Rezervácie

JÓGA PRE PARTNEROV

JÓGA PRE PARTNEROV

Hodiny jógy, ktoré vám umožnia hlbšie prepojenie so svojim partnerom.


6-týždňový uzavretý kurz, v nedeľu 11. 18. a 25. februára, 3. 17. a 24. marca.


Vzťah medzi ženou a mužom je jedným z najhlbších prepojení, ktoré môžeme na zemi dosiahnuť. Na jednej strane je to základná podstata stvorenia, ktorá je nekonečným tancom dvoch nábojov. Jeden plus ktorý je nábojom mužským a druhý mínus ktorý je nábojom ženským. Môžeme to vidieť od tých najmenších subatómových čiastočiek až po spoločné nažívanie ženy a muža.


Partnerský vzťah ženy a muža nie je vždy jednoduchý, pretože jeden je pravým opakom toho druhého, a predsa sa navzájom dopĺňajú a ich protiklady a protipóly ich čarovne a zároveň magneticky priťahujú. Každý je samostatnou jednotkou, a súčasne spoločne vytvárajú jeden harmonický celok.


Táto séria hodín vám umožní viac sa prepojiť so svojim partnerom, pomôže vám nájsť spoločnú súhru, podporu a nadzmyslové prepojenie cez spoločné cvičenie jogy a meditovanie.

 

PREVEDIE VÁS: Maria de la Tierra

CENA: 80 €/pár
REGISTRÁCIA A PODMIENKY ÚČASTI