Rezervácie

Kurz detských TUINA masáží

Kurz Detskej Tuiny.
Posilňovanie detského organizmu v prevencii a liečbe
liečebnou metódou čínskej medicíny.

 

Detská Tuina  - je akupresúrno - masážná technika, ktorá je zameraná na posilňovanie detského organizmu, na jeho prevenciu a na podpornú liečbu pri rôznych zdravotných problémoch.

Zo základných zdravotných problémov, ktoré sa v detskom veku môžu vyskytnúť pomáha napríklad pri – znižovaní horúčky, liečbe ochorení dýchacích ciest - nádche, kašli, zahlienenosti, pri liečbe tráviacich problémov - bolestí brucha,  hnačky, zápchy, zvracania. Taktiež u detí výborne pôsobí na posilňovanie imunitného systému, celkovej slabosti,  na kožné problémy, bolesti hlavy, nepokoj.


Kurz je určený predovšetkým pre rodičov, ktorí chcú tieto masážne zostavy uplatňovať na svojich deťoch v domácom prostredí, ale taktiež pre všetkých masérov, fyzioterapeutov, terapeutov čínskej medicíny, detských lekárov, a ďalších terapuetov, ktorí pracujú s deťmi.


Masáž sa môže aplikovať od narodenia a následne počas celého detského obdobia, ale aj v dospelosti.

V rámci tohoto kurzu sa naučíte základné znalosti o čínskej medicíne, na ktorých je Detská Tuina postavená – patrí sem učenie o Yin Yangu, učenie 5-tich elementoch, o Qi – energii, o meridiánoch - energetických dráhach, o vonkajších a vnútorných škodlivinách, ktoré môžu organizmus oslabovať. Taktiež počas kurzu preberieme vplyv emočnej, energetickej a mentálnej úrovne detí a ich prepojenie na fyzickú úroveň.

 

     


Porozumenie týmto základným princípom Vám umožní správne zoskladanie masážnej zostavy – podľa zdravotného problému, ktorý potrebujete riešiť.


Na kurze sa postupne naučíte všetky jednotlivé masážne techniky a rôzne liečebné zostavy. Všetky zostavy sú jednoduché, rýchlo aplikovateľné v praxi a hlavne vysoko účinné - ich liečebný efekt ja častokrát okamžitý.


Súčasťou kurzu sú kompletné 2.časti výukových skrípt.

 

Seminár je rozdelený do dvoch častí, ktoré budú prebiehať počas 2.víkendov:


    • 1.časť  : 19. - 20. novembra 2022, sobota 9:00 - 18:00, nedeľa 9:00 - 16:00
    • 2.časť : 28. - 29. január 2023, sobota 9:00 - 18:00, nedeľa 9:00 - 16:00

Kurz vedie p .Monika Kampošová dlhoročná terapeutka a lektorka v oblasti čínskej medicíny. Viac o nej a jej výukovej činnosti si môžete dozvedieť na stránkach: www.tcmordinacia.eu, www.skoladietetiky.eu 

 

CENA KURZU: 160 € (jeden seminár), pri platbe za oba semináre naraz je cena 290 €

platobné podmienky sú uvedené nižšie

Prihlasovanie na kurz TU

 

PODMIENKY ÚČASTI NA WORKSHOPE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení kurzovného. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.

Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.
Registrácia uchádzačov je do 15.11.2022 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia mailom a uhradenie kurzovného na číslo účtu organizátora) .

PLATOBNÉ PODMIENKY:
Účastnícky poplatok 160 € alebo 290 € je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 19112022
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko

STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 15.11.2022 je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 15.11.2022 je poplatok nevratný. V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.