Rezervácie

KURZ Hormonálnej jogovej terapie - pokračujúci

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečne Vás pozývamena kurz Hormonálnej jogovej terapie!

Milé ženy!
Pozývam vás na „pokračovací kurz“ hormonálnej jogovej terapie. Kurz je určený pre tie z vás, ktoré už absolvovali základný kurz a zoznámili sa so zostavou HJT. V pokračovacom kurze nadviažeme na vedomosti, ktoré už máme a dôsledným opakovaním zostavy raz za týždeň si uložíme jednotlivé pozície viac do podvedomia, čím si vytvoríme pozitívny návyk na jej cvičenie. Okrem toho na kurze prehĺbime prax yoga nidry a pránajámy, t. j. budeme sa viac venovať relaxáciám, dychovým cvičeniam a tiež antistresovým technikám. 

 

Kedy: v nedeľu od 18:00 – 19:30, začiatok kurzu 31.októbra

Dĺžka kurzu: Kurz bude rozdelený do 4 lekcií v trvaní 90 min.

Min. počet osôb na uskutočnenie kurzu je 5 osôb.

 

Pre koho je kurz určený: Kurz je určený pre ženy, ktoré absolvovali základný kurz HJT  
Pre koho kurz nie je  určený: tehotné ženy, ženy s nádorovými ochoreniami prsníkov, s pokročilou endometriózou, ženy s veľkými myómami, ženy s vážnymi psychiatrickými problémami. Pri pochybnostiach sa poraďte s lekárom, či nie je u Vás nežiaduce zvyšovať produkciu ženských pohlavných hormónov a hormónov štítnej žľazy.

Cena kurzu: 40 EUR
registrácia 


Teším sa na Vás
Mirka

 

PODMIENKY ÚČASTI NA KURZE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení 40 €. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.
Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie hodín, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.
Registrácia uchádzačov je do 29.10.2021 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia v rezervačnom systéme a uhradenie kurzovného na číslo účtu organizátora) .
PLATOBNÉ PODMIENKY:
Účastnícky poplatok 40 €  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 311021
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko
STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 29.10.2021  je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 29.10.2021 je poplatok nevratný.
 
Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.