Rezervácie

DYCH KOSTÍ

 

      DYCH KOSTÍ- tvrdý a mäkký čchi kung a kranio-sakrálna sebastarostlivosť

 

                       

 

“Spoznať kosť v jej úplnosti, by bolo ako uzavretie dvoch koncov nekonečna.”
Andrew Taylor Still – zakladateľ osteopatie

Počas tohto víkendového workshopu sa pozrieme na naše vnútro, až do kostnej drene. Doslova. Predstavíme si rôzne spôsoby ako v sebe kontaktovať kosti hravým spôsobom, zobudiť v nich pohyb a dych. Budeme používať rôzne nástroje z vipassana meditácie, kranio-sakrálnej biodynamiky, princípov bojových umení a jogy.

Témy: Mobilita a motilita kostí

Okrem posilňovania, usporiadania a nabíjania kostí energiou, sa musíme uistiť, že sa naše kosti môžu voľne hýbať. Pohyb zahŕňa oboje, mobilitu a motilitu. V tomto kontexte, mobilita je schopnosť štruktúry hýbať sa a byť pohnutá. Motilita je vrodený, spontánny pohyb štruktúry bez vedomej voľby. V oboch prípadoch, je ideálne mať plný a vybalancovaný rozsah pohybu kostí. V praxi je dobré pozrieť sa najskôr na mobilitu svojej krížovej kosti. Tú vieme vedomo mobilizovať cez čchi kungové, jogové, alebo masážne techniky zamerané na prácu s panvou. Čo nás môže naučiť, ako efektívne ovplyvniť pumpovanie mozgomiešnej tekutiny - hlavného sprostredkovateľa energie v centrálnom nervovom systéme. A nie len to, vnímanie kostí ako takých, v nás prebúdza schopnosť cítiť naše svaly novým, veľmi detailným spôsobom. Interocepcia a propriocepcia sa veľmi oživia a to má veľké benefity nie len na naše telo ale aj vedomie.

Práca s kosťami veľmi napomáha pri práci s traumou. Motilita kraniálnych kostí, však ostáva kontrovérzna aj dnes. Západná medicína usúdila, že naše lebečné kosti sa po našom porode pevne spojili a sú tak nepohyblivé. Mimochodom, táto idea pochádza zo skúmania lebky po smrti, kedy sa stáva lebka dehydrovaná a tvrdá. Avšak, na začiatku 20. storočia, Dr. William Garner Sutherland, bol jedným s prvých západných lekárov, ktorý začali vnímať a skúmať subtílny pohyb v kostiach. Viac o jeho zaujímavom príbehu sa môžeš dozvedieť v knihe Dych Života od Michaela Kerna. Viac ako 80-ročný výskum Dr.Sutherlanda demonštroval pohyb, motilitu lebečných kostí. U žijúcich, dýchajúcich ľudí, lebečné švy sú flexibilné a dovoľujú pohyb. Rokmi výskumu boli tieto pohyby dobre zdokumentované vo viacerých štúdiách, vrátane štúdií NASA.

Základ kranio-sakrálnej práce leží na možnosti tohto pohybu a harmonizácii motility lebečných kostí, a tak optimalizovaní cirkulácie mozgomiešnej tekutiny. Tá ma nezastupiteľné miesto vo výžive nervového systému, ale aj chemickej, hormonálnej a v neposlednom rade, energetickej komunikácii tela. Mozgomiešna tekutina slúži aj ako ochrana mozgu a nervového systému pred poškodením a vplýva na efektívne fungovanie týchto systémov.

Tento workshop je určený pre každého kto je zvedavý a chcel by sa naučiť pracovať hlbšie so svojim telom- kosťami a ich energiou. Či už pre vlastné liečenie a evolúciu, alebo pre učiteľov pohybu a meditácie, masérov, fyzioterapeutov, atď …ktorí by si chceli rozšíriť svoje obzory pre prácu s ľuďmi.


Dátum: 22.-24. september

Piatok 17:00-20:00

Sobota: 9:00-18:00

Nedeľa: 9:00-16:00

 

PREVEDIE ŤA: Martin Ďuriš

 

150 € 


PODMIENKY ÚČASTI NA WORKSHOPE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení 150€. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške. Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie hodín, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená. 
Registrácia uchádzačov je do 20.09.2023 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia v rezervačnom systéme a uhradenie kurzovného na číslo účtu organizátora).


PLATOBNÉ PODMIENKY:
Účastnícky poplatok 150,- EUR je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 22092023
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko

STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 20.09.2023 je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 20.09.2023 je poplatok nevratný. V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.