Rezervácie

AuraFoto

Pozývame Vás opät na fotografovanie a analýzu aury. 

TERMÍN: 08.10.2021 piatok od 15,00 – 17,30 hod
KDE: Anaháta, o.z.  – holistické centrum, P.O.Hviezdoslava 26, Zvolen 

NA ČO JE TO DOBRÉ? Uvedomienie si vlastného vnútra, energie ostatných ľudí či situácií okolo nás, umožňuje:

*nový spôsob nazerania, *rozpoznanie príčin existujúcich problémov, *zamedzenie vzniku potencionálnych budúcich ťažkostí, *konštruktívne nasmerovanie v súlade s našou spirituálnou podstatou.

AKO TO FUNGUJE? Technológia Biofeedback Aura Imaging System je moderný spôsob detekcie a zviditeľnenia toho, čo sa deje v našej osobnej zóne. Špeciálne zariadenie Aura Camera na základe biologickej spätnej väzby zosníma energiu v podobe frekvencií, ktoré následne premieta do farieb a spracuje fotografiu znázorňujúcu energetické odtiene aury. Príslušný softvér súčasne vyhotoví rozbor v podobe grafov s príslušným popisom. Farby sú indikátory - môžu načrtnúť hlavnú myšlienku, čo sa s nami deje. Možno o nich uvažovať ako o kľúčoch do nášho života. Následnú interpretáciu a sprievodný výklad poskytuje špeciálne školený odborník. 

PREČO SI VYBRAŤ AURAFOTO.SK? Ponúkame unikátnu duchovno-vednú metódu sebapoznania založenú na komplexnom bio-psycho-sociálnom pohľade na človeka. Efektívne odhaľuje, vyhodnocuje a pomenúva príčiny stavu človeka, jeho situácie či prípadných problémov. Poskytuje okamžité spoľahlivé výstupy s následným praktickým návodom na riešenie.

SUMA: Kompletný balíček služby aurafoto stojí 53,- €

Táto suma zahŕňa: 

- Portrét energetického poľa. Originálny polaroidný farebný snímok energoinformačného poľa človeka vyhotovený prístrojom Coggins Aura Camera 6000.

- Písomný rozbor. Kompletné vyše 30 stranové vyhodnotenie. Vypovedá o stave človeka (rovnováha tela-duše-mysle, výkyvy pocitov a nálad, rovnováha jin a jang, päť elementov, meridiánové dráhy, interpretácia farieb energoinformačného poľa, rozbor čakier).

- Konzultácia a poradenstvo. Informácie šité priamo na mieru v trvaní 60-90 min. Dozviete sa nielen v akom ste stave, ale aj prečo k tomu došlo - porozprávame sa o energiách, ktoré Vás podporujú alebo brzdia, spoznáte Vaše hodnoty i nedostatky. Priblížime, odkiaľ môžu problémy prameniť a ako ich možno prekonať. 

Suma 53,- € sa uhrádza vopred na číslo účtu: 
SK29 0900 0000 0051 1132 6890 
Variabilný symbol: 08102021
Do poznámky uveďte Aurafoto

Minimálny počet účastníkov: 8
Maximálny počet účastníkov: 10
REGISTRÁCIA:
Miroslava Palacková 0948 463522 najneskôr alebo mailom: anahata.mirka@gmail.com do 05.10.2021 vrátane (streda)
Organizátor: Miroslava Palacková 0948 463522 

Každý klient má svoj presne stanovený čas, ktorý mu bude pridelený po registrácií.  Po uhradení platby si záväzne rezervujete svoje miesto a s Vašou účasťou počítame.

Pokiaľ prídete načas, nečakáte, ani sa s nikým zbytočne nestýkate

Na mieste obdržíte portrét aury a vyhodnotenie/energetický rozbor v elektronickej podobe. Konzultácia a poradentstvo prebehne telefonicky/online. Termín si dohodneme hneď po odfotení alebo sa s návrhom preferovaného termínu ozvete dodatočne, ako vám to bude vyhovovať. Celkovo vás na mieste zdržíme cca 10 minút.

Do konzulácie je vhodné rozbor si aspoň zhruba prečítať - môžu z neho vyplynúť nejasnoti/otázky. A taktiež pokojne sformulujte otázky aj na témy, ktoré nie sú v robore spomínané.

Konzultácie prebehne aj bez predošlej prípravy. Nie je však na škodu preskúmať záležitosti, ktoré práve v živote riešime, aj z iného pohľadu. Máte na to teraz skvelú príležitosť. 

Pokojne nás kontaktujte, sme Vám k dispozícii ohľadom podrobností.

Fotografovanie a rozbor vedie Ing. Nikoleta Zsigóová, ktorá pôsobí ako jediný vyškolený a certifikovaný Aura Imaging špecialista na Slovensku od roku 2004. V rámci svojej firmy AuraFoto.sk prevádzkuje lektorskú a terapeutickú činnosť zameranú na poradenské, konzultačné, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja osobnosti a zdravého životného štýlu. Okrem individuálnych konzultácií organizuje aj kurzy so zameraním prispieť k harmonizácii intelektuálneho a citového života človeka, a tým posilneniu jeho vnútornej jednoty. Viac sa o nej i o aurafoto dozviete na stránke: www.aurafoto.sk

Tešíme sa na vás :)