Rezervácie

Bubnovačka

Sila hudby v najrôznejších podobách sprevádzala človeka od najstarších dôb až po súčasnosť. Jej schopnosť pomocou zvukov, vibrácie, rytmu, harmónie a melódie priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka, je tak výnimočná . Rytmus je podstatou diania okolo nás, ale aj v nás samých. Ovplyvňuje náš život mnohonásobne v každom okamihu, či si to uvedomujeme alebo nie. A práve preto má veľký potenciál.

 

Spoločné bubnovanie je najstaršou formou budovania, rozvoja tímov a tímovej spolupráce! V Afrike a väčšine kultúr z celého sveta (vrátane slovanských kmeňov) sa používali techniky spoločného bubnovania pred prijatím dôležitého rozhodnutia.

Vďaka spoločnému hraniu sa celá komunita ocitla na rovnakej úrovni, čo umožnilo väčšiu efektivitu v spoločnej komunikácii. Pri spoločnom bubnovanie sú dôležité pravidlá komunikácie ako schopnosť načúvať a schopnosť byť zrozumiteľný (zrozumiteľný), reagovať v pravý čas, nie skôr nie neskôr (načasovanie), schopnosť vedenia ostatných (leadership), vzájomnej pomoci (kooperácia) alebo uvoľnenie napätia (stress management) .


Účastníci sedia v kruhu a hrajú spoločne pod vedením facilitátora na bubny či iné perkusné nástroje. Nejde primárne o vytváranie hudby, ale o spoločný zážitok z hľadania spoločného rytmu, kooperácie a komunikácie. V drum circle sú všetci účastníci zapojení a aktívne hrajú - nie je vyžadovaná žiadna hudobná príprava, hrať môže úplne každý.

Dôležitá úloha v drum circle je rola facilitátora - sprievodca hraním, ktorý riadi jednotlivé techniky a vedie kruh. Tento človek spája paralely rytmov a spoločného zážitku z hry do reálneho života - ako využiť týchto techník v reálnom korporátnom prostredí, ako vyťažiť maximum z tohto zážitku pre internú komunikáciu apod.  Bez odborného vedenia sa ale tento zážitok môže stať síce dobrú zábavou, ale nemá zásadný vplyv na tímovú komunikáciu a ďalšie požadované výsledky.

 

24. októbra 2021, nedeľa - 18:30 - 19:30

5 € v hotovosti na mieste

registrácia