Rezervácie

AURA SOMA

AURA - SOMA - Na krídlach slobody

 

Radi by sme Vás pozvali na stretnutie plné farieb a vôní, v ktorom budeme spoznávať zdroj svojej slobody a sily.

 

17. augusta, pondelok, 18:30 – 20:30
Anaháta o.z.
, Hviezdoslavova 22, vo dvore plavárne, 2.poschodie.

Mapu a fotku budovy nájdete na našej stránke www.anahata.sk/kontakt
CENA: 10 €

Registrácia TU.

Registrácia sa považuje za záväznú po registrácií v rezervačnom systéme a uhradení 10 € na účet organizátora. Podmienky účasti nižšie.


PREVEDIE VÁS: Marián Greč

 

Čo nás na seminári čaká

 

S Aura – Somou sa spája pomenovanie „terapia duše“, pretože energia flakónov oslovuje práve tú časť nášho bytia, ktorej hovoríme duša. Pomocou farieb a vôní Aura – Somy spoločne absolvujeme vedené meditácie, ktoré nás podporia v tom, aby sme sa hlbšie spojili so sebou samým. Na workshope si každý vyberie flakón, ktorého farby v ňom budú v tom momente rezonovať najviac. Posolstvo jednotlivých flakónov prepojíme s významom Tarotových kariet, ktoré sú k flakónom priradené. O každom flakóne sa porozprávame a v záverečnej meditácii sa spojíme s jeho energiou. 

Farby flakónov Aura – Soma, ktoré nás oslovujú zrkadlia vnútorné potreby nášho bytia. Pomáhajú nám uvedomiť si a rozpoznať naše vnútorné kvality a dary. Rovnako nám pomáhajú pochopiť a prijať vlastné strachy, obmedzujúce programy a presvedčenia. Práve tie, nabrali v posledných mesiacoch na sile. Ponúkajú nám tým príležitosť pozrieť sa na ne, spoznať ich a pochopiť ich

posolstvo.

 

Čo je Aura – Soma

 

Aura – Soma je neinvazívny terapeutický systém, ktorého základom je znalosť a praktické využitie liečivých účinkov farieb na zdravie a osobnostný rozvoj. Jeho srdcom sú farebné flakóny  Equilibrium . Tie v sebe harmonicky spájajú liečivú energiu farieb, esenciálnych olejov, rastlinných výluhov s energiou minerálov a kryštálov. Počas 40 rokov existencie Aura-Somy sa postupne zrodilo viac než 100 farebných kombinácií. Neviditeľné energie, sila svetla a lásky, ktoré sa ukrývajú vo farebných flakónov nás podporujú v tom, aby sme sa ponorili do vnútra a vedome naviazali kontakt s energiou - Božskou iskrou ktorá sa ukrýva v každom z nás.

Tešíme sa na spoločné stretnutie a zdieľanie so všetkými ktorí sa krásou a jemnosťou tejto terapie cítia oslovení.

 

PODMIENKY ÚČASTI NA SEMINÁRI:
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení plnej sumy za seminár 10 €.

Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená.
Registrácia uchádzačov je do 14.08.2020 vrátane (za registráciu sa považuje registrácia v rezervačnom systéme a uhradenie seminára na číslo účtu organizátora) .

 

PLATOBNÉ PODMIENKY:
Účastnícky poplatok 10,- EUR je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu organizátora v tvare IBAN SK2909000000005111326890
Variabilný symbol: 17082020
V správe pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko


STORNO PODMIENKY:
Pri odhlásení sa do 14.08.2020 je storno poplatok 0% zo zaplatenej sumy. Pri odhlásení sa po 14.08.2020 je poplatok nevratný. V prípade, že sa náhle nemôžete semináru zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.

 

Viac informácií o terapii Aura – Soma nájdete na www.holos-terapie.sk

Tešíme sa na stretnutie