Rezervácie

JOGA DEŇ - OHEŇ - SRDCE

"Jediná krása ktorá trvá, je krása srdca" - RUMI

Srdečne Vás pozývam na deň s jogou na podporu srdca, tenkého čreva, preikardu a trojitého ohrievača.  Počas tohto dňa budeme harmonizovať fázu OHEŇ cez jogu, cchi-kung, pranajamu, meditáciu, aromaterapiu, muzikoterapiu, masáž a stravu.

 

15. júla 2023

HARMONOGRAM:
09:00 – 11:00 – úvod, meridiánová jóga
11:00 – 12:30 – jóga vo dvojici, v skupine
12:30 – 14:00 – obed zameraný na fázu Oheň
14:00 – 15:00 – meridiánová masáž 
15:00 – 17:00 – jin jóga, joga nidra, muzikoterapia
17:00 – 17:30 -  záver

 

CENA: 59 € (v cene je zahrnuté sprevádzanie, malé občerstvenie, prenájom priestorov, v cene nie je zahrnutý obed, je možnosť si ho objednať)
REGISTRÁCIA NUTNÁ TU 
PREVEDIE VÁS: Marcela Susira Ďurčová


Orgánmi ktoré súvisia s Fázou OHEŇ sú srdce a tenké črevo, srdce je jinovou zložkou a tenké črevo je jangovou zložkou tejto fázy.

Energeticky sa Srdce označuje ako cisár. Je vládca všetkých orgánov, kontroluje Yang celého tela, poháňa a rodí krv, riadi spánok – schopnosť zaspať, je sídlom vedomia a psychiky. Je sídlom ducha Shen, ktorý je zodpovedný za pocit spokojnosti, otvorenosti, spojenia. Vytvára zdravé vzťahy a radosť. Keď je srdce narušené, človek môže pociťovať úzkosť, nespavosť a búšenie srdca.
Tenké črevo zase riadi vylučovanie – oddeľuje čisté od nečistého, čo si ponecháme a čo pustíme. Riadi termoreguláciu, transformuje vodu.

Fáze OHEŇ prináleží leto. Energia roka je v najvyššom vrchole. Všetko sa silno rozbieha, to čo išlo pomaly, ide rýchlejšie, to, čo bolo dnu, vyžaruje von. A aj vďaka joge zameranej na fázu OHŇA môžeme harmonizovať meridiány, ktoré prináležia tejto fáze.
Fyzické prejavy nerovnováhy v týchto meridiánoch môžu byť rôzne ako napríklad – búšenie srdca, krátky dych pri námahe, bledá tvár, spontánne potenie, nekľud, afty,….
Existuje niekoľko spôsobov ako zharmonizovať Fázu OHŇA a mnohé z nich budeme praktikovať.  

Počas tohto dňa budeme praktikovať asány, pomocou ktorých budeme stimulovať tok QI v meridiánoch prislúchajúcim fáze ohňa  a  odstraňovať blokády QI.  Pomocou asán, pranajámy a meditácie zharmonizujeme meridiány, srdce a tenké črevo,perikard a trojitý ohirevač.  Prostredníctvom základnej a jednoduchej praxe, prepojíme Yin a Yang.
Pôjde o prax, ktorá dosahuje holistickú rovnováhu na fyzickej, emocinálnej a duchovnej úrovni. Umožňuje praktizujúcim zamerať svoju prax na špecifické fyzické a emocionálne problémy.
Deň vo fáze OHŇA je určený pre všetkých, aj pre úplných začiatočníkov. Tento deň nie je určený pre ľudí po operáciách, po zraneniach, a iných komplikáciách, ktoré si vyžadujú individuálny prístup. 

PODMIENKY ÚČASTI NA WORKSHOPE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení 59 €. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.
Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.
Registrácia uchádzačov je do 13.07.2023 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia v rezervačnom systéme Anaháta, o.z. a uhradenie kurzovného na číslo účtu organizátora) .

PLATOBNÉ PODMIENKY:
Účastnícky poplatok 59,- EUR je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare 
IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 15072023
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko

STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 13.07.2023 je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 13.07.2023 je poplatok nevratný. V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.

Teším sa na spoločne strávený čas a zdieľanie

Marcela