Rezervácie

Arteterapia o piatej

                                     

 

Arteteapia pracuje s tvorivosťou a zároveň nám ponúka iný pohľad na svet a samých seba. Učí nás viac preciťovať, vnímať, premýšľať, tvoriť, spolupracovať a reflektovať.


Pozývame Vás na arteterapeutické stretnutia.


Stretnutia sú založené na osobnom zážitku techník aktívnej (produktívnej) arteterapie – použitím konkrétnych tvorivých činností (kresby, maľby, modelovania a pod.).


Stretnutia sa uskutočnia v týchto termínoch: 
19.marca, 2. apríla, 23. apríla, 14. mája a 28. mája
Miesto stretnutí: Anahata o.z., P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen
Cena: 110 eur/5 stretnutí 
(V cene je zahrnuté lektorné, materiál, nájom a drobné občerstvenie)


Lekorka:
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., Asociácia slovenských arteterapeutov
Kapacita miest limitovaná


Viac informácií: katarina.kurcikova@gmail.com


Prihlásiť sa môžete cez tento formulár: TU