Rezervácie

Certifikovaný kurz Kraniosakrálna terapia 1.st.

 

28. 09. 2019 - 29. 09. 2019

 

Obsah výuky:

Kurz má dve časti – teoretickú a praktickú. Teórii sa budeme venovať najmä v sobotu v 1. úrovni výuky a následne ďalšie konkrétne teoretické informácie priebežne pred praktikovaním jednotlivých učebných častí .


V teoretickej časti sa dozviete:
• čo je to kraniosakrálna terapia a niečo z jej histórie
• hlavné princípy, s ktorými táto metóda pracuje a vysvetlíme si čo znamenajú pojmy – kraniosakrálny rytmus a s ním súvisiaca anatómia, kľudový bod, fascia a príčiny jej pnutia, vnútorná múdrosť, energetická cysta, ako vzniká a ako sa rozpúšťa, naučíte sa zmysel regulácie kraniosakrálnej pulzácie, kraniálne dýchanie, súvislosť medzi rovinou fyzickou a somatickou, terapeutická prítomnosť
• o podstate a technikách palpácie
• o technike slúžiacej k nenásilnému rozpúšťaniu fyzických blokov a odstráneniu uzamknutých emócií prostredníctvom navodenia stavu hlbokej relaxácie a uvoľnenia, ktorá vedie k spusteniu reťazca samoliečebných ozdravných procesov a mechanizmov
• prečo a ako vznikajú energetické cysty
• o technikách a dôležitosti uzemnenia.


V praktickej časti:

1. úroveň:
• naučíte sa pracovať s jemným rytmom tela, pasívnu a aktívnu palpáciu
• „počúvanie“ KS rytmu a navodenie kľudového bodu na sebe a na druhej osobe
• technika udržania pozornosti a vnímania
• diagnóza a ošetrenie miechovej trubice
• práca na panvovom dne a jeho kĺboch, bránici, ramenách, krku a šiji
• manuálne ošetrenie atlanto-occipitálneho spojenia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. úroveň:
• opakovanie skúseností obsahu kurzu 1. úrovne
• práca na dolnej čelusti a jej kĺboch
• Sutherlandov dotyk a manuálne uvoľnenie všetkých lebečných kostí jednotlivo
• jemná manuálna technika uvoľnenia mozgových membrán
• technika tzv. „unwinding“ – „rozmotávanie“ tkanív
• technika V-SPREAD

3. úroveň
• opakovanie obsahu kurzu 1. a 2. úrovne
• rozšírené ošetrenie sfenobazilárneho kĺbu a jeho dysfunkcií
• ošetrenie a práca s kosťami tvárovej časti lebky
• ošetrenie tvrdého a mäkkého podnebia
• ošetrenie kostí očnej jamky
• ošetrenie chrupu a jednotlivých zubov
• somato-emocionálne uvoľnenie, vyhľadanie a ošetrenie tzv. „energetických cýst“
• terapeutický rozhovor
• KST ošetrenie podľa desaťbodového protokolu Dr. Upledgera.

Kurz je pre ľudí, ktorých takáto práca zaujíma, ktorí chcú na sebe pracovať a oboznámiť sa hlbšie s tým ako pracuje ich „vnútorný lekár“ a ktorí by sa chceli naučiť nové ozdravné techniky. Kurz môžu absolvovať aj tí, ktorí majú doma niekoho kto potrebuje takéto ošetrenia a terapeut je ďaleko či z iných dôvodov nemôže absolvovať terapie. KST je veľmi vhodná pre masérov alebo fyzioterapeutov. Nevyžadujú sa žiadne zručnosti ako podmienka absolvovania kurzu. Po ukončení kurzu každý účastník dostane certifikát – osvedčenie o jeho absolvovaní.

Svoje vedomosti a skúsenosti počas kurzu vám odovzdá Mgr. Zdenka Karászová, facilitátor kraniosakrálnej terapie. Práca s klientami je mojou dlhoročnou láskou a koníčkom. Masérsku a terapeutickú prax vykonávam s prestávkami od roku 2004.

Časový plán:


Sobota: 10.00 – 19.00
Nedeľa: 10.00 – 16.00


Poplatok: 210€ (za každú úroveň výuky - úrovne sú tri). Po prihlásení sa na kurz budete zaregistrovaní, na váš mail vám budú zaslané konkrétne informácie o platbe.


Prihlášky, registrácia a informácie:
Zdenka Karászová, email: viaprudentia@gmail.com
mobil SR: +421 905 979843

www.terapiamasaz.sk