Rezervácie

Čchi-kung so Zunou na podporu imunity

Víkend čchi-kungu so Zunou je zameraný na posilnenie imunity cez aktiváciu a udržiavanie obranného energetického štítu, tzv. wej-čchi. Za tým účelom budeme pracovať s orgánmi pľúca, slezina, žalúdok a obličky, ale sekundárne aj s ostatnými orgánmi cez prácu s piatimi premenlivými fázami (päť prvkov). Samozrejme budeme veľa pracovať s uzemňovaním, s transformáciou negatívnych emócií ako obavy, strach, frustrácia, nedôvera a pod., a tým upevňovať dôveru vo vesmírny chod vecí.

Čchi-kung je prastará metóda kultivácie energie čchi v tele, ktorá ponúka zharmonizovanie jej toku, následne dokonca aj jej zmnoženie a tým aj aktiváciu samoliečiacich mechanizmov tela. Čchi potrebuje plynulo telom prúdiť, aby mu zabezpečovala harmonické fungovanie. Ak neprúdi plynulo, dostávame sa do nerovnováhy a „otvárame tým dvere“ bolestiam a chorobám.

Čchi-kung bol oddávna považovaný za súčasť medicíny, hlavne prevencie. Je teda vynikajúcim prostriedkom na vytvorenie základnej stability zdravia, ktorej je imunita základom. Zuna sa na svojich hodinách zameriava na prax vnútornej kultivácie cez jednoduché cvičenia. Tie zahrňujú dýchanie, vedenie pohybu cestou meridiánov, tok čchi cez päť fáz (päť elementov), očisťovanie orgánov, vnútornú vizualizáciu a meditáciu. Nedrží sa príliš fixných foriem, skôr ponúkam telu vyskúšať si prácu s čchi cez jednoduché pohybové vzorce a improvizácie.

Čchi-kung odporúča všetkým, ktorí cítia zodpovednosť za svoje zdravie a chcú ho udržiavať v dobrom stave aj vlastným pričinením.

Video o čchi-kungu so Zunou nájdete TU 

Termín: 17. - 18.10.2020 (so+ne)

Miesto konania:
Anaháta, o.z. – holistické centrum, P.O.Hviezdoslava 22, Zvolen
www.anahata.sk
Kurz vedie: Zuna Vesan Kozánková

Cena: 119,- €

Min. počet účastníkov: 10
Max. počet účastníkov: 16

Rozvrh
sobota 10,00 – 18,00 (s pauzou na obed)
nedeľa 10,00 – 15,00 (s jemnou pauzou na obed)PODMIENKY ÚČASTI NA KURZE:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení plnej výšky semináru. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.
Ubytovanie a stravu si zabezpečujú a hradia účastníci a účastníčky sami. Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie semináru, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.

Registrácia uchádzačov je do 13.10.2020 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia v rezervačnom systéme a uhradenie semináru na číslo účtu organizátora) – Účastník sa zaväzuje, že nebude vyhotovovať z priebehu kurzu, z prednášok školiteľa žiadne audio alebo video záznamy. Kurz je duševným vlastníctvom školiteľa a akékoľvek kopírovanie je zakázané.

Prihlásenie TU

PLATOBNÉ PODMIENKY:
Účastnícky poplatok 119,- EUR je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare
IBAN: SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 17102020
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko

Platba priamo na mieste nie je možná.

STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 13.10.2020 je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy.
Pri odhlásení sa po 13.10.2020 je poplatok nevratný a nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie.
V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku.
O tejto zmene je nutné informovať vopred.
Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.


Informácie: Marcela Ďurčová 0907 609 007 , Miroslava Palacková 0948 463 522