Rezervácie

Arteterapia

               

„Predstavivosť je dôležitejšia ako vedomosti.“ povedal Albert Einstein.

Arteterapia pracuje s predstavivosťou a zároveň nám ponúka iný pohľad na svet a samých seba. Učí nás viac preciťovať, vnímať, premýšľať, tvoriť, reflektovať.  Podnetom pre našu prácu bude napríklad kresba, práca s hlinou a tvorivé písanie. Cieľom stretnutia je lepšie pochopenie vlastného vnútra, vyjadrenie a poznávanie svojich pocitov (výsledné dielo sa neanalyzuje ani nehodnotí z výtvarného hľadiska, ide skôr o uvedomenie si svojich emócií, rozvoj tvorivosti, relaxácia, sebapoznávanie)

KDE: Anaháta, Zvolen, 2.poschodie
KEDY: 08.01. 2020 od 17.00h do 19.00h
PREVEDIE VÁS: Katarína 
CENA: 15 eur
MAXIMÁLNY POČET MIEST: 8 ľudí
registrácia nutná TU

Lektorka: Katarína Kurčíková

Žije vo Zvolene a pôsobí ako odborná asistentka na PF UMB v Banskej Bystrici, vedie prednášky a semináre z rôznorodých oblastí (globálne vzdelávanie, sociálne zručnosti, arteterapia a iné). Ukončila dvojročné akreditované štúdium arteterapie v ateliéri OZ Therra Therapeutica v Bratislave a zároveň navštevovala kurz „Kreatívna sekvencia – cesta svetom výtvarných techník a štýlov.“ Má ukončené akreditované vzdelávanie v oblasti Arteterapia a Artefiletika.  Má skúsenosti s rôznymi cieľovými skupinami – deťmi, dospelými i seniormi. Viedla niekoľko „Arteterapeutických cyklov“ vo zvolenskom Artecentre. Rada prepája arteterapiu aj s inými expresívnymi terapiami. Miluje cestovanie, fotografuje, číta knihy, zaujíma sa o tradičné remeslá a dáva veciam aj ľuďom druhú šancu. Jej ambíciou v práci je podporiť kreativitu ľudí, ich sebapoznávanie a spoločne sa tak učiť niečo nové jeden od druhého.

Kontakt:
katarina.kurcikova@gmail.com

 

 • 1.jpg
  1.jpg
 • 2.JPG
  2.JPG
 • 3.JPG
  3.JPG
 • 4.jpg
  4.jpg
 • 5.jpg
  5.jpg
 • 6.JPG
  6.JPG
 • 7.JPG
  7.JPG
 • 8.jpg
  8.jpg
 • 9.JPG
  9.JPG
 • 10.JPG
  10.JPG
 • 11.JPG
  11.JPG
 • 12.JPG
  12.JPG
 • 13.JPG
  13.JPG
 • 14.JPG
  14.JPG
 • 15.JPG
  15.JPG
 • 16.JPG
  16.JPG
 • 17.JPG
  17.JPG
 • 18.JPG
  18.JPG
 • 19.JPG
  19.JPG
 • 20.JPG
  20.JPG
 • 21.JPG
  21.JPG
 • 22.JPG
  22.JPG
 • 23.JPG
  23.JPG
 • 24.JPG
  24.JPG
 • 25.JPG
  25.JPG
 • 26.JPG
  26.JPG