Rezervácie

JOGA A LETO

                                                          

 

JOGA A LETO – SRDCE, TENKÉ ČREVO

“Jediná krása, ktorá trvá, je krása srdca“ -RUMI 

Srdečne Vás pozývame na workshop strávený s jogou, dobrým jedlom a v dobrej spoločnosti. Celý tento deň budeme harmonizovať fázu OHEŇ cez jogu, pranajamu, meditáciu, masáž, aromaterapiu a jedlo. Tejto fáze prináleží radosť a v tomto duchu sa bude niesť celý deň. Počas leta sme viac vrelí, vášniví, spontánni, extrovertní, dynamickí a tieto kvality budeme vnášať aj do jógovej praxe a následne do bežného života. 


Jednou z najjasnejších výhod jogy pre fázu OHEŇ  je schopnosť uvoľniť telo a myseľ, tým odbúrať stres, znížiť  krvný tlak, znížiť hladinu cholesterolu v krvi, hladinu glukózy a rovnako znížiť srdcovú frekvenciu. Joga pre zdravé srdce posilňuje krvný obeh a je účinná pri zvládaní stresu. Joga  je preventívnym opatrením a je prospešná aj ako liečebná, bez vedľajších účinkov, s pocitom väčšieho pokoja a zdravia.


08:30 – 10:00 – Meridiánová joga - Pomocou jednoduchých asán, pranajámy a meditácie zharmonizujeme  fázu OHŇA a k nej prislúchajúce meridiány, orgány a energie tela. Budeme stimulovať tok cchi v meridiánoch srdca, tenkého čreva, perikardu a trojitého ohrievača a  budeme odstraňovať blokády cchi týchto meridiánov. Využijeme meridiány, ich fyzickú a emocionálnu úlohu, prostredníctvom základnej a jednoduchej praxe, prepojíme Yin a Yang. Pôjde teda o prax, ktorá dosahuje holistickú rovnováhu na fyzickej, emocinálnej a duchovnej úrovni.
10:00 – 11:00 – Raňajková kaša – Hotová obilná raňajková kaša uvarená v súlade s fázou OHŇA a krátka prednáška prečo raňajkovať obilné kaše, aké v období leta, a ako si ich pripravím.
11:00 – 12:30 – Surya namaskar – Po stáročia sa ľudia zo všetkých civilizácií modlili k slnku – konečnému zdroju života a energie. Jednou z takýchto praktík je aj jógová sekvencia Surya Namaskar. Počas tejto hodiny lepšie spoznáme túto jedinečnú prax, prejdeme si všetkými asánami, tak aby sme ich praktikovali správne. Prepojíme dych s asánami, aby sme využili všetky benefity tejto praxe ako napríklad posilnili svoje srdce. 
12:30 – 13:30 – Obed – v súlade s fázou OHEŇ – polievka plus hlavné jedlo.
13:30 – 16:00 – Jin joga, aromaterapia, muzikoterapia, meditácia,  záver - Počas tejto hodiny  sa bude prelínať pomalá, uvoľňujúca joga s dychovými cvičeniami, akupresúrou, meditáciou, aromaterapiou, muzikoterapiou, čchi-kungom a dotykom .
Budeme podporovať a spriechodňovať  tok čchi v meridiánoch srdca a tenkého čreva pomocou veľmi jednoduchých asán, pomocou cvičení na podporu funkčnosti orgánov a pomocou restoratívnej a terapeutickej jogy. Cvičenie Jin jogy oslovuje predovšetkým jinové časti tela, kosti, šľachy, fascie. Na rozdiel od svalov, ktoré sú jangovej povahy a majú radi pohyb, jinové časti tela skôr oslovíme tichým, pokojným prijatím. Hneď ako zaujmeme bezpečnú a vyváženú pozíciu, môžeme svaly uvoľniť v oblasti, s ktorou daná pozícia pracuje a jemne a nenásilne tak podporiť prítok energie a výživy do spojivových tkanív. Prax Jin jogy nám môže pomôcť porozumieť hodnote prijímania na hlbokej bunkovej úrovni. Pri výdrži v pozícií bez pokusov niečo meniť a za súbežného prijímania seba samých takých, aký sme, začneme vnímať jinové časti svojej bytosti. Potreba veci meniť vedie človeka k posudzovaniu a obviňovaniu a odvádza ho od seba samého a od dokonalosti prítomného okamihu. 


Minimálny počet prihlásených: 8 osôb, maximálny 10
Registrácia nutná TU

Miesto konania: Anaháta, o.z., P.O.Hviezdoslava 26, Zvolen. Mapu a fotku budovy nájdeš v kontatkoch.

CENA: 64 €  v cene je zahrnuté lektorné Marcela Ďurčová, Mirka Palacková, raňajková kaša, obed, prenájom priestorov

Dňom Vás prevedie Marcela Ďurčová, variť bude Mirka Palacková. Deň je  vhodný pre všetkých, aj pre úplných začiatočníkov. Deň nie je určený pre ľudí po operáciách, po zraneniach, a iných komplikáciách, ktoré si vyžadujú individuálny prístup. 

PODMIENKY ÚČASTI NA WORKSHOPE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení plnej sumy 64 € na účet organizátora. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.

Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie workshopu, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.
Registrácia uchádzačov je do 18.05.2022 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia v rezervačnom systéme a uhradenie sumy 64 € na číslo účtu organizátora) .

PLATOBNÉ PODMIENKY:
Účastnícky poplatok 64,- EUR je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 21052022
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko


STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 18.05.2022 je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 18.05.2022 je poplatok nevratný. V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.

Teším sa na Vás!