Rezervácie

ÁNO voľnému pohybu

DOČASNE POZASTAVENÉ 

AK MÁTE ZÁUJEM KONTAKTOVAŤ JANKU A DOZVEDIEŤ SA VIAC O JEJ PRÁCI MôŽETE TU

Pre koho sú stretnutia určené?
Pre ženy a mužov každého veku, ktorí majú radi nové zážitky, cítia, že potrebujú otvoriť svoju spontánnosť, láka ich prirodzený voľný pohyb, cítia, že sa potrebujú prejaviť pohybom, majú radi hry, voľnosť, tanec. Vyhovuje im spoločnosť skupiny, chcú sa naučiť tvorivými spôsobmi rozvíjať a udržiavať vlastnú vnútornú rovnováhu a spoznávať možnosti a prirodzenú múdrosť svojho tela.

Zdravie a radosť
Zámerom stretnutí je inšpirovať k voľnému pohybu, priniesť radosť, vnútornú pohodu, možnosť prejaviť sa, uvoľniť stres a napätie, rozvinúť niektoré zo svojich schopností a tým podporiť spokojný život ale hlavne svoje zdravie.

Máme možnosť objaviť niečo nové, prejdeme novými zážitkami, prejavíme sa, spoznáme sa a nazbierame nové skúsenosti. Takéto zážitky nám pomôžu v každodennom živote žiť volnejšie, dovoliť si prejaviť sa podľa toho ako cítime. Môžeme ich priniesť ku svojim deťom, partnerom, blízkym. Ak niečo urobíme pre seba, robíme to zároveň pre všetkých ľudí okolo nás, s ktorými sa denne stretávame.

Čo nám stretnutia prinesú?
Stretneme sa so vzájomnou podporou, otvorenosťou a vytváraním bezpečného a slobodného prostredia.

Zoznámime sa s pohybom, ktorý vedie k spoznávaniu vlastného tela a jeho možností.Spoznáme viac svoje telo, jeho múdrosť, schopnosti a možnosti.

Zažijeme radosť z pohybu, tanca, hier, ktoré vedú k spontánnosti, schopnosti prejaviť sa a uvoľniť.

Pomaly a opatrne sa zoznámime s tým, ako voľne prebieha zdieľanie vlastných skúseností.

Prirodzene budeme spoznávať formy neverbálnej medziľudskej komunikácie.

Rozvinieme svoju kreativitu a tvorivosť v tele a prejavíme ju v rôznych podobách.

Spoznáme mnohé spôsoby, ktoré nás vedú ku vnímaniu a udržiavaniu vlastnej vnútornej rovnováhy a k eliminácii stresu v tele.

Naučíme sa rôzne techniky, s ktoré môžeme použiť v každodennej realite pri uvoľnení napätia.

Postupne budeme vnímať energiu v tele naučíme sa úcte a láskavému prístupu k sebe. Spoznáme svoje prirodzené možnosti a budeme sa cítiť spokojnejšie.

Získame mnoho nových podnetov, inšpirácií, skúseností, zážitkov a verím, že sa nasmerujeme na prirodzenejší spôsob života.


Kde: Anaháta, Hviezdoslavova 22. Zvolen


Minimálny príspevok 12€

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Prosím prihlasujte sa viac dní pred stretnutím, počet miest je max. pre 12 ľudí

V prípade záujmu je možné uhradiť stretnutia na štvrťrok v akciovej cene 33€ alebo polrok 66€

S akými spôsobmi práce sa stretneme?
Zoznámime sa s prvkami a možnosťami tanečno-pohybovej terapie, tvorivými technikami, s psychomotorickými hrami, ktoré pomáhajú otvárať a rozvíjať našu tvorivosť a prinášajú uvoľnenie, radosť a hravosť a ktoré sa z našich životov nejako vytratili. Prinesieme základné informácie o tele, jeho múdrosti a prístupoch k nemu, o rôznych technikách a možnostiach ich použitia v bežnom živote. Pochopíme viac seba, iných ľudí:) Uvoľníme sa, zrelaxujeme, rozpohybujeme sa, naučíme sa nasledovať potreby tela, zatancujeme si, zasmejeme sa zahráme, naučíme sa úcte a láskavému prístupu k sebe:)

Ak si potrebujete niečo overiť, pokojne píšte, žiadajte o ďalšie informácie. info@sulad.sk alebo volajte 0907141509