SK7909000000000402936872. Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

 

Týždeň pred akciou posielame prihláseným účastníčkam, ktoré uhradili platbu, bližšie informácie k akcii. 

Prineste si pohodlné oblečenie na pohyb. Symbol – predmet, ktorý vám pomôže porozprávať o tom, ako vnímate svoj vzťah k telu a k sebe. Malú zobku ku spoločným chvíľam. 

 

Tešíme sa na stretnutia s vami :-)