Rezervácie

Škola numerológie

Numerológia je nám schopná ukázať osobnosť a prežívanie nás samých, ale aj ľudí okolo nás, čo vedie k vzájomnému pochopeniu. Dosiaľ ma numerológia ako diagnostická technika nikdy nesklamala. Fascinuje ma ako oblasť, ktorá nebola prebádaná do hĺbky a ktorá otvára nové možnosti. Numerológiu zaraďujeme medzi modernú metódu sebapoznania, ktorá je dostupná, presná a presvedčivá a ktorá má svoje tajomstvá. Celý vesmír je poprepájaný rôznymi vibráciami, ktoré na nás navzájom pôsobia, niekedy harmonicky a niekedy nie. Aj náš dátum narodenia má svoje vibrácie,ktoré na nás vedome aj nevedome pôsobia a ovplyvňujú náš život od nášho narodenia, až do chvíle našej smrti. Spoznaním týchto vibrácií si vieme život uľahčiť, zistiť čo má pre nás nachystané, aké sú naše silné a slabé stránky a nastaviť sa tak, aby nám pomáhali.

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA KURZ NUMEROLÓGIE

Ponúkame Vám možnosť lepšie pochopiť a prijať niektoré charakterové vlastnosti a prejavy správania osobnosti človeka. Pomocou čísiel, napr. z dátumu narodenia je možné si uvedomiť výzvy, ktorým v živote čelíme, porozumieť rôznym súvislostiam, ktoré nám môžu odhaliť našu osobnosť a pochopiť seba samého a aj na základe tohto začať napĺňať svoje poslanie v tomto živote.

V kurze sa naučíte:

  • numerologické výrazy,
  • silu jednotlivých čísel,
  • číselnú mriežku,
  • význam dátumu narodenia,
  • životné číslo,
  • karmický trojuholník,
  • partnerskú numerológiu,

Škola numerológie má 10 stretnutí po 90 minút 

Každý utorok od 16:00 - 17:30
Začiatok: 15.10 2019
Záver:  17.12.2019
Cena celého kurzu: 120 €

Miesto: Anaháta, o.z., Zvolen, SÁLA LES, 3.poschodie
PREVEDIE VÁS: Ľubica Janotková


Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť, cez rezervačný systém v úvode stránky www.anahata.sk

Minimálny počet účastníkov je 8
Detaily, dotazy: janotkova.lubica@gmail.com, 0915 694 299
Organizačné otázky: Marcela Susira Ďurčová, anahata.zvolen@gmail.com , 0907 609 007
 

PODMIENKY ÚČASTI NA KURZE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení zálohy za kurz vo výške 60 € do 10.10.2019. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.
Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.
Registrácia uchádzačov je do 10.10.2019 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia v rezervačnom systéme a uhradenie kurzovného na číslo účtu organizátora).


PLATOBNÉ PODMIENKY:
Záloha za kurz vo výške 60 € do 10.10.2019 je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo
účtu organizátora v tvare
IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 15102019
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko
Zvyšná časť platby vo výške 60 € bude uhradená v deň začatia kurzu 15.10.2019

STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 10.10.2019 je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 10.10.2019 je poplatok nevratný a nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie.
V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred. Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.O lektorke:
Numerológiu som spoznala pred 20 rokmi, z čoho aktívne sa jej venujem poslednú dekádu prostredníctvom organizovania kurzov a workshopov. Keď mi ju prvý krát ukázala kamarátka absolútne ma nadchla. Samozrejme nasledovali kurzy ktorými som prešla, kde som sa naučila základy, ale stále mi to nestačilo. Potrebovala som hlbšie pochopenie a prežívanie človeka a povýšenie numerológie ako terapeuticky – diagnostickej techniky. Vyštudovala som II. stupeň vysokej školy čo mi umožňuje študovať rôzne akreditované kurzy a výcviky zamerané na psychológiu. Čím viac študujem, tým viac som presvedčená, že aj numerológia časom bude vedný odbor, ktorý sa bude vyučovať. Mojim želaním je mať študentov a odovzdať im moje dlhoročné vedomosti a praktické skúsenosti.

Tešíme sa na stretnutie