Rezervácie

ÁNO voľnému pohybu

Pre koho sú stretnutia určené?

Vítame ženy každého veku, ktoré hľadajú zaujímavý spôsob pohybu, ktorým, uvoľníme stres a napätie, otvoríme svoju spontánnosť, hravosť, kreativitu a tvorivosť. Volný pohyb ponúka inšpirácie a všetko, čo v rámci nich urobíme je správne. Okrem pohybu zažijeme spoločnosť iných žien, nazbierame nové skúsenosti, spoznáme sa. Pomocou terapeutického tanca sa priblížime princípom života, o ktoré sa podelíme v rozhovoroch.

Zdravie a radosť

Zámerom stretnutí je inšpirovať a viesť ženy k voľnému pohybu. Priniesť viac radosti a vnútornej pohody do každodenného života. Viesť k uvedomeniu si vlastných schopností, k sebavedomiu, k sebadôvere. k sebaprijatiu k sebaláske a tým podporiť vnútornú rovnováhu, psychické a fyzické zdravie.

Všetko, čo robíme pre seba, robíme zároveň pre svojich blízkych a všetkých ľudí okolo nás, s ktorými sa denne stretávame.

 

Čo nám stretnutia prinesú?

Možnosť objaviť niečo nové, nové zážitky, spoznáme sa a nazbierame nové skúsenosti.

Zážitky nám pomôžu v každodennom živote žiť volnejšie, dovoliť si prejaviť sa podľa toho ako cítime.

Stretneme sa so vzájomnou podporou, otvorenosťou a vytváraním bezpečného a slobodného prostredia.

Zoznámime sa s pohybom, ktorý vedie k spoznávaniu vlastného tela a jeho možností.

Zažijeme radosť z pohybu, z terapeutického tanca, hier, ktoré vedú k spontánnosti, schopnosti prejaviť sa a uvoľniť.

Spoznáme viac svoje telo, jeho múdrosť, schopnosti a možnosti, budeme k sebe pozornejšie a vnímavejšie.

Pomaly a opatrne sa zoznámime s tým, ako voľne prebieha zdieľanie vlastných skúseností.

Prirodzene budeme spoznávať formy neverbálnej medziľudskej komunikácie.

Rozvinieme svoju kreativitu a tvorivosť v pohybe a prejavíme sa v rôznych podobách.

Spoznáme mnohé spôsoby, ktoré nás vedú ku vnímaniu a udržiavaniu vlastnej vnútornej rovnováhy a k eliminácii stresu v tele.

Pozrieme sa na témy, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života.

Naučíme sa rôzne techniky, ktoré môžeme použiť v každodennej realite pri uvoľnení napätia.

Postupne budeme vnímať energiu v tele naučíme sa úcte a láskavému prístupu k sebe. Spoznáme svoje prirodzené možnosti a budeme sa cítiť spokojnejšie.

Získame základné informácie o tele, jeho múdrosti a prístupoch k nemu, o rôznych technikách a možnostiach ich použitia v bežnom živote.

Pochopíme viac seba, iných ľudí:)

Uvoľníme sa, zrelaxujeme, rozpohybujeme sa, naučíme sa nasledovať potreby tela, zatancujeme si, zasmejeme sa zahráme, naučíme sa úcte a láskavému prístupu k sebe:)

Získame mnoho nových podnetov, inšpirácií, skúseností, zážitkov a verím, že sa nasmerujeme na prirodzenejší spôsob života.

Kde: Anaháta, Hviezdoslavova 22. Zvolen

Ďalšie termíny: 

Minimálny príspevok 12€

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Prosím prihlasujte sa viac dní pred stretnutím a prihlásenie potvrdte platbou na účet : SK7909000000000402936872

Prihláste sa TU
Ďakujem ?

V prípade záujmu je možné uhradiť všetky stretnutia v akciovej cene 42€ / hodina zdarma

Na stretnutiach využijeme prvky:

Labanovej teórie pohybu
Kreatívneho tanca a improvizácie
Terapeutického tanca
Psychomotorických hier
Autentického tanca
Vývojového pohybu
Kruhových tancov
Dramatoterapie
Muzikoterapie
Arteterapie

Ak si potrebujete niečo overiť, pokojne píšte, žiadajte o ďalšie informácie. info@sulad.sk alebo volajte 0907141509